top of page

Hızlı Erişim Şehirler (Fast Track Cities) 2023 Konferansına katıldık ve bir de konuşma yaptık

Güncelleme tarihi: 1 Kas 2023

Türkiye'yi ve yerel HIV topluluğumuzu Uluslararası HIV aktivizmi gündeminde görünür kılmayı daima önceliklendiren ve Uluslararası Hızlı Erişim Şehirler Girişimi'nin Türkiye'deki öncüsü olan Kırmızı Kurdele İstanbul olarak #FTC2023 Konferansına Türkiye'den tek STK olarak katıldık, bir de oturum yönettik ve konuşma yaptık. As Red Ribbon Istanbul, which has always prioritized making Türkiye and our local HIV community respectably visible on the international HIV activism agenda and is the focal point of the International Fast Track Cities Initiative in Türkiye, we attended the #FTC2023 Conference as the only NGO from Türkiye and also made a speech.Detaylar #hivbilgisi yazımızda. İyi okumalar.www.kirmizikurdele.org Herkes için #hivbilgisi #hivhakkindahersey 

Yayına hazırlayan: Arda Karapınar, Tedavi aktivisti, Topluluk yazarı, HIV Glasgow 2024 Bilim Kurulu Üyesi,

Yayın tarihi: Ekim 20, 2023Herkes için #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı www.kirmizikurdele.org ve @redribbontr sosyal medya hesaplarındaki #hivbilgisi içerikleri ve tüm içerikler kaynak göstermek şartıyla herkesin paylaşımına açıktır. Alıntılarınızda www.kirmizikurdele.org'yi kaynak göstermenizi ve @redribbontr'yi etiketlemenizi rica ediyoruz. Bunlar dışında özel olarak izin sormanıza gerek yoktur.


 

Türkiye'yi ve yerel HIV topluluğumuzu Uluslararası HIV aktivizmi gündeminde görünür kılma vizyonumuzla yaptığımız çalışmaları yakından takip edenler, İstanbul'u (ya da Türkiye'den ilk adımda en az bir şehri) Fast Track City/Hızlı Erişim Şehir (FTC) yapmak hedefinde sürdürdüğümüz çalışmaların da farkındalar.


Afrika, Asya Pasifik, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Ortadoğu'dan onlarca şehrin dahil olduğu bir ağ ve ortak hedefler ağı olan Fast Track Cities/Hızlı Erişim Şehirler konusu Türkiye'de kapsamlı bir biçimde ilk kez Kasım 2022'de gerçekleşen Sivil Toplum HIV Konferansı #HIV2022İstanbul'da özel bir oturum ile tartışılarak yerel HIV topluluğunun ilgisine sunulmuştu. Bu özel oturumu ise Mart 2023'te sürecinin temel paydaşları olan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, aktivistler, ilaç endüstrisi ve kamu yönetimi temsilcilerinin katılımı ile düzenlediğimiz ilk adım toplantısı takip etmişti. Mart 2023'teki toplantı ile ilgili notumuza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.


--Fast Track Cities/Hızlı Erişim Şehirler Ağı tam olarak nedir?--


Fast-Track Cities, yeni HIV olgularını 2030 yılına kadar sona erdirmeyi amaçlayan uluslararası bir girişim. Dünya genelinde 200'den fazla şehir, sıfır yeni HIV olgusu, sıfır önlenebilir ölüm, sıfır damgalanma ve ayrımcılık ve HIV ile yaşayan insanlar için daha iyi bir yaşam kalitesi elde edilmesini amaçlayan bu hareketin bir parçası. Henüz Türkiye'den herhangi bir şehir bu önemli ağın bir parçası değil ve KKİ olarak, bu konuyu önceliklendirmemizdeki en temel motivasyonlardan birisi Türkiye'yi bu önemli ağın bir parçası haline getirmek.


Fast Track Cities/Hızlı Erişim Şehirler, çerçevesini Birlemiş Milletler'in "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri"'nin "2030’a kadar AIDS, tüberküloz, sıtma ve ihmal edilen tropikal hastalık salgınlarının sona erdirilmesi ve hepatit, su yoluyla bulaşan hastalıklar ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmesi" cümlesini içeren 3.3 maddesi ve UNAIDS'in **95-95-95 hedefleri kapsamında belirliyor.


FTC girişimi Uluslararası AIDS Bakımı Sağlayıcıları Derneği (IAPAC) tarafından başlatıldı ve ilk olarak Paris Şehrinin katılımıyla duyuruldu. FTC Girişiminin temel belgesinin Paris Deklarasyonu almasının sebebi de bu.(Türkçeye Kırmızı Kurdele İstanbul gönüllülerinin çevirdiği Paris Deklarasyonu'nu sayfa sonunda bulunan butona tıklayarak indirebilirsiniz.)


(**Birinci 95: Dünya genelindeki tüm HIV pozitiflerin en az %95'inin tanı alması yani HIV pozitif olduklarını biliyor olmaları. İkinci 95: Dünya genelindeki tüm HIV pozitiflerin en az %95'inin HIV tedavisi ilaçları'na (ART) eriştirilmiş olması. Üçüncü 95: HIV tedavisi ilaçları kullanmaya başlayan HIV pozitiflerin en az %95'inin viral yüklerinin (kanda ölçülebilen HIV miktarı) HIV'in bulaştırılmasını önleyen *B seviyeye baskılanması. (*B seviye: Belirlenemeyen = Bulaştırmayan B=B) )--Fast Track Cities/Hızlı Erişim Şehirler Konferansları niçin yapılıyor, konferansların amacı nedir?--2019 yılından bu yana her yıl Fast Track Cities Ağı'na dahil olan başarılı şehirlerden birinde yapılan konferansın 2023 edisyonu, 25-27 Eylül 2023 tarihleri arasında Amsterdam’da düzenlendi. Kırmızı Kurdele İstanbul'un katılımı, her yıl düzenli olarak yapılan bu konferansların tarihindeki ilk Türkiye katılımı olarak da not edilmiş oldu. Bu konferans, Fast-Track Cities ağının beşinci konferansıydı ve dünyanın farklı ülkelerinden 700’den fazla delegenin katılımıyla gerçekleşti. Konferans, Uluslararası AIDS Bakım Sağlayıcıları Derneği (IAPAC), Fast-Track Cities Enstitüsü (FTCI), Birleşmiş Milletler HIV AIDS Programı (UNAIDS) ve GGD Amsterdam işbirliğiyle düzenlendi. Her yıl düzenlenen Fast Track Cities Konferanslarının amacı, HIV ve AIDS ile mücadelede hızlı ilerlemeyi teşvik etmek. Bu konferanslar, HIV ya da AIDS ile yaşayanların bakım ve tedavisini iyileştirmek, HIV’i durdurmak ve virüsün etkilerini azaltmak için küresel çabaları destekleyen tüm yaklaşımları tartışıyor ve ağ üyesi şehirlerin ortak HIV cevabında ne durumda olduklarına birlikte bakmalarını sağlıyor. Konferanslar ayrıca, bu alandaki en son araştırma ve uygulamalar hakkında bilgi paylaşımını da teşvik ediyor. --Konferansa Türkiye katılımının önemi ve not ettiklerimiz--

Fast Track Cities/Hızlı Erişim Şehirler konusu Türkiye'de kapsamlı bir biçimde ilk kez Sivil Toplum HIV Konferansı #HIVIstanbul2022'de özel bir oturum ile tartışılarak yerel HIV topluluğunun ilgisine sunulmuş, ardından da Fast-Track Cities Institute Bölgesel Başkan Yardımcısı Gonçalo Lobo'nun ve sürecinin temel paydaşları olan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, aktivistler, ilaç endüstrisi ve kamu yönetimi temsilcilerinin katıldığı ilk adım toplantısında sürecin nasıl işleyeceği konuşulmuştu.

Bu ilk adımların ardından, Türkiye'de Hızlı Erişim Şehirler Ağı konusunda öncülük ederek gerekli kamuoyu ilgisinin oluşmasını sağlamaya çalışan Kırmızı Kurdele İstanbul'un, beşinci kez düzenlenen bu konferansa IAPAC'ın davetlisi olarak ve ilk katılması, Türkiye'deki sürecin yavaş fakat emin adımlarla ilerlediğinin bir göstergesi olarak okunmalı.

Buraya tıklayarak incelenebilecek ajandada da görülebileceği gibi konferans, ağa dahil olan şehirlerin 95-95-95 hedefleri ve yerel HIV cevabı olgunluğunda ne seviyede olduklarına ilişkin deneyimlerin birinci ağızdan paylaşıldığı oturumlara sahne oldu. Bu bakımdan FTC2023 Konferansına katılımımız, Hızlı Erişim Şehirler Ağı'na katılma hedefinde hem teknik bilgi, hem iş birliği hem de paydaşlık ilişkileri potansiyellerin optimum biçimde işletilebilmesine dönük doğru planların yapılmasına kesinlikle katkı sunacak. Buna ek olarak Türkiye'nin konferanstaki görünürlüğünün, Türkiye'yi ve yerel HIV topluluğumuzu Uluslararası HIV aktivizmi gündeminde görünür kılma vizyonumuzla yaptığımız çalışmalarla kesişerek, daha önce küresel U=U (#BesittirB) kampanyasının öncülerinden ve sözcülerinden birisi olarak Türkiye'ye kazandırdığımız ivmeyi olumlu destekleyeceğine ve bunun da Türkiye'yi Hızlı Erişim Şehirler Ağı'na dahil etme hedefine katkı sunacağına inanıyoruz.

FTC2023 Konferansında aldığımız notların belki de en dikkat çekisi, Amsterdam'ın FTC Ağı ve 95-95-95 hedeflerine erişme yolunda yaptığı çalışmalarla, 2022 yılında sadece 9 yeni HIV olgusu kaydetmiş olmasıydı. Sadece bu örnek bile en az bir şehrin FTC Ağı'na katılımının o şehrin ve genel olarak ülkenin HIV cevabına nasıl olumlu katkılar yapabileceğinin kanıtı. Konferans kapsamında yönettiğimiz ve bir de sunum yaptığımız oturumda ise Belirlenemeyen = Bulaştırmayan'ın (#BesittirB) küresel 95-95-95 hedeflerine ulaşılmasındaki rolü tartışıldı. Bir kısmını yukarıya alıntıladığımız sosyal medya paylaşımında göreceğiniz konuşmamızda ise, MENA/EECA (Orta Doğu ile Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa ile Merkez Asya) bölgeleri ve Türkiye deneyimlerden bahsederek #BesittirB'nin küresel hedeflere ulaşılmasına katkılarına odaklandık.

Fast-Track Cities Institute Bölgesel Başkan Yardımcısı Gonçalo Lobo Kırmızı Kurdele İstanbul'un #FTC2023 Konferansına katılımı hakkında şunları söyledi; "FTC Girişimi ve IAPAC olarak İstanbul'un (ya da ilk adımda başka bir şehrin) FTC Ağı'na katılımını çok önemsiyoruz. Bu bağlamda, Türkiye'deki çalışmalara öncülük eden Kırmızı Kurdele İstanbul'un bu konferansa katılım dolayısıyla elde edeceği birikim ve dahil olacağı bilgi paylaşım ağı Türkiye'deki çabaları olumlu etkileyecektir. FTC Girişimi ve IAPAC olarak bu yolculukta Türkiye HIV topluluğunu desteklemeye devam edeceğiz."


Kırmızı Kurdele İstanbul Türkiye'yi ve yerel HIV topluluğumuzu Uluslararası HIV aktivizmi gündeminde görünür kılma vizyonuyla, Türkiye'yi FTC Ağı'na dahil etmek için IAPAC'ın teknik desteğiyle ve tüm yerel paydaşlarla iş birliği içinde çalışmaya devam edecek.


Bir şehrin FTC Ağı üyesi olarak neler yapması gerektiği ve bu çalışmaların sağladığı faydalar hakkında daha fazla ilgi edinmek isterseniz, başarılı FTC örneklerinden biri olan Londra'nın FTC temalı web sitesini ziyaret edebilirsiniz; Fast-Track Cities London: Helping end HIV by 2030 (fasttrackcities.london)

Hızlı Erişim Şehirler (FTC) Paris Deklarasyonu I Kırmızı Kurdele İstanbul
.pdf
PDF dosyasını indir • 75KB-- Etik bildirim --

Kırmızı Kurdele İstanbul #FTC2023 Konferansına IAPAC'ın katılım kaydı bursu, Gilead Sciences Türkiye'nin koşulsuz ulaşım ve konaklama desteği ile katılmış, konferans katılımı kapsamında yapılan günlük harcamalar (yemek, şehir içi ulaşım vb.) gönüllümüz tarafından karşılanmış, dernek bütçesinden hiçbir harcama yapılmamıştır. www.kirmizikurdele.org

herkes için #hivbilgisi

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page