top of page

HIV/AIDS 2022 Kongresi Raporu

Güncelleme tarihi: 12 Oca 2023 

Yayına hazırlayan: www.kirmizikurdele.org, #hivbilgisi sayfaları ekibi

Yayın tarihi: Ocak 2, 2023


(Türkiye'nin #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı www.kirmizikurdele.org ve @redribbontr sosyal medya hesaplarındaki #hivbilgisi içerikleri ve tüm içerikler KAYNAK GÖSTERMEK ŞARTIYLA herkesin paylaşımına açıktır. Paylaşımlarınızda web-sitemizi kaynak göstermenizi/mention/etiket vb. yapmanızı rica ederiz. Bunlar dışında özel olarak izin sormanıza gerek yoktur.)


 


Türkiye HIV/AIDS Platformu’nun her yıl düzenlediği ve bu yıl altıncısı, 24-27 Kasım 2022 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen Ulusal HIV/AIDS Kongresi raporu yayında.

Amacı, ülkemizdeki HIV/AIDS epidemisine verilen yanıtta ön saflarda görev yapan sağlık çalışanlarının, sağlık otoritesinin ve sivil toplum örgütlerinin kongre boyunca sunduğu verilerin, yaptığı paylaşımların ve yürütülen tartışmaların ışığı altında ülkemizdeki güncel durumun analizini yapıp, gereksinimleri belirlemek olan rapor, ortak önerileri sunmak üzere sağlık otoritesi ile paylaşılacak.

Ulusal HIV/AIDS Kongresi 2022 düzenleme kurulu adına, bilim insanları ve aktivistlerin ortak emeğinin ürünü olan rapor, Türkiye'de Ulusal HIV/AIDS Kongreleri tarihinin ilk ortak raporu olma özelliği ile tarihi bir belge niteliği taşıyor.


Türkiye'nin HIV ve AIDS ve sebep olduğu sorunlarla mücadelesi tarihinde çok önemli bir işlevi olacağına inandığımız belgeye katkı sunmaktan ötürü duyduğumuz mutluluğu da paylaşarak, Prof. Dr. Süda Tekin olmak üzere rapora emek veren tüm bilim insanları ve aktivistlere Kırmızı Kurdele İstanbul olarak teşekkür ediyoruz.

Seçtiğimiz kısa notlarını #hivbilgisi yazımızda bulabileceğiniz raporun tamamını sayfada en alttaki butona tıklayarak indirebilirsiniz.

www.kirmizikurdele.org #hivhakkindahersey


-Rapordan kısa notlar-


-HIV tanısındaki yetersizlik ve gecikme


Hâlihazırdaki en önemli sorununun, HIV tanısındaki yetersizlik ve gecikme olduğu tespiti ile başlayan rapor, yenilikçi yöntemlerle test yaptırmaya teşvikin önceliklendirmesini talep ediyor.


-Temas öncesi profilaksi (PrEP-TÖP)

Raporun, HIV bulaşını önleme konusunda etkinliği kanıtlanmış olan temas öncesi profilaksi ile ilgili talepleri şöyle;

a. Temas öncesi profilaksiye ilişkin önerilerin Sağlık Bakanlığı HIV/AIDS Tanı ve Tedavi Rehberi’ne eklenmesi,b. Günlük kullanılan temas öncesi profilaksinin lisans alması için çalışmaların yürütülmesi,c. Temas öncesi profilaksinin maliyetinin azaltılması (düşük fiyatlandırma, tam veya kısmi geri ödeme) için girişimlerde bulunulması,d. Toplumda temas öncesi profilaksiyi tanıtacak kampanyaların yapılması.


-Raporda Belirlenemeyen = Bulaştırmayan B=B vurgusu

Dünya çapında öncü imzacılarından ve resmi sözcülerinden birisi olarak Türkiye'de yaygınlaştırmaktan daima gurur duyduğumuz ve çok önemsediğimiz Belirlenemeyen = Bulaştırmayan B=B, raporda aşağıdaki paragrafla yer aldı;

Belirlenemeyen = Bulaştırmayan (B=B) özellikle sağlık sisteminde yaygın olarak bilinmemektedir. DSÖ, UNAIDS gibi saygın otoritelerce kabul edilen ve bazı ülkelerin ulusal HIV tedavi kılavuzlarına da dâhil edilen “ (B=B)”, hem bulaşın önlenmesi açısından güçlü bir halk sağlığı mesajı hem de tedaviye uyumu güçlendiren bir unsur olarak HIV'e verilen ortak cevabın temel ögelerinden biri olarak değerlendirilmelidir. Bu bağlamda Belirlenemeyen = Bulaştırmayan’ın, ulusal HIV tedavi kılavuzuna dâhil edilmesi ve bu mesajın yaygınlaştırılmasına ilişkin çeşitli çalışmaların yapılması önerilir."


-İşe girişlerde zorunlu HIV testi


Rapordaki bir diğer önemli tespit ve öneri ise işe girişlerde zorunlu HIV testi hakkında;


"İşe girişlerde sağlık raporunun işin gereklilikleri gözetilerek tasarlanması ve zorunlu HIV testinin kaldırılması gerekmektedir. Bunun önünün açılması amacıyla iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının değiştirilmesi konusunda çalışmalar yürütülerek HIV ile yaşayan kişilerin temel haklarına erişmeleri sağlanmalıdır.

Ulusal HIV/AIDS Kongresi 2022 düzenleme kurulu adına nihai şekli Süda Tekin, Hayat Kumbasar-Karaosmanoğlu, Asuman İnan, Halis Akalın, Behice Kurtaran, Fehmi Tabak, Yeşim Taşova, Canberk Harmancı, Arda Karapınar, Çiğdem Şimşek, Deniz Gökengin' tarafından verilen rapor,

"Ülkemizde HIV epidemisine yanıt konusunda pek çok alanda başarılı işler yapılmış olmakla birlikte, olgu sayısındaki artış halen tüm hızıyla devam etmektedir. COVİD-19 pandemisinin araya girmesi, HIV alanında yapılan çalışmaların da hız kesmesine, hatta durmasına neden olmuştur. Türkiye HIV/AIDS platformu tarafından düzenlenmekte olan HIV/AIDS Kongreleri, bir yandan HIV alanındaki bilgileri paylaşmamıza ve tartışmamıza zemin hazırlarken, diğer yandan ülkemizdeki sorunları irdelememiz ve sorunlara çözüm önerileri getirmemiz açısından da vazgeçilmez bir platform oluşturmuştur. Bu raporda, sorunların çözümüne ilişkin yapılan önerilerin, ülkemize özgü, doğru ve etkin stratejileri geliştirebilmek ve hedeflerimizi gerçekleştirebilmek açısından tüm paydaşlar tarafından dikkate alınacağını umuyoruz." cümleleriyle sona eriyor.Türkiye'nin HIV ve AIDS ve sebep olduğu sorunlarla mücadelesi tarihinde çok önemli bir işlevi olacağına inandığımız belgeye katkı sunmaktan ötürü duyduğumuz mutluluğu da paylaşarak, Prof. Dr. Süda Tekin olmak üzere rapora emek veren tüm bilim insanları ve aktivistlere Kırmızı Kurdele İstanbul olarak teşekkür ediyoruz.

Raporun tamamını buraya ya da aşağıdaki butona tıkayarak indirebilirsiniz.

HIV AIDS Kongresi 2022 Raporu
.pdf
PDF dosyasını indir • 416KB

www.kirmizikurdele.org #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı #hivhakkindahersey
Commenti


I commenti sono stati disattivati.
bottom of page