top of page

Sünnet HIV'den koruyor mu?

Güncelleme tarihi: 1 Eki 2022


Bugüne kadar çoğunluğu Afrika ülkelerinde yapılmış kimi araştırmalar, sünnetin HIV bulaşılarını önlemede önemli bir faktör olduğunu söylüyordu.

Fakat sonuçları The Journal of Urology’de yayınlanan ve bu konuda batıda yapılmış olan ilk geniş kapsamlı araştırma özelliğini taşıyan bir Kanada araştırması, farklı sonuçlar paylaştı.

Peki, sünnet HIV bulaşılarını önlemede gerçekten etkili bir faktör mü? Birlikte inceleyelim.


www.kirmizikurdele.org #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı

 

Yayına hazırlayan: Arda Karapınar, Tedavi aktivisti, Topluluk yazarı Güncelleme tarihi; Eylül 30, 2022. Yayın tarihi; Şubat, 2022

(Güvenilir #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı www.kirmizikurdele.org ve @redribbontr sosyal medya hesaplarındaki #hivbilgisi içerikleri ve tüm içerikler KAYNAK GÖSTERMEK ŞARTIYLA herkesin paylaşımına açıktır. Paylaşımlarınızda web-sitemizi kaynak göstermenizi/mention/etiket vb. yapmanızı rica ederiz. Bunlar dışında özel olarak izin sormanıza gerek yoktur.)


 

Sonuçları The Journal of Urology’de yayınlanan, Toronto Üniversitesi Üroloji ve Pediatri bölümlerinden bilim insanlarının sürdürdüğü ‘’Kanada Ontario’daki erkekler arasında sünnet ve HIV riski’’ başlıklı araştırma 569.950 erkeğin deneyimlerini incelemiş.

HIV ve sünnet, Sünnet AIDS'te korur mu?
HIV hakkında her şey I HIV ve sünnet

Çalışma kapsamına alınanların %83’ü bir yaşından önce, %17’si ise bir yaşından sonra sünnet olmuş.

Sonuçlara göre;

yaşlarına göre 1991 - 2017 arasında sünnet operasyonu geçiren 203,588 erkek arasında HIV görülme oranı %0.0002505.

Sünnet olmamış 366,362.kişi arasındaki HIV görülme oranı ise %0.0002484.

Daha anlaşılır bir ifadeyle söylersek; sünnetli grup ile sünnetsiz grup karşılaştırıldığında, her iki grupta da neredeyse aynı sayıda HIV pozitif var. Araştırma ekibi sonuç hakkında ''birincil analizlerde iki grup arasında HIV ile enfekte olma olasılıkları bakımından anlamlı bir fark görülmedi. Duyarlılık analizlerinde de HIV riski ile sünnet olmak ya da sünnet olmamak arasında hiçbir ilişki bulamadık. Dolayısıyla sünnetin Kanada/Ontario’lu erkekler arasında, bağımsız bir HIV’den korunma, HIV ile enfekte olmayı önleme yönetimi olmadığı görülüyor'' diyor.

HIV konusunda güvenilir bir kurum olarak dünyaca kabul gören CDC (Amerika Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi) ise sünnet/HIV ilişkisine dair bu güne kadar yapılmış tüm çalışmalardan elde edilmiş veriler ışığında, sünnetin özellikle heteroseksüel ilişkilerde, örneğin HIV ile enfekte kadın ve HIV negatif erkekler arasındaki cinsel birleşmelerde %50 ila %60 oranında etkili olduğunu söylüyor.

Görüştüğüm bir CDC yetkilisi, araştırmayı detaylı olarak inceledikten ve destekleyen başka bilimsel kanıtlar olup olmadığına baktıktan sonra, CDC'nin bu konu hakkındaki önerilerini güncelleyebileceğini ya da aynen koruyabileceğini söyledi.

Günümüzde özellikle Afrika'da bazı ülkeler sünneti HIV önleme yöntemi olarak kullanıyor ve buna yönelik sağlık politikaları öneriyor. Örneğin, UNAIDS’e göre, toplam nüfusu 11 milyondan fazla olan Güney Sudan’daki 15-49 yaş arası erkeklerin %2.3’ü (yaklaşık 250.000) HIV pozitif olabilir. Güney Sudan’ın HIV ile mücadelede her türlü bilimsel yöntem ve öneriyi denemek istemesinin temel sebebi bu.

-Kırmızı Kurdele İstanbul’un değerlendirmesi