top of page

Korunma Amaçlı HIV Tedavisi (Treatment as Prevention - TasP)


Tedavi seçeneklerinin epeyce çoğaldığı günümüzde HIV tedavisine bağlı kalınması ve tedavi başarısı seviyesinin artması, yalnızca HIV pozitif bireylerin sağlığı için önemli değil.


TasP I www.kirmizikurdele.org

Bu tedavi virüsü baskılamada etkili olduğu için, ayrıca HIV yayılımının durdurulması bakımından da HIV ilaçlarının yararını kanıtlar. Bugüne kadar belirlenemeyen düzeyde viral yükü olan bir bireyden HIV bulaşma vakası hiç görülmedi. Hatta belirlenemeyen düzeyde viral yükü olan bir bireyden HIV bulaşma riskinin olmadığı 2016 yılında bilimsel olarak da kanıtlandı.

İşte bu nedenle HIV tedavisinde kullanılan ilaçlar (ART) yeni HIV vakalarının önlenmesinde en etkili yöntemlerden biridir. Bu stratejiye Korunma Amaçlı HIV Tedavisi, Treatmant as Prevention - TasP adı verilmiştir.

#hivbilgisi blogumuzdaki en sık okunanlar yazılardan birine konu olan The PARTNER çalışması belirlenemeyen düzeyde viral yükü bulunan bir bireyden kaynaklı hiçbir bulaşının olmadığını raporladı.

Biri pozitif diğeri negatif olan (sero-different) çiftleri de kapsayan bir başka çalışma olan HPTN 052 ise, viral yükün belirlenemeyen düzeyde olduğu durumlarda; ART’nin bulaş engelleyici etkisinin yıllar boyunca sürebildiğini göstermiştir.