top of page

#hivbilgisi arama sonuçları

293 öge bulundu

 • Hızlı Erişim Şehirler (Fast Track Cities) 2023 Konferansına katıldık ve bir de konuşma yaptık

  Türkiye'yi ve yerel HIV topluluğumuzu Uluslararası HIV aktivizmi gündeminde görünür kılmayı daima önceliklendiren ve Uluslararası Hızlı Erişim Şehirler Girişimi'nin Türkiye'deki öncüsü olan Kırmızı Kurdele İstanbul olarak #FTC2023 Konferansına Türkiye'den tek STK olarak katıldık, bir de oturum yönettik ve konuşma yaptık. As Red Ribbon Istanbul, which has always prioritized making Türkiye and our local HIV community respectably visible on the international HIV activism agenda and is the focal point of the International Fast Track Cities Initiative in Türkiye, we attended the #FTC2023 Conference as the only NGO from Türkiye and also made a speech. Detaylar #hivbilgisi yazımızda. İyi okumalar. www.kirmizikurdele.org Herkes için #hivbilgisi #hivhakkindahersey Yayına hazırlayan: Arda Karapınar, Tedavi aktivisti, Topluluk yazarı, HIV Glasgow 2024 Bilim Kurulu Üyesi, Yayın tarihi: Ekim 20, 2023 Herkes için #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı www.kirmizikurdele.org ve @redribbontr sosyal medya hesaplarındaki #hivbilgisi içerikleri ve tüm içerikler kaynak göstermek şartıyla herkesin paylaşımına açıktır. Alıntılarınızda www.kirmizikurdele.org'yi kaynak göstermenizi ve @redribbontr'yi etiketlemenizi rica ediyoruz. Bunlar dışında özel olarak izin sormanıza gerek yoktur. Türkiye'yi ve yerel HIV topluluğumuzu Uluslararası HIV aktivizmi gündeminde görünür kılma vizyonumuzla yaptığımız çalışmaları yakından takip edenler, İstanbul'u (ya da Türkiye'den ilk adımda en az bir şehri) Fast Track City/Hızlı Erişim Şehir (FTC) yapmak hedefinde sürdürdüğümüz çalışmaların da farkındalar. Afrika, Asya Pasifik, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Ortadoğu'dan onlarca şehrin dahil olduğu bir ağ ve ortak hedefler ağı olan Fast Track Cities/Hızlı Erişim Şehirler konusu Türkiye'de kapsamlı bir biçimde ilk kez Kasım 2022'de gerçekleşen Sivil Toplum HIV Konferansı #HIV2022İstanbul'da özel bir oturum ile tartışılarak yerel HIV topluluğunun ilgisine sunulmuştu. Bu özel oturumu ise Mart 2023'te sürecinin temel paydaşları olan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, aktivistler, ilaç endüstrisi ve kamu yönetimi temsilcilerinin katılımı ile düzenlediğimiz ilk adım toplantısı takip etmişti. Mart 2023'teki toplantı ile ilgili notumuza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. (* HIVIstanbul2022 I Hızlı Erişim Şehirler/Fast Track Cities Ağı oturumunu buraya tıklayarak YouTube'da ya da bu sayfada en altta izleyebilirsiniz) --Fast Track Cities/Hızlı Erişim Şehirler Ağı tam olarak nedir?-- Fast-Track Cities, yeni HIV olgularını 2030 yılına kadar sona erdirmeyi amaçlayan uluslararası bir girişim. Dünya genelinde 200'den fazla şehir, sıfır yeni HIV olgusu, sıfır önlenebilir ölüm, sıfır damgalanma ve ayrımcılık ve HIV ile yaşayan insanlar için daha iyi bir yaşam kalitesi elde edilmesini amaçlayan bu hareketin bir parçası. Henüz Türkiye'den herhangi bir şehir bu önemli ağın bir parçası değil ve KKİ olarak, bu konuyu önceliklendirmemizdeki en temel motivasyonlardan birisi Türkiye'yi bu önemli ağın bir parçası haline getirmek. Fast Track Cities/Hızlı Erişim Şehirler, çerçevesini Birlemiş Milletler'in "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri"'nin "2030’a kadar AIDS, tüberküloz, sıtma ve ihmal edilen tropikal hastalık salgınlarının sona erdirilmesi ve hepatit, su yoluyla bulaşan hastalıklar ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmesi" cümlesini içeren 3.3 maddesi ve UNAIDS'in **95-95-95 hedefleri kapsamında belirliyor. FTC girişimi Uluslararası AIDS Bakımı Sağlayıcıları Derneği (IAPAC) tarafından başlatıldı ve ilk olarak Paris Şehrinin katılımıyla duyuruldu. FTC Girişiminin temel belgesinin Paris Deklarasyonu almasının sebebi de bu. (Türkçeye Kırmızı Kurdele İstanbul gönüllülerinin çevirdiği Paris Deklarasyonu'nu sayfa sonunda bulunan butona tıklayarak indirebilirsiniz.) (**Birinci 95: Dünya genelindeki tüm HIV pozitiflerin en az %95'inin tanı alması yani HIV pozitif olduklarını biliyor olmaları. İkinci 95: Dünya genelindeki tüm HIV pozitiflerin en az %95'inin HIV tedavisi ilaçları'na (ART) eriştirilmiş olması. Üçüncü 95: HIV tedavisi ilaçları kullanmaya başlayan HIV pozitiflerin en az %95'inin viral yüklerinin (kanda ölçülebilen HIV miktarı) HIV'in bulaştırılmasını önleyen *B seviyeye baskılanması. (*B seviye: Belirlenemeyen = Bulaştırmayan B=B) ) --Fast Track Cities/Hızlı Erişim Şehirler Konferansları niçin yapılıyor, konferansların amacı nedir?-- 2019 yılından bu yana her yıl Fast Track Cities Ağı'na dahil olan başarılı şehirlerden birinde yapılan konferansın 2023 edisyonu, 25-27 Eylül 2023 tarihleri arasında Amsterdam’da düzenlendi. Kırmızı Kurdele İstanbul'un katılımı, her yıl düzenli olarak yapılan bu konferansların tarihindeki ilk Türkiye katılımı olarak da not edilmiş oldu. Bu konferans, Fast-Track Cities ağının beşinci konferansıydı ve dünyanın farklı ülkelerinden 700’den fazla delegenin katılımıyla gerçekleşti. Konferans, Uluslararası AIDS Bakım Sağlayıcıları Derneği (IAPAC), Fast-Track Cities Enstitüsü (FTCI), Birleşmiş Milletler HIV AIDS Programı (UNAIDS) ve GGD Amsterdam işbirliğiyle düzenlendi. Her yıl düzenlenen Fast Track Cities Konferanslarının amacı, HIV ve AIDS ile mücadelede hızlı ilerlemeyi teşvik etmek. Bu konferanslar, HIV ya da AIDS ile yaşayanların bakım ve tedavisini iyileştirmek, HIV’i durdurmak ve virüsün etkilerini azaltmak için küresel çabaları destekleyen tüm yaklaşımları tartışıyor ve ağ üyesi şehirlerin ortak HIV cevabında ne durumda olduklarına birlikte bakmalarını sağlıyor. Konferanslar ayrıca, bu alandaki en son araştırma ve uygulamalar hakkında bilgi paylaşımını da teşvik ediyor. --Konferansa Türkiye katılımının önemi ve not ettiklerimiz-- Fast Track Cities/Hızlı Erişim Şehirler konusu Türkiye'de kapsamlı bir biçimde ilk kez Sivil Toplum HIV Konferansı #HIVIstanbul2022'de özel bir oturum ile tartışılarak yerel HIV topluluğunun ilgisine sunulmuş, ardından da Fast-Track Cities Institute Bölgesel Başkan Yardımcısı Gonçalo Lobo'nun ve sürecinin temel paydaşları olan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, aktivistler, ilaç endüstrisi ve kamu yönetimi temsilcilerinin katıldığı ilk adım toplantısında sürecin nasıl işleyeceği konuşulmuştu. Bu ilk adımların ardından, Türkiye'de Hızlı Erişim Şehirler Ağı konusunda öncülük ederek gerekli kamuoyu ilgisinin oluşmasını sağlamaya çalışan Kırmızı Kurdele İstanbul'un, beşinci kez düzenlenen bu konferansa IAPAC'ın davetlisi olarak ve ilk katılması, Türkiye'deki sürecin yavaş fakat emin adımlarla ilerlediğinin bir göstergesi olarak okunmalı. Buraya tıklayarak incelenebilecek ajandada da görülebileceği gibi konferans, ağa dahil olan şehirlerin 95-95-95 hedefleri ve yerel HIV cevabı olgunluğunda ne seviyede olduklarına ilişkin deneyimlerin birinci ağızdan paylaşıldığı oturumlara sahne oldu. Bu bakımdan FTC2023 Konferansına katılımımız, Hızlı Erişim Şehirler Ağı'na katılma hedefinde hem teknik bilgi, hem iş birliği hem de paydaşlık ilişkileri potansiyellerin optimum biçimde işletilebilmesine dönük doğru planların yapılmasına kesinlikle katkı sunacak. Buna ek olarak Türkiye'nin konferanstaki görünürlüğünün, Türkiye'yi ve yerel HIV topluluğumuzu Uluslararası HIV aktivizmi gündeminde görünür kılma vizyonumuzla yaptığımız çalışmalarla kesişerek, daha önce küresel U=U (#BesittirB) kampanyasının öncülerinden ve sözcülerinden birisi olarak Türkiye'ye kazandırdığımız ivmeyi olumlu destekleyeceğine ve bunun da Türkiye'yi Hızlı Erişim Şehirler Ağı'na dahil etme hedefine katkı sunacağına inanıyoruz. FTC2023 Konferansında aldığımız notların belki de en dikkat çekisi, Amsterdam'ın FTC Ağı ve 95-95-95 hedeflerine erişme yolunda yaptığı çalışmalarla, 2022 yılında sadece 9 yeni HIV olgusu kaydetmiş olmasıydı. Sadece bu örnek bile en az bir şehrin FTC Ağı'na katılımının o şehrin ve genel olarak ülkenin HIV cevabına nasıl olumlu katkılar yapabileceğinin kanıtı. Konferans kapsamında yönettiğimiz ve bir de sunum yaptığımız oturumda ise Belirlenemeyen = Bulaştırmayan'ın (#BesittirB) küresel 95-95-95 hedeflerine ulaşılmasındaki rolü tartışıldı. Bir kısmını yukarıya alıntıladığımız sosyal medya paylaşımında göreceğiniz konuşmamızda ise, MENA/EECA (Orta Doğu ile Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa ile Merkez Asya) bölgeleri ve Türkiye deneyimlerden bahsederek #BesittirB'nin küresel hedeflere ulaşılmasına katkılarına odaklandık. Fast-Track Cities Institute Bölgesel Başkan Yardımcısı Gonçalo Lobo Kırmızı Kurdele İstanbul'un #FTC2023 Konferansına katılımı hakkında şunları söyledi; "FTC Girişimi ve IAPAC olarak İstanbul'un (ya da ilk adımda başka bir şehrin) FTC Ağı'na katılımını çok önemsiyoruz. Bu bağlamda, Türkiye'deki çalışmalara öncülük eden Kırmızı Kurdele İstanbul'un bu konferansa katılım dolayısıyla elde edeceği birikim ve dahil olacağı bilgi paylaşım ağı Türkiye'deki çabaları olumlu etkileyecektir. FTC Girişimi ve IAPAC olarak bu yolculukta Türkiye HIV topluluğunu desteklemeye devam edeceğiz." Kırmızı Kurdele İstanbul Türkiye'yi ve yerel HIV topluluğumuzu Uluslararası HIV aktivizmi gündeminde görünür kılma vizyonuyla, Türkiye'yi FTC Ağı'na dahil etmek için IAPAC'ın teknik desteğiyle ve tüm yerel paydaşlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edecek. Bir şehrin FTC Ağı üyesi olarak neler yapması gerektiği ve bu çalışmaların sağladığı faydalar hakkında daha fazla ilgi edinmek isterseniz, başarılı FTC örneklerinden biri olan Londra'nın FTC temalı web sitesini ziyaret edebilirsiniz; Fast-Track Cities London: Helping end HIV by 2030 (fasttrackcities.london) -- Etik bildirim -- Kırmızı Kurdele İstanbul #FTC2023 Konferansına IAPAC'ın katılım kaydı bursu, Gilead Sciences Türkiye'nin koşulsuz ulaşım ve konaklama desteği ile katılmış, konferans katılımı kapsamında yapılan günlük harcamalar (yemek, şehir içi ulaşım vb.) gönüllümüz tarafından karşılanmış, dernek bütçesinden hiçbir harcama yapılmamıştır. www.kirmizikurdele.org herkes için #hivbilgisi #hivhakkindahersey

 • HIV ile yaşayan bireylerde aşı önerilme durumunun değerlendirilmesi anketi

  Yayına hazırlayan: Kırmızı Kurdele İstanbul Gönüllüsü S. Yayın tarihi: Ekim 09, 2023 HIV alanında tedavi ve izlem hizmetleri sunan değerli hekim dostlarımızdan olan Prof. Dr. Meltem Taşbakan'ın (İzmir, Ege Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı) hazırladığı ''HIV ile yaşayan bireylerde aşı önerilme durumunun değerlendirilmesi anketi''ni ilginize sunuyor ve yaklaşık bir dakika zaman alacak bu ankete katılımınızı rica ediyoruz. Ankette sizden herhangi bir kimlik bilgisi istenmiyor ve sadece size bügune kadar önerilen aşılar hakkında sorular soruluyor. Ankete buraya ya da görsele tıklayarak erişebilirsiniz. Anket sonuçları, HIV ile yaşayanlara farklı hastalıklara ilişkin uygulanması gereken aşıların takipleri süreçlerindeki eksikliklerin tespit edilerek daha fazla insana duyurulması ve kamuoyu oluşması açısından benzeri tüm çalışmalar gibi önemli. Yaklaşık bir dakika zamanınızı alacak olan ve sonuçlarını Türkiye'nin en çok başvurulan #hivbilgisi sayfaları olan www.kirmizikurdele.org adresinde de paylaşmayı umduğumuz bu ankete katılımınızı rica ediyoruz. Ankete buraya ya da görsele tıklayarak erişebilirsiniz. (Etik duyuru: Kırmızı Kurdele İstanbul bu anketin tasarlayıcısı, yürütücüsü ya da gözlemcisi değildir. Anketin içeriği Kırmızı Kurdele İstanbul'un görüşlerini yansıtmaz ve bağlamaz. Çalışmaya ve kişisel bilgilerinizin gizliliğine ilişkin tüm yasal ve etik sorumluluk, çalışmanın yürütücüsüne aittir.) www.kirmizikurdele.org herkes için #hivbilgisi #hivhakkindahersey

 • Gen terapisi, HIV kesin tedavisi yolunda umut veriyor

  Deneysel bir gen terapisi (CRISPR) çalışması, HIV ile benzer özellikler taşıyan bir virüsü maymunlardan silmeyi başardı. Detaylar #hivbilgisi yazımızda. www.kirmizikurdele.org Herkes için #hivbilgisi #hivhakkindahersey Yayına hazırlayan: Arda Karapınar, Tedavi aktivisti, Topluluk yazarı, U=U Global Community Board Üyesi Yayın tarihi: Eylül 1, 2023 Herkes için #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı www.kirmizikurdele.org ve @redribbontr sosyal medya hesaplarındaki #hivbilgisi içerikleri ve tüm içerikler kaynak göstermek şartıyla herkesin paylaşımına açıktır. Paylaşımlarınızda web-sitemizi kaynak göstermenizi/mention/etiket vb. yapmanızı rica ediyoruz. Bunlar dışında özel olarak izin sormanıza gerek yoktur. Nature Gene Therapy'de yayınlanan bir rapora göre, EBT-001 adı verilen ve gen düzenleme tedavisi (*CRISPR) olarak planlanan bir enjeksiyon, HIV ile ilişkili bir virüs olan Simian İmmün Yetmezlik Virüsünü (SIV) maymunlardaki viral rezervuarlardan güvenli ve etkili bir şekilde uzaklaştırdı. EBT-001'ün ilk insan denemesi geçen yıl başladı ve halen devam ediyor. (*CRISPR: Bilim insanlarının, canlıların DNA’larında hedefli ve hassas değişiklikler yapmasına imkân sağlayan bir gen düzenleme yöntemi. Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Türkçesi: Düzenli Aralıklarla Bölünmüş Palindromik Tekrar Kümeleri. .: Konu hakkında yazdığım “Gen editleme teknolojisi HIV'e çözüm olabilir mi?” başlıklı bir başka #hivbilgisi yazısını buraya tıklayarak okuyabilirsiniz :. Araştırma ekibinin lideri Tricia Burdo, "Çalışmanın uzun bir zamana yayılması ve gen düzenleme yapısının yüksek dozlarda kullanılması EBT-001'in güvenliğinin doğrulanmasına yardımcı oldu" dedi. "İnsan olmayan primatlardaki klinik öncesi aşamalardaki çalışmalarımız, bir başka çalışma olan EBT-101'in klinik çalışmalarda uygulanmasına yönelik kriterleri belirlememize ve HIV'e özgü bir gen düzenleme tedavisine yönelik FDA (Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi) izni sürecinin ilerlemesine olanak tanıması açısından da çok önemliydi." .: EBT-101 hakkında yazdığım "HIV tedavisi yolunda yeni ve umut veren bir ilaç çalışması insan denemeleri için onay aldı" başlıklı bir başka #hivbilgisi yazısını buraya tıklayarak okuyabilirsiniz :. Philadelphia Temple Üniversitesi Lewis Katz Tıp Fakültesi'ndeki bu ekip on yıldan uzun bir süredir HIV'i tedavi etmek için gen terapisi üzerinde çalışıyorlar. 2014 yılında, virüsün kendisini kopyalaması için gerekli olan adımlardan birinin yine CRISPR yoluyla engellenebileceğini gösteren çığır açan bir de çalışma yayınladılar. Yani kendi çalışmalarıyla doğruladıkları bir hat üzerinde ilerliyorlar ve umut var. Çalışmaya dahil edilen on SIV pozitif maymun (SIV pozitifliklerinden altı ay sonra) iki kola ayırıldı ve bir gruba EBT-001 aşısı verilirken diğer gruba HIV tedavisinde de kullanılan ilaçlar verildi. Bu esnada EBT-001 aşısı verilen maymunlardan ikisine biraz daha yüksek bir dozda aşı verilerek, farklı bir dozaj da denendi. EBT-001, lenf düğümleri ve dalak dahil olmak üzere vücuttaki bilinen tüm SIV ve HIV rezervuar dokularına geniş ölçüde dağıtıldı. Araştırmacılar, tüm önemli viral rezervuarlarda SIV proviral DNA'sının gen düzenlemesinde başarılı olduğunu yani EBT-001 isimli aşının işe yaradığını gözlemlediler. Çalışmada hiçbir "hedef dışı" etki veya toksisite kanıtı görülmedi. İki yüksek dozu alan maymunların lenfosit sayılarında, yalnızca antiretrovirallerle tedavi edilen hayvanlara kıyasla bir iyileşme görüldü. Tüm bunlar oldukça heyecan verici gelişmeler. Ekipten Dr. Khalili, "çalışmamızın güvenlik verileri olumlu ve bir kez yapılan bir aşı ile virüsün kalıcı olarak etkisizleştirilmesini hedefleyen bir CRISPR gen düzenleme teknolojisinin işe yarabileceğini gösteriyor” diyor. Aynı ekip bu yılın başlarında, farelerde yapılan klinik öncesi bir çalışmadan umut verici sonuçlar elde etmişlerdi. Ekibin sürdürdüğü çalışmalar şu ana kadar başarısızlığa uğramadan devam ediyor. Ancak bu çalışmanın HIV kesin tedavisinin bulunduğu anlamına gelmediğini, kesin tedavinin ne zaman bulunacağını hiç kimsenin tam olarak bilemeyeceğini, HIV'in kesin tedavisi hedefinde yolun uzun olduğunu ve kat edilmesi gereken oldukça fazla mesafe olduğunu tekrar tekrar vurgulamak gerekir. Bu yüzden, benzeri tüm çalışmalardan gelen tüm verilere sağduyulu ve temkinli yaklaşmanın, erken ve gereksiz heyecanlara kapılmaktan daha doğru ve gerekli olduğunun ve bu süreçte elimizdeki harika HIV tedavisi ilaçlarını aksatmamanın altını özellikle çizmek isterim. Dünya çapındaki tüm HIV tedavisi çalışmalarını ve HIV bilimini yakından takip etmeye ve kayda değer gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğim. Çalışma ile ilgili basın bültenine buradan erişebilirsiniz. www.kirmizikurdele.org Herkes için #hivbilgisi #hivhakkindahersey

 • #HIVIstanbul2023 Konferansı hakkında bilmeniz gereken her şey, kayıt ve burs başvurusu

  Türkiye’de herhangi bir medikal alanında düzenlenen ilk sivil toplum/aktivist konferansı olma özelliğini de taşıyan Uluslararası Sivil Toplum HIV Konferansı'nın 3. edisyonu #HIVİstanbul2023, 5-7 Ekim 2023 tarihleri arasında hibrit (fiziksel ve çevrimiçi) olarak ve Türkçe, İngilizce, Arapça üç dili olarak gerçekleşecek. "Gerçekten eşit miyiz?" teması etrafında Orta Doğu ile Kuzey Afrika (MENA) ve Doğu Avrupa ile Merkez Asya (EECA) bölgelerine odaklanacak olan konferansa burslu olarak katılmak isteyen HIV ile yaşayanlar, aktivistler, STK temsilcileri ve sağlık profesyonelleri için başvurular başladı. #HIVIstanbul2023 hakkında detaylar, final ajanda ve burs başvurusu formu aşağıda. (Burs başvuruları 3 Ekim günü, Türkiye saati ile 23:59 itibarıyla sona ermiştir. 600'ün üzerinde başvuru için herkese teşekkür ederiz) www.kirmizikurdele.org herkes için #hivbilgisi #hivhakkindahersey Yayına hazırlayan: Sivil Toplum HIV Konferansı HIV İstanbul 2023 Ekibi Güncelleme tarihi: 4 Ekim, 2023 Yayın tarihi: 10 Ağustos, 2023 Türkiye’nin #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı www.kirmizikurdele.org ve @redribbontr sosyal medya hesaplarındaki #hivbilgisi içerikleri ve tüm içerikler kaynak göstermek şartıyla herkesin paylaşımına açıktır. Paylaşımlarınızda web-sitemizi kaynak göstermenizi/mention/etiket vb. yapmanızı rica ederiz. Bunlar dışında özel olarak izin sormanıza gerek yoktur. Konferans katılımcısı iseniz dijital platforma erişmek için buraya tıklayın. Çalışmalarına başladığı 2016 yılından bu yana pek çok ilk ve yenilikçi projeyi hayata geçiren, herkes için #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı Kırmızı Kurdele İstanbul''un, Türkiye’nin 40 yıla yaklaşan HIV tarihinde ilk olarak gerçekleştirdiği Uluslararası Sivil Toplum HIV Konferansı'nın üçüncü edisyonu, 5-7 Ekim tarihleri arasında hibrit (çevrim içi ve fiziksel) olarak gerçekleşecek. -HIV İstanbul 2023 nelere odaklanacak? Kırmızı Kurdele İstanbul'un, gönüllülerin ve uluslararası HIV topluluğunun vazgeçilmez destekleriyle düzenleyeceği #HIVİstanbul2023, ilk uygulama yılı olan 2021'de gösterdiği başarıya 2022 yılında eklediği uluslararası görünürlük ve vizyon ile üçüncü yılında daha da kapsayıcı bir ajanda oluşturarak çok daha geniş bir katılım ve yüksek uluslararası etki hedefliyor. 2021 yılında "Kaybeden HIV olacak", 2022'de "Cevap sivil toplumda" temalarıyla gerçekleşen HIV İstanbul, 2023 yılında "Gerçekten eşit miyiz?" sorusunu merkeze alan bir ajandayla, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Orta Doğu ile Kuzey Afrika (MENA) ve Doğu Avrupa ile Merkez Asya (EECA) bölgelerine odaklanacak. HIVIstanbul2023 üç dilli bir konferanstır. Tüm oturumlarda Türkçe, İngilizce ve Arapça dil seçenekleri olacaktır. Arapça dil desteği için GNP+'a teşekkür ederiz. - HIV İstanbul 2023 ajandasında neler var? Bu yıl ki teması "Gerçekten eşit miyiz?" olan HIV İstanbul 2023 konferansa katılacak STK’lar ve aktivistler aracılığıyla MENA, EECA ve AB bölgelerinde yaşanan eşitsizlikleri, bizzat bölgelerin yerel deneyimleriyle duyuracak. Ayrıca bu bölgelerden ve yakın komşulardan iyi örnekleri de kapsayarak, ortak motivasyonu yükseltmeye ve bölge içinde daha fazla iş birliğini teşvik etmeye çalışacak. #HIVİstanbul2023’un ajandasında European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), Global Network of People Living with HIV (GNP+), The International Association of Providers of AIDS Care (IAPAC), Fast Track Cities Initiative, European AIDS Treatment Group (EATG), Mena Rosa Lübnan, Love to Love Organization Uganda, U=U Africa Forum, Azerbaycan Sağlık Bakanlığı AIDS ile Mücadele Birimi gibi kurumların yanı sıra Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Türkiye’den de Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı, Pozitif Yaşam Derneği gibi STK’ların düzenledikleri oturumlar olacak. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda konferans kapsamında duyurulan Mikro Araştırma Fonu kazanan yerel STK'ların yaptıkları sosyal çalışmaların çıktıları da konferans ajandası kapmasında sunulacak. HIV Istanbul 2023'ün panelistleri arasında yine dünyaca ünlü bilim insanları ile Türkiye'den, bölgeden ve dünyadan başarılı, yaptıklarıyla HIV alanında önemli değişimler yaratmış aktivistler ve komünite ile her zaman yakın çalışan, HIV pozitif dostu, aktivist ruhlu hekim dostlarımız da bulunacak. HIVİstanbul2023'ün en güncel taslak ajandasına buradan erişebilir, güncellemeler için @redribbontr isimli Instagram hesabımızı buraya, X/Twitter hesabımızı buraya tıklayarak takip edebilirsiniz. - HIV ile yaşayanlar, aktivistler, STK temsilcileri ve sağlık profesyonelleri HIV İstanbul 2023'e neden katılmalı? Birinci yılında "Kaybeden HIV olacak" sloganı ile vizyonunu, ikinci yılında "Cevap sivil toplumda" sloganı ile bu hedefe ulaşmak yolundaki temel aktörün kim olduğuna dair misyonunu vurgulayan konferans, kurduğu bu hat üzerinde ilerlerken, 2023 yılı ajandasında MENA (Orta Doğu ile Kuzey Afrika) ve EECA (Doğu Avrupa ile Merkez Asya) bölgelerine odaklanarak uluslararası bir boyut kazanıyor. MENA ve EECA bölgeleri diğer bölgelerin aksine yeni olgu sayılarının yükseldiği bölgeler. Bunun yanı sıra Türkiye'nin HIV alanındaki sorunlarını, Türkiye HIV topluluğunun hem yerel hem de bölgesel etkileşimlere bağlı bu sorunlarına karşı geliştirdiği çözümleri ve çalışmaları Uluslararası HIV topluluğuna sunarak, ülkeye ve bölgeye ilgi aktarılmasını sağlamak da HIV İstanbul 2023'ün vizyonunun önemli bir boyutu. HIV İstanbul 2023 Burs başvurunuzu buraya tıklayarak açılan form üzerinden tamamlayabilirsiniz. 5-7 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleşecek olan HIV İstanbul 2023 İngilizce ve Türkçe çift dilli bir etkinliktir. Konferans uluslararası katılıma açık olduğu için burs başvuru formu İngilizce hazırlanmıştır. Burs formunu 3 Ekim 2023, 23:59'a kadar buraya tıklayarak Google Translate yardımıyla da doldurabilirsiniz. - Neden İstanbul? Avrupa ve Asya’nın buluştuğu, bir şehirde iki kıtanın kavuştuğu eşsiz bir konumu olan İstanbul, asırlardır olduğu gibi bugün de farklı kültürlerin kesişim noktası. Son yıllarda çeşitli sebeplere bağlı olarak artan göç hareketleri açısından da en önemli duraklardan biri olan İstanbul (ve Türkiye), yeni HIV olgularının yükselmeye devam ettiği MENA ve EECA bölgeleri ile de yoğun bir etkileşim içinde. Bu da İstanbul’un coğrafik ve stratejik önemine farklı bir açıdan, güncel bir değer katıyor. Bu perspektiften bakınca İstanbul, HIV alanındaki güncel sorunların ve eşitsizliklerin konuşulması ve ortak vizyon geliştirmesi için ideal bir buluşma noktası olarak belirginleşiyor. Konferansın her yıl geleneksel olarak İstanbul’da planlanması, İstanbul adını kendi adında da barındıran ve merkezi İstanbul’da bulunan Kırmızı Kurdele İstanbul’un, İstanbul’u küresel HIV aktivizmi ve biliminin önemli etkinliklere ev sahipliği yapan, herkes için kolay erişilebilir bir bağlantı/önem merkezi (connection hub) yapma vizyonunun da bir parçasıdır. - Konferans mekanı #HIVIstanbul2023'un fiziksel oturumları HILTON Istanbul Kozyatağı Konferans Merkezinde gerçekleşecektir. Konferansa İstanbul'dan katılmak ve konuşmalarını fiziksel olarak yapmak isteyen kayıtlı delegeler, HILTON Istanbul Kozyatağı'nın konum bilgisine ve konferans merkezine nasıl ulaşabileceklerine dair bilgiye buradan erişebilirler. - Sivil Toplum HIV Konferansı HIV İstanbul ilk iki yılında neler yaptı? --- Sivil toplum HIV Konferansı #HIV2022İstanbul Konferans Kitapçığına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. --- --- Sivil toplum HIV Konferansı #HIV2021İstanbul videolarına ve sonuç bildirgesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. --- - Sivil Toplum HIV Konferansı HIV İstanbul 2023'ün amaçları; · Türkiye HIV sivil toplumunun HIV olgusuna ortak bir anlayış ile bir bütün olarak cevap üretmesi, · Türkiye HIV sivil toplumunun, etkileştiği bölgeler ve tüm yerel topluluklarla temas ederek, Türkiye'nin özgün coğrafik konumunun da gerektirdiği biçimde uluslararası HIV tartışmalarında etkin rol oynaması, · Yerel topluluğun UNAIDS’in 95-95-95 hedefleri doğrultusunda kendi ortak stratejisini oluşturmak için geniş bir tartışma ve iş birliği zemininin oluşturulması, çözüm üretmeye yönelik operasyonlarını şekillendirecek ortak stratejiler, eylem planları üretilmesi, · Özellikle dolaylı olarak HIV çalışan ve yerellerde faaliyet gösteren STK’ların sosyal konulara ve problem alanlarına odaklanan ölçümler yapmasının teşvik edilmesi ile sosyal HIV bilimi üretiminin ülke çapında yaygınlaşması, · Bölgesel ve uluslararası kapsayıcı konferans ajandası ile Türkiye HIV sivil toplumunun bir bütün olarak uluslararası görünürlüğünün yükseltilmesi, yeni bölgesel ve uluslararası iş birliklerine olanak sağlanması, · Ulusal düzeyde birlik görüntüsü ile farklı sorun alanları/sivil toplum çalışma alanları için örnek olunarak, HIV sivil toplumunun başarı öyküsünün başta kamu olmak üzere tüm paydaşlara ve muhataplara en iyi biçimde aktarılması. - Registration calendar for professionals and pharma representatives; Early bird (June 1- 30); Community: €200, Health professional: €350, Industry representative 300 €, Standard registration (July 1 - August 31); Community: 225 €, Health professional: €450, Industry representative 400 €, Late breaker (September 1 - October 5); Community: €250, Health professional: €550, Industry representative: 500 €. You can send an email to conference@kirmizikurdele.org for registration. www.kirmizikurdele.org herkes için #hivbilgisi #hivhakkindahersey

 • Sivil Toplum HIV Konferansı HIV İstanbul 2023 iş birliği çağrısı

  Türkiye’de herhangi bir medikal alanında düzenlenen ilk sivil toplum/aktivist konferansı olma özelliğini de taşıyan Uluslararası Sivil Toplum HIV Konferansı'nın 3. edisyonu #HIVİstanbul2023, 5-7 Ekim 2023 tarihleri arasında hibrit (fiziksel ve çevrim içi) olarak gerçekleşecek. Kırmızı Kurdele İstanbul, "Gerçekten eşit miyiz?" teması etrafında Orta Doğu ile Kuzey Afrika (MENA) ve Doğu Avrupa ile Merkez Asya (EECA) bölgelerine odaklanacak olan konferans için iş birliği çağrısında bulunuyor. Detaylar yazıda. www.kirmizikurdele.org herkes için #hivbilgisi #hivhakkindahersey Yayına hazırlayan: Sivil Toplum HIV Konferansı HIV İstanbul 2023 Ekibi Yayın tarihi: 1 Ağustos, 2023 Türkiye’nin #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı www.kirmizikurdele.org ve @redribbontr sosyal medya hesaplarındaki #hivbilgisi içerikleri ve tüm içerikler kaynak göstermek şartıyla herkesin paylaşımına açıktır. Paylaşımlarınızda web-sitemizi kaynak göstermenizi/mention/etiket vb. yapmanızı rica ederiz. Bunlar dışında özel olarak izin sormanıza gerek yoktur. Çalışmalarına başladığı 2016 yılından bu yana pek çok ilk ve yenilikçi projeyi hayata geçiren, Türkiye'nin #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı #kirmizikurdeleistanbul'un, Türkiye’nin 40 yıla yaklaşan HIV tarihinde ilk olarak gerçekleştirdiği Uluslararası Sivil Toplum HIV Konferansı'nın üçüncü edisyonu, 5-7 Ekim tarihleri arasında hibrit (çevrim içi ve fiziksel) olarak gerçekleşecek. Kırmızı Kurdele İstanbul'un, gönüllülerin ve uluslararası HIV topluluğunun vazgeçilmez destekleriyle düzenleyeceği #HIV2023İstanbul , ilk uygulama yılı olan 2021'de gösterdiği başarıya 2022 yılında eklediği uluslararası görünürlük ve vizyon ile üçüncü yılında daha da kapsayıcı bir ajanda oluşturarak çok daha geniş bir katılım ve yüksek uluslararası etki hedefliyor. 2021 yılında "Kaybeden HIV olacak", 2022'de "Cevap sivil toplumda" temalarıyla gerçekleşen konferans, 2023 yılında "Gerçekten eşit miyiz?" sorusunu merkeze alan bir ajandayla, Türkiye'nin de içinde bulunduğu Orta Doğu ile Kuzey Afrika (MENA) ve Doğu Avrupa ile Merkez Asya (EECA) bölgelerine odaklanacak. --- Sivil toplum HIV Konferansı #HIV2022İstanbul Konferans Kitapçığına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. --- - İş birliği çağrısı Birinci yılında vizyonunu, ikinci yılında bu hedefe ulaşmak yolundaki temel aktörün kim olduğuna dair misyonunu vurgulayan konferans, kurduğu bu hat üzerinde ilerlerken, 2023 yılı ajandasında MENA ve EECA bölgelerine odaklanarak uluslararası bir boyut kazanıyor. #HIV2023İstanbul diğer bölgelerin aksine yeni olgu sayılarının yükseldiği bu iki bölgenin yaşadığı çok çeşitli eşitsizlikleri kıtaların ve kültürlerin buluşma noktasın İstanbul'da tartışarak uluslararası HIV toplumunun dikkatine sunacak. Panelistler arasında yine dünyaca ünlü bilim insanları ile Türkiye'den, bölgeden ve dünyadan başarılı, yaptıklarıyla HIV alanında önemli değişimler yaratmış aktivistleri ve komünite ile her zaman yakın çalışan, HIV pozitif dostu, aktivist ruhlu hekimleri de barındıracak olan #HIV2023İstanbul 'da STK olarak oturum planlamak ya da bireysel aktivist olarak oturum modere etmek isterseniz conference@kirmizikurdele.org adresine "iş birliği" başlıklı bir e-posta yazabilirsiniz. HIV ile yaşayanlar ve aktivistler için Uluslararası Sivil Toplum HIV Konferans #HIV2023İstanbul burs başvurusu ise Ağustos ayı içinde duyurulacak. Güncellemeler için @redribbontr sosyal medya hesaplarımızı takipte kalın. --- Sivil toplum HIV Konferansı #HIV2021İstanbul videolarına ve sonuç bildirgesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. --- - Sivil Toplum HIV Konferansı HIV İstanbul 2023'ün amaçları; · Türkiye HIV sivil toplumunun HIV olgusuna ortak bir anlayış ile bir bütün olarak cevap üretmesi, · Türkiye HIV sivil toplumunun, etkileştiği bölgeler ve tüm yerel topluluklarla temas ederek, Türkiye'nin özgün coğrafik konumunun da gerektirdiği biçimde uluslararası HIV tartışmalarında etkin rol oynaması, · Yerel topluluğun UNAIDS’in 95-95-95 hedefleri doğrultusunda kendi ortak stratejisini oluşturmak için geniş bir tartışma ve iş birliği zemininin oluşturulması, çözüm üretmeye yönelik operasyonlarını şekillendirecek ortak stratejiler, eylem planları üretilmesi, · Özellikle dolaylı olarak HIV çalışan ve yerellerde faaliyet gösteren STK’ların sosyal konulara ve problem alanlarına odaklanan ölçümler yapmasının teşvik edilmesi ile sosyal HIV bilimi üretiminin ülke çapında yaygınlaşması, · Bölgesel ve uluslararası kapsayıcı konferans ajandası ile Türkiye HIV sivil toplumunun bir bütün olarak uluslararası görünürlüğünün yükseltilmesi, yeni bölgesel ve uluslararası iş birliklerine olanak sağlanması, · Ulusal düzeyde birlik görüntüsü ile farklı sorun alanları/sivil toplum çalışma alanları için örnek olunarak, HIV sivil toplumunun başarı öyküsünün başta kamu olmak üzere tüm paydaşlara ve muhataplara en iyi biçimde aktarılması.

 • All you need to know about #HIVIstanbul2023 MENA/EECA Community Conference, reg and scholarship

  All you need to know about #HIVIstanbul2023 Community Conference, which will focus on the Middle East and North Africa (MENA) and Eastern Europe and Central Asia (EECA) regions around the theme #AreWeReallyEqual and the scholarship application. Scroll down for more details, the most up-to-date draft agenda and the scholarship application form (Scholarship applications are closed as of October 3rd, 23:59 (GMT+3) Türkiye time. We thank everyone for over 600 applications) Red Ribbon Istanbul #AllAboutHIV #UequalsU HIV Istanbul 2023 Organization Team, August 15, 2023 If you are a conference participant, click here to enter the digital platform. - What is the HIV Istanbul Conference? HIVIstanbul Community Conference is a local, regional, and international community gathering. Organized for the first time in 2021, HIV Istanbul has gained significant international recognition in this short period and has become an important gathering where the HIV agenda and issues not only in Türkiye but also in the EU, MENA, and EECA regions it interacts with are discussed by the HIV community itself. - Who is organizing the HIV Istanbul 2023 Conference? What is the conference's theme for 2023, and what does the conference aim to achieve? The HIV Istanbul Conference is organized by Red Ribbon Istanbul (RRI), Türkiye's leading HIV information provider. As the international face of Türkiye in HIV, RRI, known for its leadership in global campaigns such as #UequalsU, organizes HIV Istanbul 2023 with the indispensable support of volunteers and the international HIV community. Following the success of the conference in 2021, the first year of its implementation, and the international visibility it added in 2022, RRI aims to create an even more inclusive agenda in its third year with the theme "Are we really equal?" and aims for much broader participation and high international impact in the EU, MENA and EECA regions. HIVIstanbul2023 is a trilingual conference. All sessions will be in Turkish, English and Arabic. Thanks to GNP+ for Arabic language support. .: Please watch the summary of the HIV Istanbul Conference's 2022 edition below and download the Conference Booklet in English by clicking here :. - Why Istanbul? Istanbul, a unique location where Europe and Asia meet, where two continents meet in one city, is the intersection point of different cultures today as it has been for centuries. Istanbul (and Türkiye) is also one of the most important destinations for migration traffic, which has increased in recent years due to various reasons and is in intense interaction with the MENA and EECA regions, where new HIV cases are increasing. This detail adds to Istanbul's geographical and strategic importance that the international HIV community should not neglect. From this perspective, Istanbul is an ideal meeting point for discussing current problems, inequalities, and the future of HIV and developing a shared vision. The annual planning of the conference in Istanbul is part of the vision of Red Ribbon Istanbul, which includes the name Istanbul in its name and is headquartered in Istanbul, to make Istanbul an easily accessible connection hub for the global HIV movement, hosting significant events. - Which regions will HIV Istanbul 2023 focus on? Organized in 2021 with the theme #HIVWilLose and in 2022 with the theme #CivilSocietyHasTheAnswer, HIV Istanbul 2023 will focus on the Middle East and North Africa (MENA) and Eastern Europe and Central Asia (EECA) and EU regions in 2023 with an agenda focusing on the question "Are we really equal?". - What is on the agenda of HIV Istanbul 2023? #HIVIstanbul2023 will use regional NGOs, stakeholders, and activists attending the conference to publicize the inequalities in the MENA and EECA regions through the local experiences of the regions themselves. It will also include best practices from these regions and near neighbors to raise collective motivation and encourage greater cooperation within the region. The agenda of #HIVIstanbul2023 will include sessions organized with NGOs and stakeholders such as the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), Global Network of People Living with HIV (GNP+), The International Association of Providers of AIDS Care (IAPAC & Fast Track Cities Initiative, European AIDS Treatment Group (EATG) Sofia Checkpoint, Barcelona Checkpoint, Mena Rosa Lebanon, Love to Love Organization Uganda, U=U Africa Forum, Azerbaijan Republican Center for Combating AIDS, Cyprus Turkish Medical Association, Turkish Family Health and Planning Foundation, Positive Living Association Türkiye and more... Click here for the latest draft agenda, and follow our @redribbontr Instagram account for updates. - Why should you participate in HIV Istanbul 2023? HIV Istanbul, which emphasizes its vision with its first-year motto (HIV will lose) and its mission as to who is the leading actor in achieving this goal with its second-year motto (civil society has the answer), is moving forward on this line while gaining an international dimension by focusing on MENA (Middle East and North Africa) and EECA (Eastern Europe and Central Asia) regions in its 2023 agenda. Unlike other regions, MENA and EECA are where the number of new cases is rising, making this year's conference more critical. In addition, an essential dimension of the vision of HIV Istanbul 2023 is to present Türkiye's problems in the field of HIV, the solutions and works developed by the HIV community in Türkiye against these problems through both local and regional interactions with the International HIV community, and catch attention to the country and the region is also an essential dimension of the vision of HIV Istanbul 2023. - What does the scholarship application cover? The HIV Istanbul 2023 scholarship application covers full digital participation in the conference, which will take place on October 5, 6, and 7, 2023. The scholarship also includes participation in the #HIVForumIstanbul, which is planned as the final session of the last day of the conference. HIV Forum Istanbul is an interactive session that allows all conference participants to express their opinions and develop a shared vision within the framework of the topic chosen within the scope of the conference agenda. The deadline to apply for the scholarship is October 3 23:59 Türkiye time (GMT +3) Click for the scholarship application form - Who can apply for the scholarship? HIV Istanbul 2023 scholarship application is open to people living with HIV, activists, NGO staff/representatives, students, and community-friendly health professionals worldwide. Due to legal limitations, we cannot have an open-door registration system, so please consider the scholarship application form as a registration form. The scholarship application will only take 2 minutes, and all digital scholarship applications will be approved. Pharmaceutical industry representatives who want to follow HIV Istanbul 2023 need to register to attend the conference. Industry representatives wishing to register can send an e-mail to conference@kirmizikurdele.org. - Conference venue for registered delegates from Istanbul The conference venue for #HIVIstanbul2023 is HILTON Istanbul Kozyatağı. For registered delegates who would like to attend the conference from Istanbul and make their speeches physically, you can find the location information of HILTON Istanbul Kozyatağı and how to reach it by clicking here. - Registration calendar for professionals and pharma representatives; Early bird (June 1- 30); Community: €200, Health professional: €350, Industry representative 300 €, Standard registration (July 1 - August 31); Community: 225 €, Health professional: €450, Industry representative 400 €, Late breaker (September 1 - October 5); Community: €250, Health professional: €550, Industry representative: 500 €. You can send an email to conference@kirmizikurdele.org for registration. #HIVIstanbul2023 #AreWeReallyEqual #RedRibbonIstanbul

 • HIV ve küresel iklim değişikliği

  Küresel iklim değişikliği ile HIV epidemisi arasında nasıl bir bağlantı var? Gönüllümüz, Aktivist Kağan Çavuşoğlu konuyu herkes için #hivbilgisi kaynağı www.kirmizikurdele.org için inceledi ve yazılaştırdı. İyi okumalar www.kirmizikurdele.org Herkes için #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı #hivhakkindahersey Yayına hazırlayan: Kağan Çavuşoğlu, Aktivist Yayın tarihi: Ağustos 12, 2023 (Herkes için #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı www.kirmizikurdele.org ve @redribbontr sosyal medya hesaplarındaki #hivbilgisi içerikleri ve tüm içerikler kaynak göstermek şartıyla herkesin paylaşımına açıktır. Alıntılarınızda www.kirmizikurdele.org'yi kaynak göstermenizi ve @redribbontr'yi etiketlemenizi rica ediyoruz. Bunlar dışında özel olarak izin sormanıza gerek yoktur. Dünya Sağlığını Tehdit Eden Kırılgan Bağlantı; HIV ve Küresel İklim Değişikliği Son yıllarda artan iklim değişikliği belirtileri, dünyanın dört bir yanında yaşanan doğal felaketler ve ekolojik dengenin bozulması gibi sonuçlarla, insanlık için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Ancak, bu felaketlerin insan sağlığı üzerindeki etkileri sadece doğrudan sonuçlarıyla sınırlı değil. Çeşitli araştırmalar, iklim değişikliği ve HIV arasında beklenmedik bir bağlantı olduğunu da gösteriyor. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var; iklim değişikliğinin bulaşıcı hastalıklar üzerindeki doğrudan etkisi olduğu çok açık Artan sıcaklık ve nem, sivrisinek, kene gibi vektörlerin yayılım alanlarını genişletir ve böylece Sıtma, Batı Nil Humması, Deng humması, Zikavirüs ve Chikungunya gibi hastalıkların daha kuzey bölgelere taşınmasına neden olur. Ancak, sıkı durun; bazı araştırmalar iklim değişikliğinin yeni HIV olguları oranlarını da etkileyebileceğini ortaya koyuyor. Afrika ve Güneydoğu Asya'da yapılan araştırmalar, aşırı yağışlar ile HIV ve diğer cinsel yolla bulaşabilen enfeksiyonların (CYBE) arasında bir ilişki olduğunu gösterdi. Özellikle, Sahra Altı Afrika'da yapılan bir çalışmada, 21 ülkede 2005 ila 2017 yılları arasında 288.000'den fazla katılımcı üzerinde yapılan analizlerde, ağır yağışlarla HIV yaygınlığı arasında belirgin bir ilişki tespit edilmiş. Aynı şekilde, kuraklık dönemlerinin CYBE riskini artırdığı da gözlemlenmiş. Bahsettiğim bu araştırma dahilinde, iklim ve CYBE gibi iki farklı olgunun birbirleriyle ilişkilendiği bağlantının arkasındaki mekanizma karmaşık ve birden fazla farklı dış etken faktörün karakteristiğiyle açıklanabilir. Buradaki karmaşık mekanizmayı halk diline uyarlayabilmem için sanırım tüm topluma enfeksiyon ve meteoroloji 101 derslerini vermemiz, hatta göç kuramlarını anlatmamız gerekir. Ama, işi elimden geldiğince basitleştirerek şöyle örneklendirebilirim; Örneğin, ağır yağışlar ve kuraklık gibi aşırı hava olayları, insanları günlük yaşantılarında zorlayabilir ve bazıları için göç etmeyi, dolayısıyla yeni yerlerde iş aramayı, yeni yerleşkesinde yaşama tutunma ve hayatta kalma yöntemlerini keşfetmeyi ve dolayısıyla da cinsel ilişkiyi ticari amaçlarla yapmayı zaruri kılabilir (yanlış anlaşılmak istemem, amacımın hiç kimseyi damgalamak olmadığı açık. Ancak zorunlu göçün çeşitli son sonuçları vardır ve bu sonuçlardan biri de bahsettiğim bu davranış olabilir). Ayrıca, bu tür felaketler, gıda güvenliğini de tehdit eder, tıbbi hizmetlere erişimi kısıtlayabilir, bu da HIV ve CYBE riskini doğal olarak artırabilir. Bu bulgular, iklim değişikliğinin toplum sağlığı üzerindeki derin etkilerini göstermektedir. İklim değişikliği, sadece doğal çevre üzerinde değil, insan davranışları üzerinde de ölümcül etkileri olan karmaşık bir sorundur. Bu nedenle, liderlerin ve toplumun iklim değişikliğine karşı daha duyarlı ve önleyici adımlar atmaları büyük önem taşımaktadır. Ancak, tüm umutsuzluk içinde, bu durumun bir fırsat olduğunu da hatırlamak önemlidir. İklim değişikliğinin yarattığı tehlikeleri anlatmak için güçlü ve etkileyici hikayeler kullanmak insanların farkındalığını artırabilir ve eyleme geçmelerini sağlayabilir. İklim değişikliği ile mücadele etmek, sadece doğal çevreyi değil, aynı zamanda insan sağlığını korumak bakımından da hayati öneme sahiptir. Sonuç olarak, iklim değişikliği ve HIV arasındaki beklenmedik bağlantı, dünya genelindeki insan sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Aşırı hava olaylarının ve kuraklık dönemlerinin HIV ve CYBE olgularının oranlarını artırdığı göz önüne alındığında, karar vericilerin acil önlem alması gerektiği açık. Bununla birlikte, iklim değişikliğinin yarattığı tehlikeleri anlamak ve farkındalığı artırmak için hepimizin sorumlulukları var. Çünkü ancak birlikte hareket edersek hem iklim değişikliğiyle mücadele edebilir hem de HIV ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadeleyi güçlendirebiliriz. Gelecek nesiller için daha sağlıklı ve güvenli bir dünya yaratmak için şimdi harekete geçmenin tam zamanı. Yazıda detayları verilen araştırmaların her birine buradan erişilebilir. Tüm #hivbilgisi yazılarımız için tıklayın. HIV hakkında her şey sayfalarımız için tıklayın. www.kirmizikurdele.org herkes için #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı #hivhakkindahersey

 • HIV pozitiflere tavsiyeler

  Herkes için önemli olan kendini sevmek, saygı duymak ve değer vermek gibi temel kavramlar HIV ile yaşayanlar için daha da önemlidir, çünkü bu unsurlar başta tedaviye uyum olmak üzere pek çok önemli konuyu doğrudan etkiler. Yayına hazırlayan: Kırmızı Kurdele İstanbul Gönüllüsü E. Güncelleme tarihi: Ağustos 7, 2022 (Türkiye’nin #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı www.kirmizikurdele.org ve @redribbontr sosyal medya hesaplarındaki #hivbilgisi içerikleri ve tüm içerikler KAYNAK GÖSTERMEK ŞARTIYLA herkesin paylaşımına açıktır. Paylaşımlarınızda web-sitemizi kaynak göstermenizi/mention/etiket vb. yapmanızı rica ederiz. Bunlar dışında özel olarak izin sormanıza gerek yoktur.) Şu motive edici (ama duruma göre bazen de sinir bozucu) tavsiyeyi/sloganı mutlaka siz de duymuşsunuzdur; pozitif düşün! Tavsiye/sloganın ilk çağrışımını ve kelime oyununu düşündüğünüzde, HIV pozitifler için her zaman olmasa da zaman zaman sinir bozucu olabileceğini de tahmin etmek de zor olmasa gerek. Fakat işin doğrusu, özellikle de HIV pozitifler için pozitif düşünmekten daha önemli hiçbir şey yok. Çünkü HIV'i B seviyeye (Belirlenemeyen = Bulaştırmayan) baskılayan ve cinsel yolla kondomsuz ilişkilerde bulaştırılmasını engelleyen harika bir HIV ilaç tedavisi (ART) olsa da HIV'i vücuttan tamamen silen kesin bir tedavi henüz yok. O yüzden pozitif düşünmek ve pozitif düşünmeyi destekleyecek on bir önemli tavsiyeye uymak bizce çok önemli; Sen her zamanki kadar değerli bir insansın. HIV hiçbir şeyi değiştirmiyor. Her gün yeni ve zorlu şeylerin üstesinden gelmeyi başarıyorsun ve mutlu olmayı hak ediyorsun. Geçmişin, geçmişte yaptıkların senin patronun, yöneticin, karar vericin değil. Sen de herkes gibi iyi bir ilişkiyi, aşkı hak ediyorsun. *Senin de sağlıklı, kaliteli bir cinsel hayatın olmasının önünde hiçbir engel yok. Sen, seni yargılayan insanların söylediği kişi değilsin. Bugün dünden daha da sağlıklı ve güçlüsün. Yarın bugünden de güçlü olacaksın. Sen hasta değilsin. Sen de herkes kadar sağlıklı, uzun, kaliteli bir ömür sürdürebilirsin. Sen hala sensin. Bir virüsün senin kimliğin olmasına, kimliğini tanımlamasına ve insanların seni o virüsten ibaret saymasına izin verme. Düzenli bir ilaç tedavisinin virüsü belirlenemeyen seviyeye baskılayarak cinsel yolla bulaştırmanı engellediğini, sevdiklerinin risk altında olmadığını hiç unutma. Çok da zor değil, değil mi? HIV adındaki bir virüs yaşama sebebinizi, amaçlarınızı belirleyip sizi tanımlayamaz. Bunu, virüsü bahane edip sizi küçümseyen, damgalayan, sevgisiz, empati yoksunu insanlar da yapamazlar. Elbette deneyenler çıkabilir ama siz psikolojik olarak buna izin vermezseniz yapamazlar. Çünkü öz değerinizi de verdiğiniz hayat mücadelesini de sizden iyi bilen yok. O yüzden HIV'in hayatınızın anlam ya da anlamsızlığını belirlemesine ve bazı kendini bilmezlerin HIV yüzünden sizi utandırmasına sakın izin vermeyin. Damgalama (stigma) ve ayrımcılık diliyle konuşan insanlar her gün herkes için akla hayale sığmayacak, acımasız, küstah ve kalpsizce şeyler söylüyorlar. Fakat bunların hepsini reddetmeli ve ayrımcılığı asla içselleştirmemelisin çünkü HIV konusunda onlardan daha bilgilisin ve ilaç tedavisine devam ettiğin müddetçe onların söylediği gibi hiç kimse için "tehlikeli", "riskli" falan da değilsin. Ayrıca çok daha önemli bir gerçeği de biliyor ve yaşıyorsun; Belirlenemeyen = Bulaştırmayan! Sen sağlıklısın ve HIV ilaç tedavisine bağlı kalmaya devam edip kendine dikkat ederek, her gün saha da sağlıklı olacaksın. Ve en önemlisi pek çok insanın, en çok da kendi cahillikleri yüzünden 'başıma gelse biterim, mahvolurum' dediği ve bu yüzden de cahilliklerini sürdürmeye devam ettiği bir konuda, hem kendini hem de çevrendekileri her gün daha da bilgili hale getirerek kendini ve onları güçlendiriyorsun. Her gün daha da pozitif ol, öyle kal ve hayatına devam et. www.kirmizikurdele.org herkes için #hivbilgisi #hivhakkindahersey

 • Klinik Plus Dergisinin 5. Sayısı yayında

  HIV Enfeksiyonu Derneği'nin "HIV enfeksiyonuna aktüel yaklaşım" sloganıyla hekimlere ve sağlık profesyonellerine yönelik olarak bilimsel, sanatsal ve güncel içeriklerle ''hem sağlığın tüm alanlarından uzmanlara HIV enfeksiyonuna yönelik güncel ve aktüel bilgileri ulaştırmak, hem de HIV’in üzerindeki negatif ve belirli bir toplum grubuna aitlik algısını yıkarak, HIV’i normalleştirmek'' hedefiyle hazırladığı ve Klinik Plus Dergisi'nin 5. sayısı yayında. Herkes için #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı #kirmizikurdeleistanbul ilk 4 sayıda olduğu gibi 5. sayıya da #hivbilgisi içerikleri ile katkı sunuyor. www.kirmizikurdele.org Herkes için #hivbilgisi #hivhakkindahersey Yayına hazırlayan: Kağan Çavuşoğlu, Aktivist Yayın tarihi: Ağustos 4, 2023 (Türkiye’nin #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı www.kirmizikurdele.org ve @redribbontr sosyal medya hesaplarındaki #hivbilgisi içerikleri ve tüm içerikler KAYNAK GÖSTERMEK ŞARTIYLA herkesin paylaşımına açıktır. Alıntılarınızda www.kirmizikurdele.org'yi kaynak göstermenizi ve @redribbontr'yi etiketlemenizi rica ediyoruz. Bunlar dışında özel olarak izin sormanıza gerek yoktur. Editörlüğünü HIV Enfeksiyonu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak'ın yaptığı dergide, *Prof. Dr. Yaşar Bayındır, Gerçek Yaşamdan örneklerle Anadolu’da HIV ile Yaşam, *Doç. Dr. Dilek Sevgi Yıldız, Özel Dosya Konusu: Türkiye’de Anonim Test Erişim , -Dr. Çağlar Şimşek, HIV ve Terapide Psikodrama Yaklaşımı, -Uzman Diyetisyen Hilal Doğan Güney, HIV Enfeksiyonu Bağlamında Beslenme Alışkanlıkları, başlıklı uzman görüşleri ile yer alırken, -Aktivist Kağan Çavuşoğlu, Geleceği İnşa Eden Görseller, Film Eleştirisi: Philadelphia, Film Eleştirisi: Acı Bir Hayat Öyküsü -Aktivist Arda Karapınar, Türkiye’ye AIDS’i Getiren Adam Selim Badur, -Aktivist Yağmur Şenoğuz, Pozitif Bakış Açısının Gücü, başlıklarında, hekimler, sağlık profesyonelleri ve tüm ilgililere hitap eden #hivbilgisi yazılarına yer verdiler. Bu dopdolu sayıda ayrıca, -HIV Enfeksiyonu Derneği 10 Yaşında, -Uluslararası Sivil Toplum HIV Konferansı #HIV2023İstanbul 5-7 Ekim 2023, -Ulusal HIV/AIDS Kongresi 7-10 Aralık 2023, -Yeni Gelişmeler ve Güncellemelerle IAS2023’ün Ardından, -Sosyal Medya’da HIV Aktivizmi ve Hak Savunuculuğu, başlıklı editöryal haber içerikleri de okunabilir. Güvenilir #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı #kirmizikurdeleistanbul olarak, Türkiye'de bir ilk olan ve alandaki önemli bir eksikliği dolduran Klinik Plus dergisine #hivbilgisi içeriği sağlamaya gelecek sayılarda da devam edeceğiz. Klinik Plus Dergisinin 5. ve tüm sayılarını buraya ya da yukarıdaki görsele tıklayarak okuyabilirsiniz. www.kirmizikurdele.org herkes için #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı #hivhakkindahersey

 • HIV kesin tedavisi yolunda umut verici yeni bir gelişme; Cenevreli Hasta

  23-26 Temmuz tarihleri arasında Brisbane, Avustralya’da gerçekleşen #IAS2023 12. HIV Bilimleri Konferansı öncesinde bir basın toplantısı ile duyurulan "Cenevreli Hasta/Cenevre Hastası" olgusunda bir kök hücre naklini takiben HIV tedavisi ilaçları kullanmayı bırakan bir hastada, operasyonun üzerinden yirmi ay geçmiş olmasına rağmen HIV görülmedi. Detaylar #hivbilgisi yazımızda. Cenevre hastası İyi okumalar. www.kirmizikurdele.org Herkes için #hivbilgisi #hivhakkindahersey Yayına hazırlayan: Arda Karapınar, Tedavi aktivisti, Topluluk yazarı, U=U Global Community Board Üyesi Yayın tarihi: Temmuz 20, 2023 Güvenilir #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı www.kirmizikurdele.org ve @redribbontr sosyal medya hesaplarındaki #hivbilgisi içerikleri ve tüm içerikler kaynak göstermek şartıyla herkesin paylaşımına açıktır. Paylaşımlarınızda web-sitemizi kaynak göstermenizi/mention/etiket vb. yapmanızı rica ediyoruz. Bunlar dışında özel olarak izin sormanıza gerek yoktur. Araştırma belgelerine ve haberlere "Cenevreli Hasta/Cenevre Hastası" olarak geçen yeni bir olgu, HIV'den kesin olarak kurtulduğu söylenen kişi sayısının -şimdilik- altıya yükseldiğini müjdeliyor. Bu#hivbilgisi yazısında "Cenevreli Hasta" olgusu vesilesiyle diğer beş olguyu kısaca hatırlayıp, bu olgunun diğer olgulardan farkına bakacağız.. 23-26 Temmuz tarihleri arasında Brisbane, Avustralya’da gerçekleşen (ve yedi saat zaman farkına pek çok tüm oturumu takip ettiğim) #IAS2023 12. HIV Bilimleri Konferansı öncesinde bir basın toplantısı ile duyurulan "Cenevreli Hasta" olgusu bir kök hücre naklini takiben HIV tedavisi ilaçları kullanmayı bırakan bir hastada, operasyonun üzerinden yirmi ay geçmiş olmasına rağmen HIV görülmedi. Araştırma ekibinden Dr. Sáez‐Cirión “Hastada HIV enfeksiyonuna ilişkin tüm belirtiler nakil operasyonunu takip eden aylar içinde hızlıca ortadan kayboldu ve yirmi ay sonra şunu söyleyebiliyoruz; virüs tamamen kayboldu ve şu anda kadar geri gelmiş de değil. Bu kesin tedavi araştırmalarına dair heyecan verici bir gelişme” diyor. Diğer beş olgu neydi? Bundan önce Berlinli Hasta (2009), Londralı Hasta (2019), New Yorklu Hasta (2022), Umut Şehri Hastası (2022), Düsseldorflu Hasta (2023), isimleriyle anılan beş olgu daha görülmüştü. Tüm bu olguların temel mantığı hakkında kapsamlı fikir edinmek isterseniz, Londralı Hasta üzerinden genel bir anlatım yaptığım #hivbilgisi yazıma buraya tıklayarak erişebilirsiniz. Özete gereksinim duyanlar için izah edeyim; En önemli iki detay, bu olgularda kansere bağlı ilik nakli operasyonları söz konusu olması ve ilik bağışçılarından alınarak HIV pozitif kişilere -kanser sebebiyle- nakledilen iliklerin HIV’e doğal olarak dirençli olan CCR5 Delta 32 barındırması. Yani nakledilen ilikler bir şekilde HIV’e karşı doğal olarak dirençli. Bu bilgiye aşina olmayanlar ve doğal olarak heyecanlananlar için hemen ekleyeyim; Dünya genelinde mutasyona uğramış CCR5 Delta 32 mutasyonuna sahip insan sayısı oldukça az. İlik nakli operasyonları zaten bir hayli zorken, buna bir de CCR5 Delta 32 mutasyonu içeren ilikler bulmak ve bu iliklerin uyumlanmasını beklemek gibi zorluklar eklendiğinde işin zorluğu daha iyi anlaşılır. Cenevreli Hasta olgusunun diğer beş olgudan farkı ne? “Cenevreli Hasta” olgusunun diğer beş olgudan farkı ise nakledilen ilikte bu kez CCR5 Delta 32 mutasyonu olmaması. Yani bu nitelikte bir ilik bulunması diğer zor olasılığa göre daha az zor. Tabi bu yine de tüm HIV pozitiflere ilik nakli yapılabileceği anlamına gelen bir teselli değil. Bu olgunun umut verici olmasının temel sebebi CCR5 Delta 32 mutasyonuna sahip kök hücrelerin kullanılmasının uzun vadeli *HIV remisyonu elde etmek için ille de gerekli olmayabileceğini düşündürmesi. Eğer bu gerçekten böyleyse, acil nakil ihtiyacı olan HIV pozitif kanser hastaları için uygun donörlerin bulunması kolaylaşabilir. Ancak uzmanlar, bu tip kök hücrelerin kullanıldığı nakillerin geçmişte HIV'i ortadan kaldırmada başarısız olması nedeniyle sürekli izleme ve daha fazla test yapılması gerektiğinin altını ısrarla çiziyorlar. (*Remisyon en genel tanımıyla; kronik bir rahatsızlığın seyri sırasında duruma özgü belirtilerinin azaldığı ya da tamamen kaybolduğu ve hastalığın ilerlemediği bir dönemin adıdır. HIV remisyonu hakkında daha fazla #hivbilgisi için buraya tıklayın.) Günümüzde HIV’i baskılamada kullanılan ilaçlar (ART) HIV’in vücutta kendini kopyalamasını başarıyla durdurabiliyor olsalar da, virüs genetik planlarını (provirüs olarak bilinir) konak hücrelere eklemeye devam eder ve yok edilmesi son derece zor olan gizli bir viral rezervuar oluşturur. Virüsün bugüne kadar ki tüm kesin tedavi çalışmalarının kazanan tarafı olmasının en temel sebebi bu. İlik nakli operasyonları HIV’in kesin tedavisi (şifası) için bir yöntem olabilir mi? Bu soruya herkesin anlayabileceği dille yazılmış bir cevaba şuradan erişebilirsiniz. Devam eden HIV kesin tedavisi araştırmaları Araştırmacılar, diğer girişimler başarısız olurken neden bu hastaların kök hücre naklinden sonra iyileştiğini öğrenmek için yıllardır çalışıyorlar. Şimdiye kadar pek çok uzman, CCR5 Delta 32 mutasyonuna sahip bir donörden alınan kök hücrelerin kullanılmasının çok önemli olduğunu varsayıyordu. Bu yeni olgu virüsün 20 ay gibi uzun bir süre boyunca geri gelmememiş olmaması bakımından ezberleri bozdu. Doktorlar buna sebep olmuş olabilecek yaşam biçimi, başka hastalıklarla bağlı ilaçların kullanmı gibi tüm faktörleri araştırıyorlar. HIV’in kesin tedavisini araştırma yolunda başarılı ya da başarısız olan tüm olgular tam da bu yüzden değerli. Cenevreli Hasta olgusu üzerinden genel bir değerlendirme Kesin HIV tedavisi elbette üzerinde çalışılması gereken ve herkesi çok mutlu edecek bir şey. Bunu herkes istiyor. Ama en az kesin tedavi bulunması isteği kadar güçlü iki isteğimiz daha olmalı: HIV ile yaşayan herkesin ilaç tedavisine erişimini sağlamak ve yeni HIV bulaşlarını tamamen durdurmak. Bu hepimizin sorumluğu ve görevi. Çünkü HIV sadece hükümetleri ilgilendiren değil hepimizi ilgilendiren ve bir şeyler yapabileceğimiz bir konu. HIV hakkında konuşmaktan çekinmemek, onu ahlak eksikliği ya da ceza olarak görenlere karşı doğru #hivbilgisi ile sakin ama net ve açıklayıcı konuşmak, HIV’e dair pozitif mesajlar içeren sosyal medya içeriklerini kendi hesaplarımızda da paylaşmak, düzenli olarak HIV testi yaptırmak ve bunu yakın çevremizde de önermek, cesaretlendirmek, işyeri ya da okulda bilginin yayılmasını sağlayacak basit etkinlikler düzenlemek yapabileceklerinizden sadece birkaçı. HIV alanındaki tüm gelişmeleri yakından takip eden zaman zaman yazıya döken bir aktivist ve yazar olarak dünya HIV gündemini yakından takip etmeye, gelişmeleri paylaşmaya ilgileri ile paylaşmaya devam edeceğim. www.kirmizikurdele.org Herkes için #hivbilgisi #hivhakkindahersey

 • Sıfır HIV Damgalaması Günü

  HIV bilimi alanındaki tüm pozitif gelişmelere rağmen HIV sebepli damgalama ve ayrımcılık devam ediyor. Bu damgalama ve ayrımcılıklara dikkat çekmek için seçilen 21 Temmuz Sıfır HIV Damgalaması (#ZeroHIVStigmaDay) Gününe dair kısa bir #hivbilgisi yazısı yazarak bu senenin mesajını sizlerle paylaşmak istedik. İyi okumalar. www.kirmizikurdele.org #hivhakkindahersey Yayına hazırlayan: Kırmızı Kurdele İstanbul Gönüllüsü S. Yayın tarihi: Temmuz 20, 2023 (Türkiye’nin #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı www.kirmizikurdele.org ve @redribbontr sosyal medya hesaplarındaki #hivbilgisi içerikleri ve tüm içerikler KAYNAK GÖSTERMEK ŞARTIYLA herkesin paylaşımına açıktır. Alıntılarınızda www.kirmizikurdele.org'yi kaynak göstermenizi ve @redribbontr'yi etiketlemenizi rica ediyoruz. Bunlar dışında özel olarak izin sormanıza gerek yoktur. 21 Temmuz Sıfır HIV Damgalaması Günü, HIV yayılımı ve buna bağlı eşitsizlikleri pekiştiren ve güçlendiren HIV damgalamasına karşı farkındalık yaratmak ve birlikte aksiyon almak için bireyleri toplulukları, ilgili kuruluşları ve tüm ülkeleri bir araya getiren bir harekete öncülük eden değerli bir gün. Dünya AIDS Günü gibi günler genel olarak HIV konusunda gerekli farkındalığı sağlarken, HIV yayılımının durdurulması ve tedavi hizmetlerindeki tüm pozitif bilimsel ilerlemelere rağmen devam eden damgalama ve ayrımcılığın etkisine meydan okumak için özel olarak küresel bir farkındalık günü hiç olmamıştı. Bu noktada HIV damgalamasına özel bir güne ve HIV damgalamasının sonlandırılmasına neden ihtiyaç var diye sorulabilir. Aslında bu soruya sayısız cevap verilebilir ancak verilecek ilk cevap şu olabilir; Eğe insanlar HIV sebepli damgalanma ve ayrımcılık yaşamaktan korkarlarsa, bu onları HIV testi yaptırmaktan vazgeçirebilir. Bu da HIV'in yayılımındaki ve sıfır yeni olgu hedefine ulaşamamaktaki en temel sorun olarak karşımıza çıkar. Oysa 1 Aralık 2022 Dünya AIDS Günü için yazdığımız *bildiride de söylediğimiz gibi; "insanların ayıplanma ve dışlanma korkusu olmadan HIV hakkında konuşabildikleri bir dünya inşa etmek, hepimizin ortak sorumluluğudur." 21 Temmuz'da ayrıca, HIV statüsünü kamuoyu ile paylaşan ilk Siyah Güney Afrikalı kadın olan Prudence Mabele de anılıyor. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 75. Yıldönümüne denk gelen bu seneki Sıfır HIV Damgalaması Gününün teması; "Önce İnsan". Kırmızı Kurdele İstanbul olarak Fast Track Cities/Hızlı Erişim Şehirler vizyonumuz kapsamında birlikte çalıştığımız partner kuruluşumuz olan IAPAC (Uluslararası AIDS Bakımı Sağlayıcıları Derneği) tarafından başlatılan bu önemli girişimi destekliyor ve HIV sebepli damgalama ve ayrımcılığın sonlanarak dünyanın her yerindeki ve ülkemizdeki tüm insanların virüs, hastalık ya da risk olarak değil "önce insan" olarak görüldükleri bir ortak gelecek için, elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. #hivbilgisi blog yazılarımız için tıklayın #hivhakkindahersey sayfalarımız için tıklayın Kırmızı Kurdele İstanbul'u Instagram'da takip etmek için tıklayın www.kirmizikurdele.org #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı #hivhakkindahersey

 • UNAIDS'in 2023 raporu neler söylüyor

  Birleşmiş Milletler AIDS ile mücadele ortak programı UNAIDS'in "AIDS'i sonlandıracak yol" başlıklı kapsamlı raporu güncel duruma ilişkin veriler paylaşırken, AIDS'in nasıl sonlandırabileceğine dair öneriler sunuyor. Raporda Türkiye'ye doğrudan bir atıf yok ancak çeşitli ülke ve bölgeler için söylenen bazı şeylerle, Türkiye'nin HIV ve AIDS cevabı arasında kimi karakteristik benzerlikler bulunabilir. Aktivist Arda Karapınar 196 sayfalık UNAIDS 2023 raporunu #hivbilgisi kaynağı www.kirmizikurdele.org için özetledi. Detaylar #hivbilgisi yazısında. İyi okumalar. www.kirmizikurdele.org Herkes için #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı #hivhakkindahersey Yayına hazırlayan: Arda Karapınar, Tedavi aktivisti, Topluluk yazarı Yayın tarihi: Temmuz 14, 2023 Herkes için #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı www.kirmizikurdele.org ve @redribbontr sosyal medya hesaplarındaki #hivbilgisi içerikleri ve tüm içerikler kaynak göstermek şartıyla herkesin paylaşımına açıktır. Alıntılarınızda www.kirmizikurdele.org'yi kaynak göstermenizi ve @redribbontr'yi etiketlemenizi rica ediyoruz. Bunlar dışında özel olarak izin sormanıza gerek yoktur. UNAIDS'in 2023 raporu, HIV ve AIDS'e verilen ortak cevabın mümkün kıldığı ilerlemeyi verilerle kanıtlarken, AIDS yayılımını 2030 yılına kadar sona erdirmenin mümkün olduğunu da müjdeliyor. Bu hedefe ulaşmak için atılması gereken adımları net biçimde ortaya koyan rapor, çeşitli bölgelerin HIV epidemisi ile mücadelede karşılaştıkları zorlukları da gösteriyor. Raporda Türkiye'ye doğrudan bir atıf yok ancak çeşitli ülke ve bölgeler için söylenen bazı şeylerle, Türkiye'nin HIV ve AIDS cevabı arasında kimi karakteristik benzerlikler bulunabilir. Mesela ABD için söylenen "AIDS'i sona erdirme çabalarının ötekileştirilmiş, dışlanmış toplulukların sağlık ve refahına zarar veren sosyal ve diğer eşitsizlikler tarafından baltalandığı" cümlesini Türkiye için aynen kurabilmek mümkün. Türkiye'de, vatandaşların ve HIV tanısını Türkiye'de almış yabancıların HIV ilaçlarına ve standart tedavi hizmetlerine erişiminde genel olarak sorun olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak iş önleme ve farkındalık çalışmalarına gelince, tutuculuk ve ayrımcılık temelinde şekillenen uygulamaların ve politikaların, ötekileştirilme hissini pekiştirerek bütüncül sağlık hizmetlerden yararlanmayı zorlaştırdığı da aynı rahatlıkla söylenebilir. UNAIDS İcra Direktörü Winnie Byanyima raporu "Bu rapor AIDS'i sona erdirecek bir yolun mümkün olduğunu veriler ve örneklerle kanıtlıyor. Bu yol gizemli ya da tesadüfi bir yol değil, bir seçim ve bazı ülkeler bu yolu izleyerek şimdiden başarıyorlar bile. Botswana, Ruanda, Tanzanya ve Zimbabwe'nin 95-95-95 hedeflerine şimdiden ulaşmış olması ve sekizi Sahra Altı Afrika'da olmak üzere on altı ülkenin daha bunu gerçekleştirmeye yakın olması ilham ve cesaret verici" cümleleriyle özetliyor. *95-95-95 hedeflerini bir kez daha hatırlamak gerekirse bu; HIV ile yaşayan insanların %95'inin bunu bilmeleri, HIV pozitif olduğunu bilenlerin %95'inin yaşam kalitesini arttıran ve HIV cinsel ilişki yoluyla yayılmasını engelleyen etkin HIV ilaç tedavisine erişmiş olmaları, ve HIV tedavisi ilaçları kullananların %95'inin viral baskı sağlamış, yani belirlenemeyen (B=B) seviyeye ulaşmaları, anlamlarına geliyor. Salgının yönetimine ayırılan kaynaklar düşüşte Rapor, şu anda salgının doğru yönetilmesine engel teşkil eden zorlukların birçoğunun arka planında, genişleyen finansman açığı olduğunu vurguluyor. 2022'de düşük ve orta gelirli ülkelerdeki HIV programları için toplam 20,8 milyar ABD Doları kaynak mevcuttu. Bu rakam 2021 yılına göre %2,6 oranında daha az ve 2025 yılına kadar ihtiyaç duyulacak olan 29,3 milyar ABD dolarının oldukça altındadır. Şu anda, en büyük fon açığına sahip bölgeler Doğu Avrupa ve Orta Asya (EECA) ile Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgeleri ki, bu iki bölge HIV salgınlarına karşı en az ilerleme kaydeden bölgeler. Oysa UNAIDS analizi gösteriyor ki salgının doğru yönetimini mümkün kılan yeterlilikte kaynak bulunduğunda, HIV insidansı küresel hedeflere uygun biçimde azalıyor. Yani maddi kaynakların azalması Raporda öne çıkan bazı veriler -İstatistiklere yansıyan yeni HIV enfeksiyonu sayısı 1.3 milyon ile son on yılların en düşük seviyesinde. -Dünya genelinde HIV ile yaşayan -ortalama- 39 milyon kişinin 29,8 milyonu HIV ilaç tedavisi alıyor. Bu tüm zamanların en yüksek ilaca erişim oranı ve oldukça önemli bir gelişme. -HIV ilaç tedavisi 1996 - 2022 yılları arasında yaklaşık 21 milyon ölümü engelledi. -2022 yılında dünya genelinde HIV ile yaşayanların neredeyse dörtte üçünün (%71) viral yükleri belirlenemeyen (B=B) seviyeye baskılandı (HIV ile yaşayan kadınların %76'sı ve erkeklerin %67'si). -2010-2022 yılları arasında küresel olarak çocuklarda yıllık yeni olgu sayısını %58 azalarak 1980'lerden bu yana en düşük seviye olan yaklaşık 130.000'e düştü. Raporda, başarıların yanı sıra HIV ile mücadelenin önündeki engeller de ayrıntılarıyla ele alınıyor. Raporun ilerleyen bölümlerinde ergenlik çağındaki kız çocukları ve genç kadınların yüksek HIV riski altında olduğu, anne ve çocuklara gereken önemin verilmediği, önleme ve tedavi hizmetlerinin milyonlarca kişiyi kapsamadığı ve pek çok yerdeki HIV yanıtının *kilit nüfusları hâlâ yeteri kadar kapsamadığı özellikle vurgulanıyor. (Seks işçileri, eşcinsel erkekler ve erkeklerle seks yapan diğer erkekler, transseksüeller, damar içi madde enjekte edenler ve cezaevleri ile diğer kapalı ortamlardaki kişiler) Raporun AIDS'i sona erdirmenin daha hızlı yolları için imkanları ve fırsatları özetleyen bir başka bölümünde ise; -HIV ile mücadelede finansman açığının genişlediğini yani ihtiyaç duyulduğu kadar kaynak bulunamadığının, -İnsanları önceliklendiren programların en büyük etkiye sahip olduğunun, -Daha fazla eşitliği teşvik etmenin salgınlarla mücadelede yeni imkanlar sağlayarak sürdürülebilir bir yanıt oluşturacağı ve daha büyük bir etki yaratacağının, altı çiziliyor. Sizler için kısa bir özetini yapmaya çalıştığım 196 sayfalık raporun tamamını buradan, özetini buradan ve UNAIDS'in raporla ilgili basın açıklamasını buradan okuyabilir ve indirebilirsiniz. HIV alanındaki tüm gelişmeleri yakından takip eden zaman zaman yazıya döken bir aktivist ve yazar olarak dünya HIV gündemini yakından takip etmeye, gelişmeleri paylaşmaya ilgileri ile paylaşmaya devam edeceğim. www.kirmizikurdele.org herkes için #hivbilgisi #hivhakkindahersey Yararlanılan yazı bağlantısı

 • HIV pozitiflere sorulmaması gereken sorular

  Doğru soruları doğru üslupla sormak önemlidir çünkü yanlış sorular sormak veya yanlış bir kelime seçmek karşınızdaki insana kötü hissettirebilir. Hele de bu diyalog kişiye özel bilgiler, herkesle kolay kolay paylaşılmayan sırlar içeren bir diyalog ise. İlk günden beri kesintisiz olarak hizmet veren #onlinehivdanismanligi servisimiz bugüne kadar hem HIV pozitiflerden hem de HIV şüphesi taşıyan bireylerden on binlerce soru aldı. Biz de ekip olarak bu sorulardan yola çıkarak, HIV hakkında konuşurken konuya hiçbir yararı olmayan birkaç noktayı özellikle belirginleştirmek istedik. HIV ile yaşayan birine aşağıdaki sorulardan birini sormadan önce lütfen empati yapın ve bu soruların nasıl bir etkisinin olabileceğini iyice düşünün. Bunu yaparsanız, bu soruları sormak yerine aşağıdaki #hivbilgisi yazısında önerdiğimiz iletişim biçimini benimseyeceğinizden eminiz. Doğru ve güncel #hivbilgisi'ni yayılması için yazıyı sosyal medya hesaplarından paylaşacak olan tüm okurlarımıza şimdiden teşekkür ederiz. Keyifli okumalar. www.kirmizikurdele.org #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı #hivhakkindahersey Yayına hazırlayan: Kırmızı Kurdele İstanbul Gönüllüsü B. Güncelleme tarihi: Temmuz 7, 2023 - Yayın tarihi: Eylül, 2017 (Güvenilir #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı www.kirmizikurdele.org ve @redribbontr sosyal medya hesaplarındaki #hivbilgisi içerikleri ve tüm içerikler KAYNAK GÖSTERMEK ŞARTIYLA herkesin paylaşımına açıktır. Paylaşımlarınızda web-sitemizi kaynak göstermenizi/mention/etiket vb. yapmanızı rica ederiz. Bunlar dışında özel olarak izin sormanıza gerek yoktur.) - ‘Temiz’ misin? Bu soru genelde HIV konusunda genel ortalamaya göre biraz daha fazla bilgi sahibi olanlardan geliyor. Sormaya çalıştıkları şey, vücuttaki HIV seviyesinin ‘belirlenemeyen’ olup olmadığı. Tamam soru iyi niyetli bir soru ama birine HIV durumuyla ilgili olarak "temiz" olup olmadığını sorduğunuzda HIV ile yaşamayı kirlilik olarak kabul ediyorsunuz demektir. Bu tip kısaltmalar konuşurken birkaç saniye tasarruf sağlar evet ama bazı HIV ile yaşayanlar için rahatsız edici olabilir. Temiz" ve "kirli" gibi terimler çamaşırlar için kullanılır, insanların HIV durumunu tanımlamak için değil. Bunun yerine en son viral yük testini ne zaman yaptırdıklarını ve/ya da sonucun ‘belirlenemeyen’ olup olmadığını sormak daha zarif ve düşünceli bir davranış olacaktır. - HIV sana nasıl bulaştı? Ne olacak bunu öğrenince? HIV toplumumuzda hala tabu olduğu ve her zaman kolayca konuşulabilen bir konu olmadığı için, HIV pozitiflere virüs ve günlük yaşantıları hakkında sorular sormak, hatta bu konuda biraz fazlaca meraklı olmak anlaşılabilir. Fakat bu, HIV öykülerini kolayca sorabileceğiniz anlamına gelmiyor. Çünkü bu soruyu başka hangi soruların takip edecebileceğini hepimiz tahmin edebiliyoruz. HIV korunmasız her türlü cinsel ilişki, kan nakli gibi yollar da dahil olmak üzere çeşitli yollarla bulaşabilir. HIV ile yaşayan kişiler özel bilgilerini ve çeşitli detayları paylaşmak isterlerse konuşmayı kendileri başlatırlar. Yani demek istiyoruz ki size sorulmasından hoşlanmadığınız türde soruları siz de sormayın ve iyi iletişimin en temel öğesini hiç unutmayın; saygıyı. -Virüs sana kimden geçti? Virüsü kimden kaptın? Bu soruya da aynı soruyla cevap vermek mümkün aslında; Ne olacak bunu öğrenince? Neye yarayacak, neye hizmet edecek bu bilgi? Belki de arkadaşınızın HIV pozitif olma sebebi bir cinsel istismar ya da başka travmatik, ağır bir olaydır? Belki bu soru kendi akıllarını bile hala kurcalayan, içlerini kemirmelerine sebep olan bir konuya işaret ediyordur ve kendi içlerinde aşmaya çalıştıkları bir sorunu rahatsız edici bir biçimde gözlerine sokuyordur? Hepsini bir kenara bırakırsak, o kişiyi hatta tam günü ya da saati bilmenin, tedaviye, tıbba, bilime ve nihayet HIV pozitif kişiye zerre faydası yok. Özetle; bu soru aklınızın ucundan dahi geçiyorsa arkadaşınıza bir iyilk yapın; sormayın. - Sevgilin/Eşin de HIV pozitif di mi? Hayır arkadaşlar; değiller. Bazılarınınki belki olabilir ama büyük çoğunluğun sevgilisi/eşi HIV pozitif değil. Öyle bir zorunluluk, öyle bir gereklilik yok. Çünkü; Belirlenemeyen eşittir Bulaştırmayan (B=B) hakkında tüm #hivbilgisi yazılarımızda ve araştırma sonuçlarıyla anlattığımız gibi vücutlarındaki virüs miktarı B (belirlenemeyen) seviyeye baskılanmış HIV pozitifler kondomsuz cinsel temaslarda bile virüsü eş/partnerlerine BU LAŞ TIR MAZ lar. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi için B eşittir B sayfamızı ziyaret ederek ilgili araştırmaları okuyabilirsiniz. İşin bilimsel boyutunu bir kenara bırakırsak, birine sevgilisi/eşiyle ilgili bu çeşit sorular sormak insani açıdan da hiç hoş değil. Herhangi bir diyalogda bulunmayan birisi yani üçüncü şahıslar hakkında, üstelik onların kişisel bilgileri, özel bilgileri hakkında sorular sormak gerçekten hoş değil. Size yapılsa hoşunuza gitmeyecek şeyleri siz de başkalarına yapmayın ve en önemlisi merakınızın saygınızı yenmesine izin vermeyin. - Acı/ağrı çekiyor musun? Yıl boyunca sık görülen soğuk algınlığı, grip veya mide rahatsızlıklarına yakalanmak kimse için eğlenceli değil. Bu tip dönemlerde herkes yorgun, keyifsiz ve belki de biraz yalnız hissediyor olabilir. Ancak kronik bir durumları olmasına rağmen, HIV pozitifler ne sandığınız gibi ağır hastalar ne de virüs kaynaklı acılar çekiyorlar. HIV ile yaşayan ama virüsü baskılayıp, bağışıklık sistemini tüm negatif bireylerinki gibi sağlıklı tutan HIV ilaçları (ART) kullanan bireyler ömürleri neyse onu yaşıyor ve yaşam kalitelerinden de bir şey kaybetmiyorlar. Özetlersek; hayır. Genel olarak HIV'e bağlı, HIV'in özellikle sebep olduğu bir ağrı, acı, sızı içinde değiller. - Ayy canıım benim, çok üzüldüm yaa?! Evet, bu tam bir soru cümlesi değil ama bu #hivbilgisi yazımıza dahil edilmesi şarttı. Arkadaşınızın HIV öyküsünü dinledikten sonra üzgünlük belirtmek destekleyici bir davranış gibi görünebilir ama pek çok HIV pozitif böyle düşünmediğini söylüyor. Çünkü üzgünlük genelde ortada yanlış bir şey olduğunda, o yanlışı yapan ya da yanlışa maruz kalan kişi için bildirilir. Sizin niyetiniz bu değilse de böyle anlaşılması mümkün. O yüzden, eğer niyetiniz destekleyici olmak, arkadaşınıza ihtiyaç halinde yanında olduğunuz mesajını aktarmaksa bunun çok daha doğru yolları var. Mesela şu nasıl? ''Benim yapabileceğim bir şey varsa daima yanında olduğumu bilmeni isterim, çünkü HIV sadece bir virüs ve bu virüs bizim arkadaşlığımızın belirleyicisi değil, asla da olmayacak!''. www.kirmizikurdele.org #hivhakkindahersey #hivindogrusu

 • Ücretsiz ve kimlik bilgisi vermeden HPV ve anal kanser taraması.

  İstanbul Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Dr. Kübra Karanalbant, bir bilimsel çalışma kapsamında ücretsiz ve kimlik bilgisi vermeden HPV ve anal kanser taraması olanağı sağlıyor. Detaylar aşağıda. www.kirmizikurdele.org #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı #hivhakkindahersey Yayına hazırlayan: Kırmızı Kurdele İstanbul Gönüllüsü S. Yayın tarihi: Temmuz 4, 2023 İstanbul Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Bölümünden Dr. Kübra Karanalbant, ücretsiz ve kimlik bilgisi vermeden HPV ve anal kanser taraması olanağı sağlıyor. HIV tanısı almış eşcinsel ve biseksüel erkeklerin önceliklendirildiği çalışma kapsamında doktor ile yapılacak görüşme ortalama 10 dakika sürecek. Görüşme kapsamında HPV riskini ve bilgi düzeyini ölçen sorular sorulacak, acısız ve ağrısız biçimde sürüntü örneği alınacak, HPV ile ilgili detaylı bilgilendirme yapılacak. Tamamen ücretsiz ve anonim olarak sunulan bu olanaktan yararlanmak için randevu almak gerekmiyor. Daha fazla bilgi için Dr. Kübra Karanalbant'a kubrakaranalbant@hotmail.com adresine bir eposta yazarak ulaşabilirsiniz. (Etik not: Kırmızı Kurdele İstanbul bu çalışmanın tasarlayıcısı, yürütücüsü ya da gözlemcisi değildir. Araştırma içeriği ve araştırma kapsamında yapılacak yayınlar Kırmızı Kurdele İstanbul'un görüşlerini yansıtmaz. Çalışmaya ve kişisel bilgilerinizin gizliliğine ilişkin tüm yasal ve etik sorumluluk, çalışmanın yürütücüsüne aittir.) www.kirmizikurdele.org #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı #hivhakkindahersey

 • Yeni bir HIV aşısı çalışmasının ilk sonuçları umut verici

  Aşı çalışmalarında henüz kesin bir başarıya ulaşılamamış olsa da bugüne kadar yapılan tüm çalışmalardan elde edilen veriler, yeni çalışmalar ve denemeler için gerekli zemini oluşturuyor. İlk sonuçları geçtiğimiz günlerde yayınlanan erken aşamadaki yeni bir çalışma, HIV aşısı konusunda heyecan ve umutları tazeledi. Detaylar #hivbilgisi kaynağı kirmizikurdele.org'de İyi okumalar. kirmizikurdele.org #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı #hivhakkindahersey Yayına hazırlayan: Arda Karapınar, Tedavi aktivisti, Topluluk yazarı Yayın tarihi: Haziran 25, 2023 Güvenilir #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı www.kirmizikurdele.org ve @redribbontr sosyal medya hesaplarındaki #hivbilgisi içerikleri ve tüm içerikler kaynak göstermek şartıyla herkesin paylaşımına açıktır. Paylaşımlarınızda web-sitemizi kaynak göstermenizi/mention/etiket vb. yapmanızı rica ediyoruz. Bunlar dışında özel olarak izin sormanıza gerek yoktur. Son yıllarda aşı geliştirme alanında gerçekten ilham verici gelişmelere tanık olduk, oluyoruz. COVID-19 pandemisinin yönetiminde çok kritik rol oynayan mRNA aşıları, *Solunum sinsityal virüsü için onaylanan ilk aşı ve gelişebilecek yeni influenza (halk arasında grip olarak da bilinen hastalık) virüslerinin sebep olabileceği olası salgınlarını önlemeye yardımcı olabilecek bir evrensel grip aşısı adayı bu gelişmelere dahil. (*Solunum sinsityal virüsü (RSV), genellikle kış mevsiminde tüm dünyada salgınlarına neden olabilen; burun, boğaz, akciğer dahil olmak üzere tüm solunum yollarını etkileyebilen bir RNA virüsüdür. Bütün bunlar olurken, her yıl dünya çapında yaklaşık 1,5 milyon yeni olguya sebep olan HIV için güvenli ve etkili bir aşı konusunda da ilerlemeler kaydedilmeye devam ediliyor. Bunun en yeni örneklerinden bir tanesi, bir metrenin sadece birkaç milyarda biri büyüklüğünde bir moleküler yapı olan benzersiz bir protein nanopartikülden yapılan bir HIV aşısının yakın zamanda insanlar üzerinde yapılan ilk denemesi oldu. Henüz yolun başlarında olan eOD-GT8 60-mer isimli önleyici aşıya dair bu klinik çalışmanın yakın zamanda Science Translational Medicine Dergisinde ve daha önce Science Dergisinde yayınlanan erken sonuçları, deneysel HIV nanopartikül aşısının insanlarda güvenli olduğunu gösterdi. Bu sonuçlara göre araştırmacılar aşının, çalışmanın bu kısmına katılan 36 sağlıklı yetişkin gönüllünün neredeyse tamamında, nadir görülen bir B hücresi türünün üretimini başarılı bir şekilde artırdığını belirlediler. Bu nadir B hücresi türünü bu kadar kritik yapan şey, çeşitli HIV varyantlarına karşı koruma üretebilen diğer B hücrelerinin öncüsü olması. Ayrıca aşının, yardımcı T hücrelerinden geniş yanıtlar ortaya çıkarması da bir başka iyi haber. Bu hücreler, temel B hücreleri için kritik bir destekleyici rol oynuyorlar. Yıllardır süren bir arayış; HIV aşısı Araştırmacılar on yıllardır güvenli ve etkili bir HIV aşısı geliştirmek için çok sayıda fikir ortaya attılar. Ancak henüz son aşamaya varan bir çalışma olmadı çünkü aşılması gereken çeşitli zorluklar var. .: #HIVbilgisi okuma önerisi: HIV kesin tedavisi neden yok, tedavi bulmak neden zor? :. En önemli zorluklardan biri, insan bağışıklık sisteminin HIV'i tanımak ve enfeksiyonla savaşan gerekli antikorları üretmek için yeterli donanıma sahip olmaması. Bunun da ötesinde, HIV kimlik değiştirip yeni varyantlar üretmek için hızla mutasyona uğrayabiliyor. Bir HIV aşının işe yaraması, HIV'in bir değil birçok farklı yüzünü tanıyan ve bunlara karşı savunma sağlayabilen bir yöntem geliştirilebilmesine bağlı. İşte eOD-GT8 60-mer isimli çalışma bunu deniyor. Enjeksiyon yoluyla uygulanan bu nanopartikül, virüsün insan hücrelerine bağlanmasını ve enfekte olmasını sağlayan bir HIV proteininin küçük bir bölümünü taklit etmek üzere tasarlandı ve insanlardaki ilk uygulama aşının sekiz hafta arayla iki kez uygulandığında güvenli olduğunu gösterdi. Katılımcılar bir ya da iki gün içinde kaybolan hafif ila orta şiddetli yan etkiler bildirdiler. Aşı biri hariç tüm gönüllülerde (36 kişiden 35'i) B hücrelerinin üretimini artırdı. Temel B hücrelerindeki bu artışın, bu hücreleri HIV'e karşı koruyacak gerekli ek adımlar için zemin hazırladığı düşünülüyor. Araştırma ekibi mRNA tabanlı COVID-19 aşılarından birinin geliştiricisi olan Moderna ile eOD-GT8 60-mer'in bir mRNA versiyonu üzerinde iş birliği yaptıklarını söylüyorlar. Bu önemli, çünkü mRNA aşılarının üretimi ve modifikasyonu çok daha hızlı ve kolay, bu da bu araştırmanın daha hızlı ilerlemesine yardımcı olabilir. Aşı çalışmalarında henüz kesin bir başarıya ulaşılamamış olsa da bugüne kadar yapılan tüm çalışmalardan elde edilen veriler, yeni çalışmalar ve denemeler için gerekli zemini oluşturuyor. HIV araştırmalarında geçen 40 yıla yakın süreye baktığımızda, HIV salgınını sona erdirme yolunda devam eden ilerlemeye tanık olmak gerçekten yüreklendirici. Ancak mevcut ilaç/tedavi seçenekleri dışındaki yeni arayışlar konusunda yolun uzun olduğunu ve önümüzde uzun bir mesafe olduğunu da tekrar tekrar vurgulamak gerekir. Bu bakımdan, gelen olumlu olumsuz tüm verilere sağduyulu ve temkinli yaklaşmanın, erken ve gereksiz heyecanlara kapılmaktan daha doğru ve gerekli olduğunun altını özellikle çizmek isterim. Dünyanın her yerinde, HIV bilimi alanındaki çalışmaları yakından takip eden zaman zaman yazıya döken bir aktivist ve topluluk yazarı olarak çalışmaları yakında takip etmeye, gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğim. www.kirmizikurdele.org #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı #hivhakkindahersey Yararlanılan yazı

 • HIV ve seyahat; HIV pozitifler için seyahate hazırlık rehberi ve bazı ipuçları

  HIV ile yaşamak keyifle seyahat etmeye elbette engel teşkil etmiyor, etmemeli. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı basit şeyler var. Seyahatinizi titizlikle planlamanız, olası sorunlarını daha oluşmadan, kolayca engellemenizi sağlar. Türkiye'nin güvenilir #hivbilgisi sağlayıcısı kaynağı ve #kirmizikurdeleistanbul olarak HIV ile yaşayan bireylerin seyahate çıkmadan önce dikkat etmelerinde fayda olan bu detayları sıraladık. İyi okumalar. www.kirmizikurdele.org #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı #hivhakkindahersey Yayına hazırlayan: Kağan Çavuşoğlu, Aktivist Güncelleme tarihi: Haziran 21, 2023 Yayın tarihi: Temmuz 5, 2022 (Türkiye’nin #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı www.kirmizikurdele.org ve @redribbontr sosyal medya hesaplarındaki #hivbilgisi içerikleri ve tüm içerikler KAYNAK GÖSTERMEK ŞARTIYLA herkesin paylaşımına açıktır. Alıntılarınızda www.kirmizikurdele.org'yi kaynak göstermenizi ve @redribbontr'yi etiketlemenizi rica ediyoruz. Bunlar dışında özel olarak izin sormanıza gerek yoktur. Seyahatleri ve tatil günlerini dört gözle bekliyoruz. Beklenen gün gelip çattığında da ise heyecanla ve keyifle yola çıkıyoruz. Peki seyahatinizi, sağlığınızı ve tedavinizin sürekliliğini etkileyebilecek faktörleri göz önünde bulundurarak planladığınızdan emin misiniz? --Seyahate çıkmadan önce eksiksiz hazırlanmak için yeterli bir süre ayırın-- Tüm yılın yorgunluğunu çıkarmak fikri hepimizi elbette ki çok heyecanlandırıyor. Ancak, bu heyecan bazen küçük unutkanlıklara ve hatta kazalara neden olabilir. HIV ile yaşayan bireylerin, başta düzenli ilaç kullanımı olmak üzere, bazı konuları düzenli ve titizlikle takip etmeleri gerekiyor. Bu sebeple, eğer bir seyahat planı yapıyorsanız, günlük alacağınız ilaçlar ya da günlük yapacağınız egzersizler gibi tüm detayları telefon ya da tabletinize yazmanızı ve tatil boyunca bu plana sadık kalmanızı öneririz... Yazının devamı için tıklayın

 • EKMUD 4. HIV Akademisi notları

  Yayına hazırlayan: Arda Karapınar, Tedavi Aktivisti, Topluluk Yazarı Yayın tarihi: Haziran 20, 2023 Güvenilir #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı www.kirmizikurdele.org ve @redribbontr sosyal medya hesaplarındaki #hivbilgisi içerikleri ve tüm içerikler kaynak göstermek şartıyla herkesin paylaşımına açıktır. Paylaşımlarınızda web-sitemizi kaynak göstermenizi/mention/etiket vb. yapmanızı rica ediyoruz. Bunlar dışında özel olarak izin sormanıza gerek yoktur. EKMUD 4. HIV Akademisi”nden Kırmızı Kurdele İstanbul notları EKMUD (Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği) tarafından düzenlenen 4. HIV Akademisi’ni sivil toplum temsilcisi olarak yerinde izledik, görüş ve katkılarımızla komünite perspektifi katmaya çalıştık, Twitter’da yerinden paylaşımlar yaptık ve bir #hivbilgisi yazısı haline getirerek sizlerle paylaştık. Türkiye’nin pek çok şehrinden 150’yi aşkın hekimin katıldığı EKMUD Türkiye 4. HIV Akademisi'nde iki günlük kapsamlı bir ajanda ile Temas Öncesi Profilaksi TÖP/PrEP, cinsel kimlik ve cinsel yönelim, HIV ve hematoloji, HIV ve göz, HIV ve doğum, yeni ilaçlarla direnç gibi önemli başlıklar ele alındı, kapsamlı olgu değerlendirmeleri ile tecrübe paylaşıldı. HIV Akademisi’nin amacı EKMUD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu EKMUD HIV Akademisi’nin amaçlarını ve hedeflerini şöyle özetledi; “4. EKMUD HIV Akademisi’ni pozitif HIV tanısını yakın zamanda almış kişiler için ilk andan itibaren neler yapmalıyız diye düşünerek kurguladık. Amacımız HIV pozitif kişilerin tedavi takibine yeni başlayan ve başlayacak olan hekim arkadaşlarımızla en güncel bilgileri paylaşmaya çalışmaktı. Toplantının hem bilimsel açıdan hem de sosyal açıdan çok verimli olduğunu düşünüyorum”. Sivil Toplum Kuruluşları’nın katılımı ve komünite temsilinin önemine vurgu 4. EKMUD HIV Akademisi’ne EKMUD Yönetim Kurulu’nun daveti ile HIV alanında çalışan üç STK olan Kırmızı Kurdele İstanbul, Pozitif Yaşam ve Pozitif-İz’den de temsilciler katıldı. Tüm oturumlarda aktif katılım sergileyen aktivistler, gerekli yerlerde söz alarak hekimlerin sorunlara bir de HIV pozitiflerin gözü ve STK perspektifinden bakmalarını sağlayamaya çalıştılar. EKMUD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu’nun sivil toplum katılımı ile ilgili yorumları şöyleydi; “STK’ların/aktivistlerin katılımı ve katkıları tartışılan tüm konulara daha kapsamlı bir perspektiften bakmamıza olanak sağladı. Komünite katılımı cinsel kimlik, cinsel yönelim, sadece ikili cinsiyet sistemi tanımlarıyla değil daha kapsayıcı bir bakış açısıyla ben olma-biz olmaya dair yaklaşımlar hakkında görüş alışverişinde bulunmamızı kolaylaştırarak hepimizi güçlendirdi. STK’lar ve aktivistlerle yakın çalışma ve diyalog içinde olmayı daima değerli ve önemli buluyorum”. Açılış oturumumun odağı; PrEP/TÖP Toplantının PrEP/TÖP’e odaklanmış bir oturumla başlaması, bu konuya verilen önemi göstermesi açısından çok değerliydi. “Epideminin sıcak tarafını yaşarken temas öncesi profilakside ne durumdayız?” başlıklı oturumda konuşan Prof. Dr. Deniz Gökengin’in sunumunun en dikkat çekici cümlelerinden birisi şöyleydi; “PrEP/TÖP Dünyada çok yoğun biçimde konuşuluyor ve kullanılıyor olmasına rağmen bizde hala o derece yoğun konuşulmuyor. Belki de önemi hala anlaşılmadı”. Bu cümle Dünya genelinde ve Türkiye’de PrEP/TÖP’e nasıl bakıldığını, genel durumu oldukça net özetleyen bir aktarım. Gökengin’in çeşitli çalışmalardan yararlanarak paylaştığı verilere göre PrEP/TÖP kullananlar cinsel yaşamlarında, kullanmayanlara göre daha mutlular. Sadece bu veri bile, PrEP’in sadece medikal değil sosyal açıdan da değerli ve mutlaka yararlanılması gereken bir halk sağlığı aracı olduğunu vurguluyor. Sunumdan bir diğer dikkat çekici veri ise PrEP/TÖP’ün pek yaygın olmadığı bölgelerdeki HIV enfeksiyonu sıkılığı artış oranları. Doğu Avrupa : %79 Türkiye’nin de içinde bulunduğu Orta Avrupa Bölgesi: %113 Bu veriler/yorumlar ışığında PrEP/TÖP'ün HIV yayılımını önlemede oldukça etkili olduğunu görmek mümkün. Prof. Dr. Deniz Gökengin #PrEP #TÖP sunumunu “Biz bıkmadan usanmadan bu konunun önemini anlatmaya devem edeceğiz. Umalım ki bir gün birileri bizi duyar” sözleriyle bitirdi. Cinsel Kimlik, Cinsel Yönelim Nedir? Ne Değildir? Doç. Dr. Koray Başar'ın "Cinsel kimlik, cinsel yönelim nedir? Ne değildir?" başlıklı sunumu, yurdun her yerinden gelen ve her deneyim seviyesinden hekimin bulunduğu bilimsel bir toplantıda tartıştırdığı konular ve kattığı değerlerle oldukça verimli oldu. Kendilerini hangi cinsiyet kimliği ile ifade ediyor olurlarsa olsunlar, pek çok HIV pozitifin en çok ayrımcılık ve damgalanmaya maruz kaldıkları noktalar olarak hastaneleri işaret ettikleri düşünülürse, komünite perspektifinden bakıldığında bu oturumun ajandanın en işlevsel oturumlarından biri olduğunu söylersek abartmış olmayız. Oturum sonunda söz alarak Aralık ayında Antalya’da gerçekleştirilecek Ulusal HIV/AIDS Kongresi’nin ajandasına da alınmasını önerdiğim sunumun, sürekli olarak ayrımcılık tehdidine maruz kalan ve dışlanma riski ile yaşayan kişilere verilmekte olan tedavi hizmetinin toplam kalitesinin artmasına ve HIV ile yaşayanların iyilik hallerinin desteklenmesine katkı sunmasını umuyorum. Az konuştuklarımız; HIV ve Doğum, HIV ve Göz 4. HIV Akademisi’nin 2. Gününün önemli oturumlarından biri de “az konuştuklarımız” başlığıyla düzenlendi HIV ve Hematoloji, HIV ve Göz, HIV ve Doğum, Doğumdan Yenidoğana ve Adölesana HIV ile Yaşayan Çocuk konularında deneyimli uzmanların hazırladığı özenli sunumlarla zenginleşen oturumda bizim en çok odaklandığımız sunum Prof. Dr. Mehmet Serdar Kütük’ün HIV ve Doğum sunumu oldu. HIV ve doğum konusunda yaptığı tüm çalışmalarla HIV ile yaşayan kadınların bu konuda sıklıkla karşılaştığı ön yargıların azaltılmasına katkı sunan Serdar Hoca her zamanki gibi harika bir sunum yaparak, bu konudaki soru işaretlerini tereddüde yer kalmayacak bir biçimde giderdi; “HIV pozitif kadınların çocuk sahibi olmasında ve alışılagelmiş yollarla doğum yapmasında hiçbir sorun yok. Özel bir engel ya da spesifik bir durum yoksa alışılagelmiş yollarla doğum yapılmasına engel yok”. Sitemizin de konuk yazarlarından olan, çok sevdiğimizi her fırsatta söylediğimiz Serdar Hoca’ya hem sunumu hem de HIV ve Doğum konusundaki anlatıyı değiştiren ve ön yargıları kıran tüm çalışmaları için teşekkür ederiz. HIV ve göz 2. gün programının dikkatle dinlediğimiz bir diğer sunumu ise Prof. Dr. Didar Uçar’ın HIV ve göz başlıklı sunumuydu. Göz sağlığı rutin HIV takibi süreçlerinde genellikle ihmal edilen bir konu olduğu için ajanda da bu konunun kapsanması önemliydi. HIV'in görme yetisinde çok büyük tahribatlar yaratması beklenmiyor ancak kişiden kişiye değişen bazı olumsuz etkiler de ihtimal dahilinde. O yüzden tüm danışanlarımıza HIV tanısını takip eden süreçte ve mutlaka göz muayenesi talep etmeleriniz tavsiye ediyoruz. Kırmızı Kurdele İstanbul’un genel değerlendirmesi EKMUD HIV Akademisi gerçekten oldukça verimli bir toplantıydı. Akademinin kapsayıcılığı, sunumların doluluğu, deneyimli ve genç hekimlerin olgular üzerinde birlikte tartıştıkları oturumlar ve komünite temsilinin ihmal edilmemiş olması toplantının seviyesini yükselten öğelerdi ve toplantı sonrası konuştuğum tüm hekimler bu görüşü paylaştılar. EKMUD Yönetim Kurulu'na hem bu harika organizasyon hem de sivil toplum kuruluşlarını davetleri için teşekkür ediyorum. Kırmızı Kurdele İstanbul olarak, Türkiye’de HIV alanında hizmet sunan tüm çalışma gruplarının, birbirlerini daha iyi tanıyarak yakın çalışma ve iş birliği geliştirme fırsatları bulmasını sağlayan bu tip toplantılara katkı vermeyi her zaman çok önemsiyoruz. İnanıyoruz ki; her türlü yapıcı diyalog ve tüm paydaşların uyumlu çalışması, başta HIV ilaç tedavisi almakta alan bireyler olmak üzere, toplumun tamamının faydalandığı kapsayıcı iş birlikleri yaratıyor. Türkiye’de HIV alanında hizmet sunan tüm çalışma gruplarının, birbirlerini daha iyi tanıyarak yakın çalışma ve iş birliği geliştirme fırsatları bulmasını sağlayan bu tip toplantılara katkı vermek ve tüm yararlanıcılarımıza daha iyi hizmetler sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. www.kirmizikurdele.org #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı #hivhakkindahersey

 • HIV pozitiflik bir eşcinsel *hastalığı mı?

  Yayına hazırlayan: Kırmızı Kurdele İstanbul Gönüllüsü S. Yayın tarihi: Haziran 10, 2023 (Türkiye’nin #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı www.kirmizikurdele.org ve @redribbontr sosyal medya hesaplarındaki #hivbilgisi içerikleri ve tüm içerikler kaynak göstermek şartıyla herkesin paylaşımına açıktır. Alıntılarınızda www.kirmizikurdele.org'yi kaynak göstermenizi ve @redribbontr'yi etiketlemenizi rica ediyoruz. Bunlar dışında özel olarak izin sormanıza gerek yoktur. (*Aslında HIV pozitiflik hastalık da değildir ama onu ayrıca konuşuruz!) HIV hakkındaki hâkim genel kanılardan birisi, bu virüsün yoğunlukla/sadece eşcinselleri/eşcinsel erkekleri etkilediği ve onların meselesi olduğu. Fakat bu bilgi dedikodudan ve safsatadan öteye geçemiyor. Dünyanın her yerinden yerel ve global veriler HIV taşıyıcılığının yalnızca LGBTI+'lara özel bir durum olmadığını, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, yaş, millet ve milliyetten insanın HIV'den etkilenebildiklerini doğruluyor. Örneğin; UNAIDS'e göre 2021 yılı itibarıyla dünya genelinde HIV ile yaşayan 38.4 milyon insanın %54'ü kadın. Daha kapsamlı bir başka UNAIDS raporuna göre ise 2021 yılında dünya genelinde bildirilen yeni HIV olgularının oransal dağılımı şöyle; -%12, Seks işçileri, -%10, Damar içi madde kullananlar, -%21, Eşcinsel erkekler ve onlarla ilişkiye giren (eşcinsel olmadıklarını bildiren) erkekler, -%2, Trans kadınlar, -%25, Seks işçilerinin müşterileri ve kilit gruplardan bireylerle cinsel ilişkiye giren ve heteroseksüel olduklarını bildirenler, -%30, Kendilerini bu sınıflandırma içinde tanımlamayan genel popülasyon Veriler açık. O yüzden HIV pozitifliğin sadece belirli kişilere özgü bir durum olduğunu söylediğinizde ise en kısa yoldan ifade edersek; sadece bu konudaki cehaletinizi sergilemekle kalmıyor, cehalette ısrar ettiğinizi ve kanıtlanmış bilimsel verileri manipüle ederek ayrımcılığa, damgalamaya ve toplumsal eşitsizliklere kolayca sebep olabileceğinizi de göstermiş oluyorsunuz. En az bunlar kadar, hatta daha da önemli bir diğer husus ise; ​HIV taşıyıcılığının sadece şu ya da bu gruplara özgü bir durum olduğunu söylediğinizde, kendini şu ya da bu gruplardan biri olarak tanımlamayan bireylerin Belirlenemeyen = Bulaştırmayan #BeşittirB, kondom, Temas Öncesi Profilaksi (PrEP/TÖP) gibi işe yarayan tedbirlere gerek duymadıkları ve düzenli olarak HIV testi yaptırmaya gerek görmedikleri bir ortam yaratıyor olduğunuz. Sadece bir virüs olan HIV hiç kimseyi ahlaken yargılamaz, onları kadın, erkek, heteroseksüel, eşcinsel siyah, beyaz vb. diye ayırmaz, kim ya da nereli olduğunuzla ilgilenmez. HIV'i eşcinsel veya LGBTI+ hastalığı olarak adlandırmak tıbben asla doğru olmadığı gibi HIV ile yaşayanlar ve LGBTI+ bireyler hakkında söylenen ayrımcı, damgalayıcı ifadeleri, safsataları, manipülasyonları ve yalan yanlış bilgileri yaygınlaştırır. Lütfen siz onlardan olmayın, BİLmeye, ÖNEMSEmeye, KORUNmaya ve yılda en az bir kez düzenli HIV testi yaptırmaya devam edin. www.kirmizikurdele.org #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı #hivhakkindahersey

 • Sivil Toplum HIV Konferansı HIV İstanbul 2023 kayıtları başladı

  The 3rd edition of the Civil Society HIV Conference, the first civil society/activist conference organized in any medical field in Turkey, will occur as a hybrid (physical and online) between October 5 - 7, 2023, in #HIV2023Istanbul - #HIVIstanbul2023 You can find details about #HIV2023Istanbul and the #HIV2022Istanbul conference booklet for more information on this page. Türkiye’de herhangi bir medikal alanında düzenlenen ilk sivil toplum/aktivist konferansı olma özelliğini de taşıyan Sivil Toplum HIV Konferansı'nın 3. edisyonu #HIV2023İstanbul 5 - 7 Ekim 2023 tarihleri arasında hibrit (fiziksel ve çevrimiçi) olarak gerçekleşecek. Kırmızı Kurdele İstanbul - Red Ribbon Istanbul herkes için #hivbilgisi - The leading and reliable provider and source of HIV information in Turkish Yayına hazırlayan: Sivil Toplum HIV Konferansı HIV2023İstanbul Ekibi Yayın tarihi: 1 Haziran, 2023 (Türkiye’nin #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı www.kirmizikurdele.org ve @redribbontr sosyal medya hesaplarındaki #hivbilgisi içerikleri ve tüm içerikler KAYNAK GÖSTERMEK ŞARTIYLA herkesin paylaşımına açıktır. Paylaşımlarınızda web-sitemizi kaynak göstermenizi/mention/etiket vb. yapmanızı rica ederiz. Bunlar dışında özel olarak izin sormanıza gerek yoktur. Çalışmalarına başladığı 2016 yılından bu yana pek çok ilk ve yenilikçi projeyi hayata geçiren, Türkiye'nin #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı #kirmizikurdeleistanbul'un, Türkiye’nin 40 yıla yaklaşan HIV tarihinde ilk olarak gerçekleştirdiği Sivil Toplum HIV Konferansı'nın üçüncü edisyonu, 5-7 Ekim tarihleri arasında hibrit (çevrimiçi ve fiziksel) olarak gerçekleşecek. - Kapsayıcı ajanda, yüksek uluslararası katılım, ulusal ve uluslararası düzeyde yıldız konuklar Kırmızı Kurdele İstanbul'un deneyimli ekibi tarafından, gönüllülerin vazgeçilmez destekleriyle düzenlenecek olan Sivil Toplum HIV Konferansı #HIV2023İstanbul, ilk uygulama yılı olan 2021'de gösterdiği başarıya 2022 yılında eklediği uluslararası görünürlük ve vizyon ile üçüncü yılında daha da kapsayıcı bir ajanda oluşturarak çok daha geniş bir katılım ve yüksek uluslararası etki hedefliyor. - Sivil toplum HIV Konferansı #HIV2022İstanbul sonuç bildirgesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. - You can access the final declaration and conference booklet of the Civil Society HIV Conference #HIV2022Istanbul by clicking here. - Sivil toplum HIV Konferansı #HIV2021İstanbul videolarına ve sonuç bildirgesine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. --- - Kayıt için detaylar Detaylı ajandası, konukları ve burs başvuruları önümüzdeki günlerde duyurulacak olan Sivil Toplum HIV Konferansı #HIV2023İstanbul 'a kayıt takvimi ve detayları ise şöyle; Kayıt takvimi Erken Kayıt; 1- 30 Haziran Standart Kayıt; 1 Temmuz - 31 Ağustos Geç Kayıt: 1 Eylül - 30 Eylül Kayıt ücretleri: Erken Kayıt; Aktivist: 200 €, Sağlık profesyoneli: 350 €, Endüstri temsilcisi: 300 €, Standart Kayıt; Aktivist: 225 €, Sağlık profesyoneli: 450 €, Endüstri temsilcisi: 400 €, Geç Kayıt; Aktivist: 250 €, Sağlık profesyoneli: 550 €, Endüstri temsilcisi: 500 €. Panelistler arasında yine dünyaca ünlü bilim insanları ile Türkiye'den, bölgeden ve dünyadan başarılı, yaptıklarıyla HIV alanında önemli değişimler yaratmış aktivistleri ve komünite ile her zaman yakın çalışan, HIV pozitif dostu, aktivist ruhlu hekimleri de barındıracak olan #HIV2023İstanbul 'a kayıt için conference@kirmizikurdele.org adresine yazabilirsiniz. HIV ile yaşayanlar ve aktivistler için #HIV2023Burs başvurusu ise yakında duyurulacaktır. Duyurular için @redribbontr sosyal medya hesaplarımızı takipte kalın - Sivil Toplum HIV Konferansı için geliştirilmiş özel bir fon; "Mikro Araştırma Fonu" Kırmızı Kurdele İstanbul tarafından, Sivil Toplum HIV Konferansı kapsamında geliştirilmiş bir araştırma fonu olan Mikro Araştırma Fonu #MAF2023" ile bu yıl ikinci defa sosyal araştırmalar destekleniyor ve sivil toplum kuruluşlarına, sivil toplum girişimleri/inisiyatiflere ve araştırmacılar/akademisyenlere açık olan fon kapsamında 6 projeye 7.500'er TL destek sağlanıyor. Geçtiğimiz yıl Sivil Toplum HIV Konferansı #HIV2022İstanbul kapsamında ilk kez duyurulan 34 başvuru alarak ve dokuz projeyi destekleyen Mikro Araştırma Fonu #MAF2023 kapsamında sürdürülen araştırmaların bildirilerini #HIV2022İstanbul Konferans Kitapçığında bulabilirsiniz - 75 Saniyede Sivil Toplum HIV Konferansı #HIV2021istanbul - Sivil Toplum HIV Konferansı #HIV2023İstanbul'un amaçları · Türkiye HIV sivil toplumunun HIV olgusuna ortak bir anlayış ile bir bütün olarak cevap vermeye hazır olduğunun görünür kılınması, · UNAIDS’in 95-95-95 hedefleri doğrultusunda kendi ortak stratejisini oluşturmak için geniş bir tartışma ve iş birliği zemininin oluşturulması, · HIV sivil toplumunun çözüm üretmeye yönelik operasyonlarını şekillendirecek ortak stratejiler, eylem planları üretilmesi, · Özellikle dolaylı olarak HIV çalışan ve yerellerde faaliyet gösteren STK’ların sosyal konulara ve problem alanlarına odaklanan ölçümler yapmasının teşvik edilmesi ile sosyal HIV bilimi üretiminin ülke çapında yaygınlaşması, · Konferansı uluslararası katılıma açarak, Türkiye HIV sivil toplumunun bir bütün olarak uluslararası görünürlüğünün yükseltilmesi, yeni bölgesel ve uluslararası iş birliklerine olanak sağlanması, · Ulusal düzeyde birlik görüntüsü ile farklı sorun alanları/sivil toplum çalışma alanları için örnek olunarak, HIV sivil toplumunun başarı öyküsünün başta kamu olmak üzere tüm paydaşlara ve muhataplara en iyi biçimde aktarılması.

 • Uluslararası AIDS Mum Işığı Hatıra Günü

  Bu yılki teması "Daha Güçlü Topluluklar İnşa Etmek İçin Sevgi ve Dayanışmayı Yaygınlaştırmak" olan Uluslararası AIDS Mum Işığı Hatıra Günü hakkında kısa bir genel kültür ve #hivbilgisi ve yazısı. Türkiye'nin #hivbilgisi kaynağı www.kirmizikurdele.org'den. İyi okumalar. www.kirmizikurdele.org #hivhakkindahersey Yayına hazırlayan: Kırmızı Kurdele İstanbul Gönüllüsü B. Yayın tarihi: Mayıs 20, 2023 (Türkiye’nin #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı www.kirmizikurdele.org ve @redribbontr sosyal medya hesaplarındaki #hivbilgisi içerikleri ve tüm içerikler KAYNAK GÖSTERMEK ŞARTIYLA herkesin paylaşımına açıktır. Alıntılarınızda www.kirmizikurdele.org'yi kaynak göstermenizi ve @redribbontr'yi etiketlemenizi rica ediyoruz. Bunlar dışında özel olarak izin sormanıza gerek yoktur. HIV ve AIDS'e dair en bilineni 1 Aralık Dünya AIDS Günü olmak üzere birkaç önemli anma günü var. Bunlar bir diğeri de 1983 yılından bu yana benimsenen Uluslararası AIDS Mum Işığı Hatıra Günü. (Bu önemli günlerden bir diğeri olan Dünya AIDS Aşısı Günü hakkında bilgi için tıklayın) İlk kez 1983 yılında uygulanan ve o günden bu yana her Mayıs ayının 3. Pazar gününe denk gelen gün anılan Uluslararası AIDS Mum Işığı Hatıra Günü, başta HIV ile yaşayanlar ve aktivistler olmak üzere tüm duyarlı bireylerin, AIDS nedeniyle ve pek çok ağır damgalanmaya maruz kalarak kaybedilen hayatları hatırlaması için harika bir fırsat. Günün bir diğer önemi de, HIV ile yaşayan ve HIV'den etkilenen insanlara hizmet sunan herkesi onurlandırmak ve yerel HIV topluluklarını dayanışma içinde birlikte çalışmaya devam etmeye davet ediyor olması. HIV ile yaşayanlar Uluslararası AIDS Mum Işığı Hatıra Günü'nü 1983 Mayıs'ına başlattılar ve o günden beri, Dünya her yerinden topluluk temelli kuruluşlar tarafından binlerce anlamlı etkinlik düzenlendi. Bu tür günler her ne kadar sembolik gibi görünseler de, doğru ve güncel #hivbilgisi'nin de yayılmasına ve HIV olgusunun gündelik hayatta daha görünür olmasına katkı sunarak, HIV farkındalığının artmasına ve daha da önemlisi, toplumlarımızdaki damgalamanın kırılmasına yardımcı oluyorlar. Türkiye'nin #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı Kırmızı Kurdele İstanbul olarak AIDS'in tanımlandığı günden bugüne kadar geçen sürede tedaviye erişememek, damgalanma, ötekileştirilme vb. bir çok önlenebilir sebebe bağlı olarak hayatlarını kaybeden insanları saygı ile anıyor ve HIV ile yaşayan ve HIV'den etkilenen insanların hayatlarını kolaylaştırmak için var gücüyle çalışan bizler gibi insanlara yürekten teşekkür ediyoruz. #kirmizikurdeleistanbul #hivhakkindahersey

bottom of page