top of page

KLİMİK Derneği HIV/AIDS Kursunda HIV sivil toplumunu konuştuk


 

Yayına hazırlayan: Kağan Çavuşoğlu, Aktivist Yayın tarihi: Ocak 16, 2022

 

KLİMİK Derneği HIV/AIDS Çalışma Grubu’nun düzenlediği 8. HIV/AIDS Kursunda, hekim ve aktivist dostlarımızla/çalışma arkadaşlarımızla sivil toplum konuştuk. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Ayşe İnci'nin yaptığı oturumda Prof. Dr. Volkan Korten, Doç. Dr. Asuman İnan, Çiğdem Şimşek (Pozitif-iz Derneği), Canberk Harmancı (Pozitif Yaşam Derneği) ve Arda Karapınar (Kırmızı Kurdele İstanbul) HIV sivil toplumu ile Hekim ve hekim çalışma grupları arasındaki diyalog ve iş birlikleri ve bunların nasıl geliştirilebileceği tartışıldı.


Ortak amacı kursa katılan tüm hekimlerin verdikleri tedavi ve izlem hizmetlerinin niteliğini, güncel ve bilimsel bakış açısıyla sürdürmek ve yükseltmek olan ve 15 Ocak 2021 günü, 10:00 – 18:00 saatleri arasında, dijital olarak gerçekleşen kursun son oturumunda, ‘’STK’lar ile Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlar arasında iş birliği başlığı’ altında yurt içinde ve dışında yaptığımız çalışmalardan ve HIV takibi yapan hekimlerin yararlanabileceği hizmetlerimizden araçlardan bahsettik, hekim ve aktivist dostlarımızı dinledik. Kursta alanlarının önde gelen uzman hekimlerinin yanı sıra Pozitif Yaşam Derneği'nden Canberk Harmancı ile Pozitif-iz Derneği'nden Çiğdem Şimsek de oldukça başarılı sunumlar yaptılar.

Kırmızı Kurdele İstanbul olarak, Türkiye’de HIV alanında hizmet sunan tüm çalışma gruplarının, birbirlerini daha iyi tanıyarak yakın çalışma ve iş birliği geliştirme fırsatları bulmasını sağlayan bu tip toplantılara katkı vermeyi her zaman çok önemsiyoruz.


İnanıyoruz ki; her türlü yapıcı diyalog ve tüm paydaşların uyumlu çalışması, başta HIV ilaç tedavisi almakta alan bireyler olmak üzere, toplumun tamamının faydalandığı kapsayıcı iş birlikleri yaratıyor.


Tarama-Tanı testleri, Gebelik, Aşılar, Fırsatçı enfeksiyonlar, PrEP gibi önemli konuların da konuşulduğu, özenle hazırlanmış bu organizasyon ve nazik davetleri için Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği KLİMİK’e, tüm yararlanıcılarımız adına gönülden teşekkür ederiz.


Kursun detaylı programını burada, KLİMİK Derneği hakkında tüm bilgileri klimik.org.tr adresinde ve KLİMİK sosyal medya hesaplarında bulabilirsiniz. Türkiye’de HIV alanında hizmet sunan tüm çalışma gruplarının, birbirlerini daha iyi tanıyarak yakın çalışma ve iş birliği geliştirme fırsatları bulmasını sağlayan bu tip toplantılara katkı vermek ve tüm yararlanıcılarımıza daha iyi hizmetler sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.

www.kirmizikurdele.org #hivhakkindaherseybottom of page