top of page

Stigma Index (Damgalama Ölçeği) Çalıştayında Türkiye'yi temsil ettik

Güncelleme tarihi: 29 Eki 2023

HIV ile yaşayanların karşılaştıkları damgalamanın sosyal ve bireysel boyutlarını araştırarak, uygulandığı coğrafyadaki mevcut durumu veriler ışığında ortaya koymayı hedefleyen Stigma Index Çalıştayının davetlisi olarak Türkiye'yi gururla temsil ettik ve çalışmanın Türkiye'de yeniden yapılabilmesine yönelik ön hazırlıklara başladık.

Red Ribbon Istanbul proudly represented Türkiye in the Stigma Index Workshop led by GNP+, which aims to reveal the current situation in the geography where it is implemented in the light of data by investigating the social and individual dimensions of stigma faced by people living with HIV.

Hosted by Vivre Positif, the workshop invited Red Ribbon Istanbul from Türkiye and delegates from Morocco, Tunisia, Egypt, Jordan, Somalia, and Djibouti to participate in four days of fruitful academic discussions.

Detaylar #hivbilgisi yazımızda. İyi okumalar.



www.kirmizikurdele.org Herkes için #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı #hivhakkindahersey




 

Yayına hazırlayan: Kağan Çavuşoğlu, Aktivist

Yayın tarihi: Ekim 15, 2023



Herkes için #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı www.kirmizikurdele.org ve @redribbontr sosyal medya hesaplarındaki #hivbilgisi içerikleri ve tüm içerikler kaynak göstermek şartıyla herkesin paylaşımına açıktır. Alıntılarınızda www.kirmizikurdele.org'yi kaynak göstermenizi ve @redribbontr'yi etiketlemenizi rica ediyoruz. Bunlar dışında özel olarak izin sormanıza gerek yoktur.


 


Küresel HIV ile Yaşayanlar Ağı'nın (GNP+) liderliğinde geliştirilen bir standardize araştırma olan Stigma Index'in işleyiş metodolojisi ve yeniden uygulamasına yönelik olarak 24 – 28 Eylül 'de Beyrut’ta düzenlenen önemli çalıştaya Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinden delegeler ve GNP+ temsilcileri ile birlikte katıldık.




Dört gün süren çalıştayda, Stigma Index’in birinci ve ikinci versiyonları arasındaki farklar ve yerel ihtiyaçlara uygun olarak uygulama süreçlerine yönelik zorlayıcı faktörler, ortaklaşma fırsatları ve çözüm yaklaşımlarına yönelik verimli tartışmalar yapıldı.



Vivre Positif’in ev sahipliğiyle düzenlenen çalıştaya Türkiye’den Kırmızı Kurdele İstanbul davet edilirken Fas, Tunus, Mısır, Ürdün, Somali ve Cibuti’den de delegelerin katılımıyla dört gün süren verimli akademik tartışmalar yapıldı. Tartışmaların genel başlıkları şöyleydi;

MENA Bölgesi'nde damgalama ve ayrımcılığın güncel durumu, Uygulama yolculuğu ve önemli aşamaları, Damgalama endeksi 2.0'yi uygulamak için tartışılmaz koşullar, Haritalama ve tüm adımların detaylı planlanması, Damgalama endeksi için tahmini bütçe oluşturulması ve geliştirilmesi. Dört gün süren bu önemli çalıştaya dair tüm sosyal medya paylaşımlarına şuradan erişerek daha fazla bilgi edinebilirsiniz.


Stigma Index nedir?



HIV ile yaşayan kişilerin karşılaştıkları damgalamanın sosyal ve bireysel boyutlarını araştırarak, uygulandığı coğrafyadaki mevcut durumu veriler ışığında ortaya koyan Stigma Index, detaylara odaklanan bir sosyopsikolojik araştırma metodolojisidir.



John Hopkins Üniversitesi’nin akademik süpervizörlüğüyle geliştirilen metodoloji, her ülkeye özel olarak HIV ile yaşayan kişilerin yaşadıkları damgalama ve ayrımcılık düzeyini ölçümlemek ve sonuçlara uygun olarak yerel politikalar geliştirilmesine destek olmaktadır. Türkiye'de daha önce yapılan ilk Stigma Index çalışmasının üzerinden 14 yıl geçmiştir ve mevcut çalışma güncelliğini yitirdiği için tekrarlanması gerekmektedir.



Türkiye'yi ve yerel HIV topluluğumuzu Uluslararası HIV aktivizmi gündeminde daima görünür kılmayı önceliklendiren ve Stigma Index'in güncellenmesi için ön hazırlıklara başlayan Kırmızı Kurdele İstanbul olarak, Stigma Index ve benzeri tüm çalışmalara yönelik birikimlerimizi Türkiye genelinde ve yerel düzeylerde uygulamaya istekli sivil toplum kuruluşlarıyla ve yerel inisiyatiflerle ve dayanışmaya daima hazır olduğumuzu, bu vesileyle bir kez daha vurgulamak isteriz.


-- Etik bildirim --



Kırmızı Kurdele İstanbul Stigma Index 2.0 Çalıştayına GNP Plus'ın ulaşım ve konaklama desteği ile katılmış, çalıştay katılımı kapsamında yapılan günlük harcamalar (yemek, şehir içi ulaşım vb.) gönüllümüz tarafından karşılanmış, dernek bütçesinden hiçbir harcama yapılmamıştır.

www.kirmizikurdele.org

herkes için #hivbilgisi



Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page