top of page

EKMUD 4. HIV Akademisi notları

Güncelleme tarihi: 2 Tem 2023
 

Yayına hazırlayan: Arda Karapınar, Tedavi Aktivisti, Topluluk Yazarı

Yayın tarihi: Haziran 20, 2023Güvenilir #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı www.kirmizikurdele.org ve @redribbontr sosyal medya hesaplarındaki #hivbilgisi içerikleri ve tüm içerikler kaynak göstermek şartıyla herkesin paylaşımına açıktır. Paylaşımlarınızda web-sitemizi kaynak göstermenizi/mention/etiket vb. yapmanızı rica ediyoruz. Bunlar dışında özel olarak izin sormanıza gerek yoktur.


 

EKMUD 4. HIV Akademisi”nden Kırmızı Kurdele İstanbul notları

EKMUD (Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği) tarafından düzenlenen 4. HIV Akademisi’ni sivil toplum temsilcisi olarak yerinde izledik, görüş ve katkılarımızla komünite perspektifi katmaya çalıştık, Twitter’da yerinden paylaşımlar yaptık ve bir #hivbilgisi yazısı haline getirerek sizlerle paylaştık.

Türkiye’nin pek çok şehrinden 150’yi aşkın hekimin katıldığı EKMUD Türkiye 4. HIV Akademisi'nde iki günlük kapsamlı bir ajanda ile Temas Öncesi Profilaksi TÖP/PrEP, cinsel kimlik ve cinsel yönelim, HIV ve hematoloji, HIV ve göz, HIV ve doğum, yeni ilaçlarla direnç gibi önemli başlıklar ele alındı, kapsamlı olgu değerlendirmeleri ile tecrübe paylaşıldı.


HIV Akademisi’nin amacı EKMUD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu EKMUD HIV Akademisi’nin amaçlarını ve hedeflerini şöyle özetledi;

“4. EKMUD HIV Akademisi’ni pozitif HIV tanısını yakın zamanda almış kişiler için ilk andan itibaren neler yapmalıyız diye düşünerek kurguladık. Amacımız HIV pozitif kişilerin tedavi takibine yeni başlayan ve başlayacak olan hekim arkadaşlarımızla en güncel bilgileri paylaşmaya çalışmaktı. Toplantının hem bilimsel açıdan hem de sosyal açıdan çok verimli olduğunu düşünüyorum”.

Sivil Toplum Kuruluşları’nın katılımı ve komünite temsilinin önemine vurgu


4. EKMUD HIV Akademisi’ne EKMUD Yönetim Kurulu’nun daveti ile HIV alanında çalışan üç STK olan Kırmızı Kurdele İstanbul, Pozitif Yaşam ve Pozitif-İz’den de temsilciler katıldı. Tüm oturumlarda aktif katılım sergileyen aktivistler, gerekli yerlerde söz alarak hekimlerin sorunlara bir de HIV pozitiflerin gözü ve STK perspektifinden bakmalarını sağlayamaya çalıştılar.
EKMUD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu’nun sivil toplum katılımı ile ilgili yorumları şöyleydi; “STK’ların/aktivistlerin katılımı ve katkıları tartışılan tüm konulara daha kapsamlı bir perspektiften bakmamıza olanak sağladı. Komünite katılımı cinsel kimlik, cinsel yönelim, sadece ikili cinsiyet sistemi tanımlarıyla değil daha kapsayıcı bir bakış açısıyla ben olma-biz olmaya dair yaklaşımlar hakkında görüş alışverişinde bulunmamızı kolaylaştırarak hepimizi güçlendirdi. STK’lar ve aktivistlerle yakın çalışma ve diyalog içinde olmayı daima değerli ve önemli buluyorum”. Açılış oturumumun odağı; PrEP/TÖP Toplantının PrEP/TÖP’e odaklanmış bir oturumla başlaması, bu konuya verilen önemi göstermesi açısından çok değerliydi. Epideminin sıcak tarafını yaşarken temas öncesi profilakside ne durumdayız?” başlıklı oturumda konuşan Prof. Dr. Deniz Gökengin’in sunumunun en dikkat çekici cümlelerinden birisi şöyleydi; “PrEP/TÖP Dünyada çok yoğun biçimde konuşuluyor ve kullanılıyor olmasına rağmen bizde hala o derece yoğun konuşulmuyor. Belki de önemi hala anlaşılmadı”. Bu cümle Dünya genelinde ve Türkiye’de PrEP/TÖP’e nasıl bakıldığını, genel durumu oldukça net özetleyen bir aktarım.

Gökengin’in çeşitli çalışmalardan yararlanarak paylaştığı verilere göre PrEP/TÖP kullananlar cinsel yaşamlarında, kullanmayanlara göre daha mutlular. Sadece bu veri bile, PrEP’in sadece medikal değil sosyal açıdan da değerli ve mutlaka yararlanılması gereken bir halk sağlığı aracı olduğunu vurguluyor.

Sunumdan bir diğer dikkat çekici veri ise PrEP/TÖP’ün pek yaygın olmadığı bölgelerdeki HIV enfeksiyonu sıkılığı artış oranları.

Doğu Avrupa : %79 Türkiye’nin de içinde bulunduğu Orta Avrupa Bölgesi: %113 Bu veriler/yorumlar ışığında PrEP/TÖP'ün HIV yayılımını önlemede oldukça etkili olduğunu görmek mümkün.

Prof. Dr. Deniz Gökengin #PrEP #TÖP sunumunu “Biz bıkmadan usanmadan bu konunun önemini anlatmaya devem edeceğiz. Umalım ki bir gün birileri bizi duyar” sözleriyle bitirdi.


Cinsel Kimlik, Cinsel Yönelim Nedir? Ne Değildir?Doç. Dr. Koray Başar'ın "Cinsel kimlik, cinsel yönelim nedir? Ne değildir?" başlıklı sunumu, yurdun her yerinden gelen ve her deneyim seviyesinden hekimin bulunduğu bilimsel bir toplantıda tartıştırdığı konular ve kattığı değerlerle oldukça verimli oldu.


Kendilerini hangi cinsiyet kimliği ile ifade ediyor olurlarsa olsunlar, pek çok HIV pozitifin en çok ayrımcılık ve damgalanmaya maruz kaldıkları noktalar olarak hastaneleri işaret ettikleri düşünülürse, komünite perspektifinden bakıldığında bu oturumun ajandanın en işlevsel oturumlarından biri olduğunu söylersek abartmış olmayız.


Oturum sonunda söz alarak Aralık ayında Antalya’da gerçekleştirilecek Ulusal HIV/AIDS Kongresi’nin ajandasına da alınmasını önerdiğim sunumun, sürekli olarak ayrımcılık tehdidine maruz kalan ve dışlanma riski ile yaşayan kişilere verilmekte olan tedavi hizmetinin toplam kalitesinin artmasına ve HIV ile yaşayanların iyilik hallerinin desteklenmesine katkı sunmasını umuyorum.


Az konuştuklarımız; HIV ve Doğum, HIV ve Göz


4. HIV Akademisi’nin 2. Gününün önemli oturumlarından biri de “az konuştuklarımız” başlığıyla düzenlendi


HIV ve Hematoloji, HIV ve Göz, HIV ve Doğum, Doğumdan Yenidoğana ve Adölesana HIV ile Yaşayan Çocuk konularında deneyimli uzmanların hazırladığı özenli sunumlarla zenginleşen oturumda bizim en çok odaklandığımız sunum Prof. Dr. Mehmet Serdar Kütük’ün HIV ve Doğum sunumu oldu.

HIV ve doğum konusunda yaptığı tüm çalışmalarla HIV ile yaşayan kadınların bu konuda sıklıkla karşılaştığı ön yargıların azaltılmasına katkı sunan Serdar Hoca her zamanki gibi harika bir sunum yaparak, bu konudaki soru işaretlerini tereddüde yer kalmayacak bir biçimde giderdi; “HIV pozitif kadınların çocuk sahibi olmasında ve alışılagelmiş yollarla doğum yapmasında hiçbir sorun yok. Özel bir engel ya da spesifik bir durum yoksa alışılagelmiş yollarla doğum yapılmasına engel yok”.


Sitemizin de konuk yazarlarından olan, çok sevdiğimizi her fırsatta söylediğimiz Serdar Hoca’ya hem sunumu hem de HIV ve Doğum konusundaki anlatıyı değiştiren ve ön yargıları kıran tüm çalışmaları için teşekkür ederiz. HIV ve göz 2. gün programının dikkatle dinlediğimiz bir diğer sunumu ise Prof. Dr. Didar Uçar’ın HIV ve göz başlıklı sunumuydu. Göz sağlığı rutin HIV takibi süreçlerinde genellikle ihmal edilen bir konu olduğu için ajanda da bu konunun kapsanması önemliydi. HIV'in görme yetisinde çok büyük tahribatlar yaratması beklenmiyor ancak kişiden kişiye değişen bazı olumsuz etkiler de ihtimal dahilinde. O yüzden tüm danışanlarımıza HIV tanısını takip eden süreçte ve mutlaka göz muayenesi talep etmeleriniz tavsiye ediyoruz.


Kırmızı Kurdele İstanbul’un genel değerlendirmesi


EKMUD HIV Akademisi gerçekten oldukça verimli bir toplantıydı. Akademinin kapsayıcılığı, sunumların doluluğu, deneyimli ve genç hekimlerin olgular üzerinde birlikte tartıştıkları oturumlar ve komünite temsilinin ihmal edilmemiş olması toplantının seviyesini yükselten öğelerdi ve toplantı sonrası konuştuğum tüm hekimler bu görüşü paylaştılar. EKMUD Yönetim Kurulu'na hem bu harika organizasyon hem de sivil toplum kuruluşlarını davetleri için teşekkür ediyorum.

Kırmızı Kurdele İstanbul olarak, Türkiye’de HIV alanında hizmet sunan tüm çalışma gruplarının, birbirlerini daha iyi tanıyarak yakın çalışma ve iş birliği geliştirme fırsatları bulmasını sağlayan bu tip toplantılara katkı vermeyi her zaman çok önemsiyoruz.İnanıyoruz ki; her türlü yapıcı diyalog ve tüm paydaşların uyumlu çalışması, başta HIV ilaç tedavisi almakta alan bireyler olmak üzere, toplumun tamamının faydalandığı kapsayıcı iş birlikleri yaratıyor.

Türkiye’de HIV alanında hizmet sunan tüm çalışma gruplarının, birbirlerini daha iyi tanıyarak yakın çalışma ve iş birliği geliştirme fırsatları bulmasını sağlayan bu tip toplantılara katkı vermek ve tüm yararlanıcılarımıza daha iyi hizmetler sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.www.kirmizikurdele.org #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı #hivhakkindaherseyComments


Commenting has been turned off.
bottom of page