top of page

Yayınlar

Çalışmalarına başladığı ilk günden beri HIV'e ilişkin negatif algı ve dilin iyileştirilmesi konusunda ciddi çalışmalar yapan Kırmızı Kurdele İstanbul 2017 ilk kez duyurduğu Kırmızı Kurdele Haftasının önemli bir parçası olarak  
Türkiye'de HIV ile mücadele tarihinde ilk kez yapılan bir çalışma;

Türkiye'nin Dünya AIDS günü ortak bildirileri.

 

Bu bildiriler, Türkiye'de HIV alanında ve benzer hedefler doğrultusunda çalışan derneklerin güçlü ortak hedefler koymaları ve komünite
hafızasıoluşturmaları bakımından
Türkiye'de bir ilk olarak Dünya HIV aktivizmi çevresinde de ilgi çekerek pek çok farklı internet
sitesinde de paylaşıldı...


Devamı aşağıda

www.kirmizikurdele.org I Dünya AIDS günü

Dünya AIDS Günü 2017 Bildirisi

www.kirmizikurdele.org I Turkey's joint

World AIDS Day 2017 Joint Declaration

www.kirmizikurdele.org I Dünya AIDS günü

Dünya AIDS Günü 2018 Bildirisi

www.kirmizikurdele.org I Turkey's joint

World AIDS Day 2018 Joint Declaration

World AIDS Day Turkey I Red Ribbon Istan

Dünya AIDS Günü 2019 Bildirisi

World AIDS Day Turkey I Red Ribbon Istan

World AIDS Day 2019 Statement

Dünya AIDS Günü 2020 I Kırmızı Kurdele İ

Dünya AIDS Günü 2020 Bildirisi

World AIDS Day Turkey I Red Ribbon Istan

World AIDS Day 2020 Statement

Dünya AIDS Günü 2021

Dünya AIDS Günü 2021 Bildirisi

Dünya AIDS Günü 2021

Dünya AIDS Günü 2021 Bildirisi

www.kirmizikurdele.org I HIV hakkında he

Avrupa Parlamentosundaydık!

www.kirmizikurdele.org I HIV hakkında he

We made a speech at EU Parliament

...

Türkiye'nin *en çok başvurulan #hivbilgisi sağlayıcısı olarak HIV kaynaklı ayrımcılığını, damgalamayı ve cehaleti bitirmenin yolunun doğru #hivbilgisi'ni kolay anlaşılır bir dille ve sembollerle toplumun her kesimine ulaştırmak ve gündelik hayatın her alanında  görünür

kılmak olduğuna inanan Kırmızı Kurdele İstanbul, 2017 yılında başladığı ve Türkiye HIV topluluğu için gelenekselleşen

Dünya AIDS günü bildirilerini 2021 yılında da sürdürdü.

Dünya AIDS gününün uluslararası teması 'eşitsizlik' vurgusunun paylaşıldığı ve başta ulusal sağlık yönetimi olmak üzere

tüm paydaşların işbirliği içinde çalışmaya davet edildiği bildirinin bu yıl ki başlığı ise 'Kırk yıllık eşitsizlik; AIDS' oldu.

Ayrımcılığı, HIV cehaletini ve yayılımı ancak hep birlikte çalışarak bitirebileceğimiz inancıyla, toplumun tüm kesimlerine hitaben
yazılan bu bildirilere aşağıdaki görsellere tıklayarak erişebilir, okuyabilir ve Türkiye'nin HIV ile mücadelesine
katkı sunmak için sosyal medya hesaplarınızda ya da web-sitelerinizde paylaşabilirsiniz.www.kirmizikurdele.org
#hivhakkindahersey I #hivindogrusu I #hivharitasi


*2018, 2019, 2020, 2021 karşılaştırmalı Alexa, SimilarWeb analizlerine göre

bottom of page