top of page

HIV Çalışmaları Koordinasyon Grubu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Güncelleme tarihi: 12 Oca 2022


 

Yayına hazırlayan: Kağan Çavuşoğlu, Aktivist

Yayın tarihi: Ocak 11, 2022

 

Türkiye'de HIV alanında yapılan projelerin verimliliğinin arttırılması ve zaten kısıtlı olan kaynakların etkin kullanımını sağlamak hedefiyle, Kırmızı Kurdele İstanbul'un davetiyle, Pozitif-iz Derneği ve Pozitif Yaşam Derneği ile birlikte oluşturulan HIV Çalışmaları Koordinasyon Grubu ilk toplantısını gerçekleştirdi. *Hedefleri

*Türkiye'de HIV alanında yapılan projelerin verimliliğinin arttırılması ve,

*Zaten kısıtlı olan kaynakların etkin kullanımını sağlamak, *Amaçları ise *Alanda çalışan STK'ların, inisiyatiflerin, girişimlerin vb. düzenli ve yakın bir iletişimde olarak birbirlerini ve çalışmalarını yakından tanıması,

*Kısıtlı insan gücü ve maddi kaynağın doğru kullanılması için benzer projelerin yapılmaması ya da yapılacaksa işbirliği içinde planlanması,


*Ortak savunuculuk konularının belirlenmesi ve gerekli aksiyonların birlikte kurgulanması,

*Alanda, herkesin samimi bir gönüllülük ile verdiği emeklerin verimliliğin arttırılmasına odaklı sorumluluk paylaşımı,

*Türkiye'nin küresel HIV hedeflerine uyumlu bir biçimde HIV yayılımını minimize edebilmesi hedefiyle yapıcı bir koordinasyon, olan çalışma grubu HIV alanında çalışma yapan diğer STK'ları, inisiyatifleri, kulüpleri ve hekim/uzman derneklerini de gruba dahil ederek alandaki tüm aktörlerin birbirlerini daha iyi tanımalarını ve sorumluluk paylaşımı/işbirliği fırsatlarını arayacak. Aylık düzende en az bir, ihtiyaca göre birden fazla kez toplanacak olan çalışma grubu, 2022'nin öncelikli ortak savunuculuk alanları/başlıkları olarak *Medula sıkıntısının takibi ve olası olumsuz bir mahkeme kararı sonrası neler yapılabileceği ile,

*PrEP konusunda ortak bir tutum/söylem oluşturulması, olarak belirledi. HIV alanında birlikte çalışma kültürüne ve sorunlara ortak çözüm geliştirilmesine yüksek katkı sunacağına inandığımız çalışma grubunun birlikte oluşturulması aşamasında yapıcı tutumları ve katkıları için Pozitif-iz Derneği'ne ve Pozitif Yaşam Derneği'ne çok teşekkür ederiz. HIV Çalışmaları Koordinasyon Grubu toplantıları ile güncellemeleri www.kirmizikurdele.org'den ve toplantılara katılan tüm STK'ların sosyal medya hesaplarından takip edebileceksiniz. www.kirmizikurdele.org #hivhakkindaherseyコメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page