top of page
HIV ilaç direnci

Viral sıçrama (blips) nedir


- HIV ilaç direnci nedir? Nasıl oluşur? - 


Bir birey HIV ile enfekte olduktan sonra virüs insan vücudunda çoğalmaya başlar. Virüsün doğası budur. HIV böyle var olur,

böyle hayatta kalır ve vücutta çoğalırken bazen biçimini ya da davranış şeklini değiştirip mutasyona uğrar yani

davranışlarına başka davranışlar, özelliklerine bazı başka özellikler ekleyebilir.

---HIV'in vücutta nasıl çoğaldığını, adım adım ilerleyişini ve bugün HIV tedavisinde kullanılan ilaç sınıflarının nasıl belirlendikleri 

hakkında detaylı bilgi için Türkiye’nin en çok başvurulan, güvenilir #hivbilgisi kaynağı olan #hivhakkindahersey

sayfalarımızdaki  HIV yaşam döngüsü başlıklı #hivbilgisi yazımızı buraya tıklayarak okuyabilirsiniz---


İşte bu mutasyonlar zaman zaman HIV ile yaşayan bir birey HIV ilaç tedavisi (ART) sürdürüyor olmasına rağmen gelişebilir ve
bu da ilaç direnci oluşmasına neden olabilir. Mutasyona bağlı bu ilaç direncine sebep olan şey genellikle

tedavi devamsızlığı, sıklıkla doz atlamak, ilaç alma saatlerine sadık kalmamak yani özetle;
ilaçları reçete edildiği biçimiyle almamaktır.


Bu ilaç direnci geliştiğinde, vücuttaki HIV’i baskılayarak kontrol altına alan HIV tedavisi ilaçlarının

artık yeteri kadar etki göstermiyor olmasından bahsedilir.

Diğer bir  ifadeyle; kullanılmakta olan HIV tedavisi ilaçları, virüsün kendisini kopyalayarak çoğalmasını engellemeyi başaramaz

hale gelir. Bu durumda da ilaç direnci, HIV tedavisi başarısızlığına neden olur ki bu asla arzu etmediğimiz bir şeydir.
 

- İlaç direnç türleri - 

İki tür ilaç direnci var; tedavi ile ilişkili HIV ilaç direnci ve bulaştırılmış HIV direnci.

 

Tedavi ile ilişkili ilaç direnci, kişinin vücudunda HIV ilaç tedavisine (ART) ait ilaç etken maddelerinin yetersiz

ya da düzensiz seviyelerde bulunması nedeniyle, HI  virüsünün tekrar CD4 hücrelerine saldırarak

kendisini kopyalamaya başlama becerisi kazanması şeklinde olmaktadır.

 

Bu sebeple, HIV tedavisine harfiyen bağlılık ve sürdürülebilir bir viral baskılama yani viral yükünüzü

sürekli B (belirlenemeyen) seviyede tutmak önemlidir.


- Bulaştırılmış direnç nedir? - 

Günümüzdeki gelişmiş ilaç tedavisi ve seçenekleri sayesinde belirlenemeyen seviyeye baskılanan ve bu seviyede tutulduğunda
*bulaştırılamayan
HIV, ilaç direnci söz konusu olduğunda ise yeniden insandan insana bulaştırılabilmektedir.

Bu duruma ise “bulaştırılmış direnç” denir..ıI *Detaylı bilgi için #hivbilgisi okuma önerisi; Belirlenemeyen eşittir Bulaştırmayan Iı.Bulaştırılmış dirençli bir HIV tip ile enfekte olan ve yaşayan bir birey, doğal olarak bir ya da birden fazla HIV tedavisi ilacına
(molekülüne), belki daha ilaç tedavisine başlamadan dirençli hale gelir.

Yani eğer virüsü x kişiye aktaran y kişisi a ve b ilaçlarını kullanırken direnç geliştirmiş ise y kişisi HIV ilaç tedavisine a ve b ilaçlarını,
hatta o ilaçları da kapsayan ilaç sınıfının tamamını kaybetmiş olabilir. Dolayısıyla HIV ilaç direnç testleri
HIV tedavisinin temel ayaklarından biridir.

.ıI Detaylı bilgi için #hivbilgisi okuma önerisi; HIV tedavisi boyunca kullanılan testler Iı.

 - HIV ilaç direnç testi nedir? - 

HIV İlaç direnci testi, bir bireyde herhangi bir HIV tedavisi ilacına direnç olup olmadığını anlamak amacıyla yapılan bir kan testidir.  

 

Direnç testleri ART kullanımına başlamadan önce yapılması gereken ve mevcut tüm tedavi kılavuzlarının önerdiği bir testtir.
Bu test, ilaç tedavisine başlama kararı verdiğinizde, mevcut ilaç seçenekleri bakımından yol gösterici olacaklar.


Bu testler aynı zamanda, tedavisi sürecinde beklenmedik virüs miktarı (viral load, virus yükü)
değişimleri olan kişilerde de kullanılmaktadır. 

 

HIV ile yaşayan bireyler, HIV ile yaşadıklarını öğrendikleri andan itibaren mümkünse hemen HIV tedavisine başlamalıdırlar.
 

 


.ıI Detaylı bilgi için #hivbilgisi okuma önerisi; HIV ilaç tedavisi (ART) Iı.

 Ancak mümkünse HIV tedavisine başlamadan önce, ilaç direnci testi yapılması gerekmektedir.

İlaç tedavisi, bireye uygulanacak HIV tedavisi rejiminin işe yarayıp yaramayacağını anlamaya yardımcı olacaktır.
Ancak bazı durumlarda, özellikle ilaç direnç testi kolay erişimin olmadığı durumlarda, hastaya HIV tedavisine başlanabilir ve
aynı zamanda da ilaç direnci testi yapılıp sonucu beklenebilir ve gelen sonuç olumsuzsa, sonuca göre hızlıca tedavi rejimi değiştirilebilir.

 

HIV tedavisine bir kere başlandığında, hastanın düzenli olarak HIV viral yükü (kandaki virüs miktarı),
viral yük testiyle (HIV RNA) takip edilir.

 

Eğer tedaviye rağmen hastanın viral yükünde beklenen azalma olmuyorsa, bu durumda ara dönem ilaç direnci testi de uygulanıp, hastanın kullanılmakta olan ilaca direnci var mı yok mu kontrol edilebilir. Eğer bu ara dönem ilaç direnci testinde bir

olumsuzlukla karşılaşılırsa, hastanın o ilacı ne kadardır kullandığından bağımsız olarak yeni bir tedavi rejimi

uygulamasına geçilebilir.

 

 - ART’lere İlaç Direnci Gelişmesi - 

Kırmızı Kurdele İstanbul I HIV ilaç direnci

Vücutta yetersiz ART (HIV tedavisi ilacı) seviyesine neden olan unsurlar:

*Tedaviye bağlılığın ve uyumun yeterince sağlanamaması,

*Tüketilmemesi gereken beslenme ürünleri,

*İlaç - ilaç etkileşimleri,

 

Yetersiz ilaç etken madde seviyesi, tedavi başarısızlığının görüldüğü birçok hastada olduğu gibi
ilaca karşı dirençli virüs mutasyonları gelişmesine neden olabilir.  

 

Bulaşmış ilaç direnci ise yukarıda bahsettiğimiz süreci deneyimleyen bir bireyden,

başka birine ilaç-dirençli virüs bulaşması şeklinde olmaktadır.


 

- HIV ile yaşayan bir birey ilaç direnci riskini nasıl azaltabilir? -
 

Cevap çok basit:
 

Doktorunuz tarafından reçete edilen HIV tedavisi ilaçlarını, doktorunuzun size belirttiği şekliyle düzenli olarak, tam uyumla ve

aksatmadan kullanmak ve doktorun diğer önerilerine uymak, ilaç direnci riskinizi çok büyük oranda azaltır.
 

İlaçlarınızı düzenli değil de doz atlayarak kullandığınızda, HIV tedavisi etkililiğini kaybedebilir ve
bu da HIV’in vücutta tekrar kendini kopyalayarak çoğalmasına ve dolayısıyla da mutasyona uğrayıp

ilaç direnci geliştirmesine neden olabilir.

www.kirmizikurdele.org
#hivhakkindahersey
#hivindogrusu

HIV hakkında her şey

sayfalarımıza dönmek için tıklayın

HIV ve flört

Kaynak yazılar; 1, 2

bottom of page