top of page

HIV ve küresel iklim değişikliği


Küresel iklim değişikliği ile HIV epidemisi arasında nasıl bir bağlantı var? Gönüllümüz, Aktivist Kağan Çavuşoğlu konuyu herkes için #hivbilgisi kaynağı www.kirmizikurdele.org için inceledi ve yazılaştırdı.

İyi okumalar

www.kirmizikurdele.org Herkes için #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı #hivhakkindahersey


 

Yayına hazırlayan: Kağan Çavuşoğlu, Aktivist Yayın tarihi: Ağustos 12, 2023(Herkes için #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı www.kirmizikurdele.org ve @redribbontr sosyal medya hesaplarındaki #hivbilgisi içerikleri ve tüm içerikler kaynak göstermek şartıyla herkesin paylaşımına açıktır. Alıntılarınızda www.kirmizikurdele.org'yi kaynak göstermenizi ve @redribbontr'yi etiketlemenizi rica ediyoruz. Bunlar dışında özel olarak izin sormanıza gerek yoktur.


 

Dünya Sağlığını Tehdit Eden Kırılgan Bağlantı; HIV ve Küresel İklim DeğişikliğiSon yıllarda artan iklim değişikliği belirtileri, dünyanın dört bir yanında yaşanan doğal felaketler ve ekolojik dengenin bozulması gibi sonuçlarla, insanlık için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Ancak, bu felaketlerin insan sağlığı üzerindeki etkileri sadece doğrudan sonuçlarıyla sınırlı değil. Çeşitli araştırmalar, iklim değişikliği ve HIV arasında beklenmedik bir bağlantı olduğunu da gösteriyor.


Öncelikle şunu belirtmekte fayda var; iklim değişikliğinin bulaşıcı hastalıklar üzerindeki doğrudan etkisi olduğu çok açık Artan sıcaklık ve nem, sivrisinek, kene gibi vektörlerin yayılım alanlarını genişletir ve böylece Sıtma, Batı Nil Humması, Deng humması, Zikavirüs ve Chikungunya gibi hastalıkların daha kuzey bölgelere taşınmasına neden olur. Ancak, sıkı durun; bazı araştırmalar iklim değişikliğinin yeni HIV olguları oranlarını da etkileyebileceğini ortaya koyuyor.Afrika ve Güneydoğu Asya'da yapılan araştırmalar, aşırı yağışlar ile HIV ve diğer cinsel yolla bulaşabilen enfeksiyonların (CYBE) arasında bir ilişki olduğunu gösterdi. Özellikle, Sahra Altı Afrika'da yapılan bir çalışmada, 21 ülkede 2005 ila 2017 yılları arasında 288.000'den fazla katılımcı üzerinde yapılan analizlerde, ağır yağışlarla HIV yaygınlığı arasında belirgin bir ilişki tespit edilmiş. Aynı şekilde, kuraklık dönemlerinin CYBE riskini artırdığı da gözlemlenmiş.


Bahsettiğim bu araştırma dahilinde, iklim ve CYBE gibi iki farklı olgunun birbirleriyle ilişkilendiği bağlantının arkasındaki mekanizma karmaşık ve birden fazla farklı dış etken faktörün karakteristiğiyle açıklanabilir. Buradaki karmaşık mekanizmayı halk diline uyarlayabilmem için sanırım tüm topluma enfeksiyon ve meteoroloji 101 derslerini vermemiz, hatta göç kuramlarını anlatmamız gerekir. Ama, işi elimden geldiğince basitleştirerek şöyle örneklendirebilirim;


Örneğin, ağır yağışlar ve kuraklık gibi aşırı hava olayları, insanları günlük yaşantılarında zorlayabilir ve bazıları için göç etmeyi, dolayısıyla yeni yerlerde iş aramayı, yeni yerleşkesinde yaşama tutunma ve hayatta kalma yöntemlerini keşfetmeyi ve dolayısıyla da cinsel ilişkiyi ticari amaçlarla yapmayı zaruri kılabilir (yanlış anlaşılmak istemem, amacımın hiç kimseyi damgalamak olmadığı açık. Ancak zorunlu göçün çeşitli son sonuçları vardır ve bu sonuçlardan biri de bahsettiğim bu davranış olabilir). Ayrıca, bu tür felaketler, gıda güvenliğini de tehdit eder, tıbbi hizmetlere erişimi kısıtlayabilir, bu da HIV ve CYBE riskini doğal olarak artırabilir.


Bu bulgular, iklim değişikliğinin toplum sağlığı üzerindeki derin etkilerini göstermektedir. İklim değişikliği, sadece doğal çevre üzerinde değil, insan davranışları üzerinde de ölümcül

etkileri olan karmaşık bir sorundur. Bu nedenle, liderlerin ve toplumun iklim değişikliğine karşı daha duyarlı ve önleyici adımlar atmaları büyük önem taşımaktadır. Ancak, tüm umutsuzluk içinde, bu durumun bir fırsat olduğunu da hatırlamak önemlidir. İklim değişikliğinin yarattığı tehlikeleri anlatmak için güçlü ve etkileyici hikayeler kullanmak insanların farkındalığını artırabilir ve eyleme geçmelerini sağlayabilir. İklim değişikliği ile mücadele etmek, sadece doğal çevreyi değil, aynı zamanda insan sağlığını korumak bakımından da hayati öneme sahiptir.

Sonuç olarak, iklim değişikliği ve HIV arasındaki beklenmedik bağlantı, dünya genelindeki insan sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Aşırı hava olaylarının ve kuraklık dönemlerinin HIV ve CYBE olgularının oranlarını artırdığı göz önüne alındığında, karar vericilerin acil önlem alması gerektiği açık. Bununla birlikte, iklim değişikliğinin yarattığı tehlikeleri anlamak ve farkındalığı artırmak için hepimizin sorumlulukları var. Çünkü ancak birlikte hareket edersek hem iklim değişikliğiyle mücadele edebilir hem de HIV ve diğer bulaşıcı hastalıklarla mücadeleyi güçlendirebiliriz.Gelecek nesiller için daha sağlıklı ve güvenli bir dünya yaratmak için şimdi harekete geçmenin tam zamanı.


Yazıda detayları verilen araştırmaların her birine buradan erişilebilir.

Tüm #hivbilgisi yazılarımız için tıklayın. HIV hakkında her şey sayfalarımız için tıklayın.

www.kirmizikurdele.org herkes için #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page