top of page

İstanbul'u Hızlı Erişim Şehir (Fast Track City) yapmak hedefinde ilk adım toplantısı

Güncelleme tarihi: 17 Kas 2023

Fast Track City/Hızlı Erişim Şehir ne demek? İstanbul Hızlı Erişim Şehir olabilir mi?

Süreç nasıl işliyor? Sürecin temel belgesi olan Paris Deklarasyonu ne söylüyor? Paris Deklarasyonu'nun Türkçe çevirisi.

İyi okumalar.

 

Yayına hazırlayan: Arda Karapınar, Tedavi Aktivisti, Topluluk Yazarı

Yayın tarihi: Mart 14, 2023

Güvenilir #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı www.kirmizikurdele.org ve @redribbontr sosyal medya hesaplarındaki #hivbilgisi içerikleri ve tüm içerikler kaynak göstermek şartıyla herkesin paylaşımına açıktır. Paylaşımlarınızda web-sitemizi kaynak göstermenizi/mention/etiket vb. yapmanızı rica ediyoruz. Bunlar dışında özel olarak izin sormanıza gerek yoktur. 

İstanbul'u Fast Track City/Hızlı Erişim Şehir (FTC) yapmak hedefinde ilk adım ve tanışma toplantısı Fast-Track Cities Institute Bölgesel Başkan Yardımcısı Gonçalo Lobo'nun katılımı ve Kırmızı Kurdele İstanbul'un organizasyonuyla İstanbul'da gerçekleşti.(The very first meeting to make Istanbul a Fast Track City was held with the participation of Gonçalo Lobo, Regional Vice President of Fast-Track Cities Institute. Red Ribbon Istanbul, the leading NGO in its field, which aims to bring a Fast Track City concept to Türkiye, organized the meeting.)

Fast Track City İstanbul Hızlı Erişim Şehir İstanbul
Fast Track City İstanbul I Kırmızı Kurdele İstanbul

İlk adım toplantısına bir şehrin Hızlı Erişim Şehir olabilmesi sürecinin temel paydaşları olan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, aktivistler, ilaç endüstrisi ve kamu yönetimi temsilcileri katıldı.

Afrika, Asya Pasifik, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Ortadoğu'dan onlarca şehrin dahil olduğu bir ağ ve ortak hedefler ağı olan Fast Track Cities/Hızlı Erişim Şehirler konusu Türkiye'de kapsamlı bir biçimde ilk kez Sivil Toplum HIV Konferansı #HIV2022İstanbul'da özel bir oturum ile tartışılmış ve yerel HIV topluluğunun ilgisine sunulmuştu.Fast Track City İstanbul
Fast Track City İstanbul I fast-trackcities.org

Fast Track City/Hızlı Erişim Şehir tam olarak nedir?

FTC girişimi Uluslararası AIDS Bakımı Sağlayıcıları Derneği (IAPAC) tarafından başlatılan ve ilk olarak Paris Şehrinin katılımıyla duyurulan bir girişim. FTC Girişiminin temel belgesinin *Paris Deklarasyonu almasının sebebi de bu.

(Kırmızı Kurdele İstanbul'un Türkçeye çevirdiği Paris Deklarasyonu'nu sayfa sonunda bulunan butona tıklayarak indirebilirsiniz.)Fast Track City İstanbul
Fast Track City İstanbul I Kırmızı Kurdele İstanbul

Fast Track Cities/Hızlı Erişim Şehirler çerçevesini, Birlemiş Milletler'in "Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri"'nin "2030’a kadar AIDS, tüberküloz, sıtma ve ihmal edilen tropikal hastalık salgınlarının sona erdirilmesi ve hepatit, su yoluyla bulaşan hastalıklar ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadele edilmesi" cümlesini içeren 3.3 maddesi ve UNAIDS'in *95-95-95 hedefleri kapsamında belirliyor.


(Birinci 95: Dünya genelindeki tüm HIV pozitiflerin en az % 95'inin tanı alması yani HIV pozitif olduklarını biliyor olmaları. İkinci 95: Dünya genelindeki tüm HIV pozitiflerin en az % 95'inin HIV tedavisi ilaçları'na (ART) eriştirilmiş olması. Üçüncü 95: HIV tedavisi ilaçları kullanmaya başlayan HIV pozitiflerin en az % 95'inin viral yüklerinin (kanda ölçülebilen HIV miktarı) HIV'in bulaştırılmasını önleyen *B seviyeye baskılanması. (*B seviye: Belirlenemeyen = Bulaştırmayan B=B) )


Süreç nasıl işliyor?


Bu ağa dahil olan şehirler, ortak hedeflere erişebilmek için *Paris Deklarasyonu'nda belirtilmiş taahhütlere imza atıyor ve şehirde faaliyet gösteren aynı hedeflere odaklanmış Sivil Toplum Kuruluşları ve tüm paydaşlarla birlikte çalışıyorlar ve süreçte alınan aksiyonların içeriği ve hızına göre ilgili şehir Fast Track City/Hızlı Erişim Şehir (FTC) niteliği kazanıyor.

Bir şehrin Fast Track City/Hızlı Erişim Şehir (FTC) olması, o şehirdeki herkesin test ve tedavi hizmetlerine zahmetsiz, hızlı ve ayrımcılığa maruz kalmadan erişebildiği anlamına geldiği gibi şehrin dünyada algılanış biçimine ve marka değerine yüksek katkılar yaptığı için günümüzde pek çok şehir yönetimince özellikle tercih ediliyor.

İstanbul Fast Track City/Hızlı Erişim Şehir olabilir mi?


Olmalı ve elbette olabilir.

Çünkü İstanbul Dünya'nın en yüksek nüfuslu, bilinen ve önem atfedilen şehirlerinden biri olarak pek çok kültür için sembol niteliğinde bir şehir ve İstanbul'un Hızlı Erişim Şehir olma vizyonuyla hareket etmesi hem pratik açıdan hem de simgesel olarak çok değerli.

Her şeyden önce İstanbul kent sakinleri herkes için yüksek standartta ve eşit sağlık hizmetlerini en az bir Paris, Atina, Brüksel, Londra, Beyrut, Meksiko, Varşova kent sakini kadar hak ediyor. Buna ek olarak İstanbul'un Hızlı Erişim Şehir olma vizyonu kazanmasının pek çok politik kazanımı olacaktır.

Bu yüzden İstanbul kesinlikle Hızlı Erişim Şehir olmalı, bunun için tüm paydaşlar birlikte çalışmalı ve süreç ne kadar uzun ne kadar zor olursa olsun bu vizyondan vazgeçilmemeli.

Türkiye HIV Topluluğu uluslararası alanda yüksek düzeyde görünürlükle temsil etmeyi ve iş birliği fırsatları yaratmayı önceliklendiren Kırmızı Kurdele İstanbul olarak, bu vizyonun İstanbul şehrine kazandırılması için öncü girişimlerde bulmaktan ve sorumluluk almaktan ötürü mutluyuz.Sürecin temel belgesi olan Paris Deklarasyonu ne söylüyor?Sıfır yeni HIV enfeksiyonu ve AIDS kaynaklı sıfır ölüm hedefine ulaşma yolunda, HIV kaynaklı sıfır damgalama ve 95-95-95 hedeflerine ulaşan şehir ve belediyelere yol gösterici bir belge olan Paris Deklarasyonu'nu imzalayan belediyeler başta sivil toplum olmak üzere tüm paydaşlarla birlikte çalışarak

-Şehir ve belediyelerde HIV salgınlarının 2030 yılına kadar sona erdirilmesi, -Tüm çalışmaların merkezine insanın koyulması,

-Risk, kırılganlık ve bulaş nedenlerinin irdelenmesi, -HIV müdahalesinin pozitif sosyal dönüşüm için kullanılması, -Yerel ihtiyaçları yansıtan uygun bir müdahalenin tesis edilip hızlandırılması,

-Entegre halk sağlığı ve sürdürülebilir kalkınma için kaynakların seferber edilmesi, -Alandaki tüm paydaşların, liderlerin bir araya getirilmesi, taahhütlerini veriyor.

Kırmızı Kurdele İstanbul'un Türkçeye çevirdiği Paris Deklarasyonu'nu buraya ya da aşağıdaki butona tıklayarak indirebilirsiniz.

Hızlı Erişim Şehirler (FTC) Paris Deklarasyonu I Kırmızı Kurdele İstanbul
.pdf
PDF dosyasını indir • 75KB


www.kirmizikurdele.org herkes için #hivbilgisi #hivhakkindaherseyComments


Commenting has been turned off.
bottom of page