top of page

HIV ilaç tedavisi kilo mu aldırıyor?


*International AIDS Society'nin (Uluslararası AIDS Topluluğu - IAS) resmi akademik dergisinde yayınlanan bir araştırma, Integraz ve Proteaz grubundan ilaçlar kullanan HIV ile yaşayan bireylerde, NNRTI grubundan ilaçlar kullanan bireylere oranla daha hızlı kilo artışı ve vücut-kitle endeksinde düzensizlik gözlemlendiğini bildiriyor. Detaylar #hivbilgisi yazımızda.


www.kirmizikurdele.org #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı(*Uluslararası AIDS Topluluğu, Dünya genelinde 10 binden fazla üyesi ile küresel HIV yanıtının her seviyesinde çalışan bir HIV uzmanları topluluğudur. Kırmızı Kurdele İstanbul ekibinin iki üyesi; üyelerinin uzmanlığı, bilimsel otoritesi ve üyelerin birlikte hareket etme gücü ile küresel düzeyde kolektif çaba misyonu ile çalışan ve sadece alanında saygınlığı ve verimliliği ispatlanmış bireylerin üyeliğe kabul edildiği topluluğun üyesidir.)

 

Yayına hazırlayan: Kağan Çavuşoğlu, Aktivist

Güncelleme tarihi: Eylül 3, 2022, Yayın tarihi: Nisan 30, 2020


(Güvenilir #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı www.kirmizikurdele.org ve @redribbontr sosyal medya hesaplarındaki #hivbilgisi içerikleri ve tüm içerikler KAYNAK GÖSTERMEK ŞARTIYLA herkesin paylaşımına açıktır. Paylaşımlarınızda web-sitemizi kaynak göstermenizi/mention/etiket vb. yapmanızı rica ederiz. Bunlar dışında özel olarak izin sormanıza gerek yoktur.)


 

Çalışma aynı zamanda, antiretroviral tedavi alan bireylerde obeziteye yatkınlığın yaygın bir şekilde görüldüğü ve metabolik ve kardiyovasküler hastalıklar konusunda da risk grubunda bulunduklarını doğruladı.Kilo artışı, HIV ilaç tedavisi (ART) alan bireylerde karşılaşılabilen bir durum ve özellikle düşük CD4, farklı yan enfeksiyon ve hastalıklar nedeniyle ilaç tedavisine düşük kiloda tbaşlayan bireylerde vücudun HIV ile enfekte olunmadan önceki normlara dönmesinin bir göstergesi sayılıyor.Ancak özellikle uzun süredir devam eden tedavi süreçlerinde görülen kilo alma belirtileri, dikkatle edilmesi gereken bir konu haline geliyor. Bu çalışmanın araştırıcıları da buna odaklanmış ve farklı HIV ilaç sınıfları ile kilo almak arasındaki ilişkiyi araştırmışlar.Araştırma, 2007 - 2016 yılları arasında, Amerika ve Kanada’daki kliniklere HIV tedavisi için başvuran ve tedaviye başlayacak 22.972 yetişkin bireyin katılımıyla gerçekleştirilmiş. Kuzey Amerika AIDS Kohort Araştırma Grubu tarafından sürdürülen çalışmanın %87 erkek, %13’ü kadın; %49’u NNRTI grubu HIV tedavisi ilaçları, %31’i proteaz inhibitörü grubu HIV tedavisi ilaçları ve %20’si de *integraz grubu HIV tedavisi ilaçlarını kullanmışlar.(*Hangi grupta hangi ilaçların kullanıldığına ilişkin not sayfada, en altta)


Araştırmaya göre, tedaviye başlanmasından yaklaşık 3 yıl sonra, *Integraz grubundan HIV tedavisi ilaçları kullanan ve tedaviye standart vücut kitle endeksiyle başlayan bireylerin %32’sinde,

*Proteaz grubundan HIV tedavisi kullanan ve normal vücut kitle endeksiyle tedaviye başlayan bireylerin %29’unda ve

*NNRTI grubu HIV tedavisi kullananlara ve normal vücut kitle endeksiyle tedaviye başlayan bireylerin %25’inde anormal fazla kilo artışı tespit edilmiş.

Fazla kilodan obezite tanısına geçiş yapan bireylerin orası ise integraz grubunda %28, proteaz grubunda %26 ve NNRTI grubunda %22 olarak gözlemlenmiş.

Tedavi başladıktan 5 yıl sonra, integraz ve proteaz inhibitörleri grubu HIV tedavisi ilaçları kullanan bireylerde ortalama kilo artışı yaklaşık 6 kilo iken, NNRTI grubu HIV tedavisi ilaçları kullanan bireylerde ise bu oran ortalam 3,5 kilo seviyelerinde kaldığı, araştırmanın önemli sonuçlarından biri.


Araştırmayı yürüten doktorlar, kısıtlı sayıda örneklem grubu üzerinden yürütülen araştırma sonuçlarının, hastalarda gelişebilecek olası kilo artışının arkasındaki sebepleri anlama ve HIV tedavisi sürecindeki karşımıza çıkabilecek kardiyo-metabolik risklerin anlaşılması açısından önemli olduğunu belirtiyorlar.


Integraz ve proteaz inhibitörleri grubuna dahil olan HIV tedavisi ilaçlarının, NNRTI grubu HIV tedavisi ilaçlarına nazaran daha az yan etkiye sahip olduğu bilinmektedir.

Kırmızı Kurdele İstanbul HIV ile yaşayan tüm bireylerin, sağlığın temeli olan dengeli ve yeterli beslenme konusunda standartlaşmış önerilere uymasını tavsiye eder. Bu kapsamda kilo alış verişi hareketleri HIV pozitif kişinin kendisi tarafından mutlaka takip edilmeli, HIV ilaç tedavisini düzenleyen ve takip eden uzman hekimlerle düzenli olarak paylaşılmalı ve gerek görülüyorsa uzman diyetisyen desteği aranmalıdır.*Integraz Grubu HIV Tedavisi İlaçları (Etken Madde İsimleri): Bictegravir, Dolutegravir, Elvitegravir, Raltegravir.


*Proteaz Grubu HIV Tedavisi İlaçları (Etken Madde İsimleri): Atazanavir, Darunavir, Fosamprenavir, Saquinavir, Tipranavir, Norvir.


*NNRTI Grubu HIV Tedavisi İlaçları (Etken Madde İsimleri): Efavirenz, Nevirapine, Delavirdine, Doravirine, Etravirine, Rilpivirine. Yazıya konu olan çalışmanın orijinal versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz.


www.kirmizikurdele.org #kanittemelliaktivizm
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page