top of page

HIV ile yaşayan bireyler uyku bozuklukları çekiyor.

Güncelleme tarihi: 15 Şub 2021


 

Yayın tarihi: Şubat 10, 2021 Yayına hazırlayan: Kırmızı Kurdele İstanbul Gönüllüsü Z.

 

HIV ile yaşayan bireylerde uyku bozukluğu oranı beş kat fazla!


İngiltere ve İrlanda’da gerçekleştirilen ve sonuçları Open Forum Infectious Diseases dergisinde yayınlanan araştırma sonuçlarına göre HIV ile yaşayan bireyler, eşdeğer grupta bulunan HIV-negatif bireylere nazaran beş kat daha fazla uyku bozukluğu şikayeti bildirdi. Sonuçlara göre HIV ile yaşayan bireylerin %21’inde uyku bozukluğu şikayetleri görülürken, HIV-negatif bireylerin yer aldığı grupta ise bu oran %5 seviyesinde kaldı.

Dr. Kunisaki yönetimindeki İngiliz, Amerikan ve İrlandalı araştırmacıların yer aldığı ekibin yürüttüğü POPPY (Pharmacokinetics and Clinical Observations in People Over Fifty - Elli Yaş Üzeri Bireylerde *Farmakokinetik ve Klinik Gözlemler) isimli çalışmada, HIV ile yaşayan bireylerin HIV ilaç tedavisine bağlılık ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi tehdit eden sağlık sorunlarından biri olarak görülen uyku bozukluğunun üç tipi olan *uykusuzluk (düzenli uyku yitimi), *huzursuz bacak sendromu ve *uyku apnesi ele alındı.

Çalışmada, ele alınan bu üç uyku bozukluğu türünün HIV ile yaşayan bireylerin oluşturduğu grup ile HIV-negatif bireylerin oluşturduğu gruplarda görülme sıklığının karşılaştırmalı analizlerine yer verildi.

“Yeni tedavi yöntemleri çerçevesinde HIV ile yaş almaya yönelik öneriler oluşturmak” amacıyla başlatılan çalışmaya, 246’sı, 51 yaş ve üzeri, 111’i, 18-50 yaş arası toplam 357 HIV ile yaşayan birey ve 126 HIV-negatif birey dahil edilmiş.