top of page


Sıkça sorulan sorular
Tedavi - Soru 18

HIV remisyonu ne demek?

HIV kesin tedavisi/şifası için çalışmalar yoğun ve virüse özgü zorluklarla devam ederken yeni terimler de günlük dolaşıma giriyorlar. Bir başka "sıkça sorulan HIV soruları" cevabı olan "fonksiyonel HIV tedavisi" bunlardan biri. Bir diğeri ise remisyon.
 

Remisyon tam olarak nedir? HIV remisyona girebilir mi?
Ve remisyonun HIV kesin tedavisinden ne farkı var?

 

En genel tanımıyla remisyon; kronik bir rahatsızlığın seyri sırasında duruma özgü belirtilerinin azaldığı ya da tamamen kaybolduğu ve hastalığın ilerlemediği bir dönemin adıdır.  HIV remisyonu dediğimizde ise şöyle bir tablodan bahsediyor oluruz;

HIV hâlâ vücuttadır, ancak etkin HIV ilaç tedavisi (ART) ile B (belirlenemeyen) seviyeye baskılanmıştır, dolayısıyla etkin değildir ve bir noktada HIV ilaç tedavisi, uzman hekim kararı ve onun gözetiminde bırakılmış olmasına rağmen virüs ilerlemesini tamamen durdurmuştur. Bir başka ifadeyle, virüs önce ilaç tedavisi ile kontrol altına alınmıştır ve sonrasında ilaç kullanımı bilinçli olarak durdurulmuş olsa da virüs ilerlemeye devam etmez.

Yani özetle; remisyon ile fonksiyonel tedavinin şeklen aynı şey olduğu söylenebilir ve HIV üzerinde sürdürülen tedavi çalışmalarının bir kısmı kesin tedaviye değil bu tedavi yaklaşımına odaklanmış durumdadır.

Bu yaklaşımın amacı HIV ile yaşayanlara bir süre ilaç kullandırıp virüsü B (belirlenemeyen) seviyeye baskılamak ve sonrasında ilaç kullanımına gerek olmayan bir dönemi sağlamaktır. Dolayısıyla hala vücutta olmasına rağmen ilerlemeyecek, -cinsel yolla- aktarılması/bulaştırılması mümkün olmayacaktır ve ilaç da kullanılmayacağı için pratik olarak tedavi edilmiş olacaktır. Bu hem birey hem de toplum sağlığı açısından kazanımları olan bir yaklaşımdır.

Fakat unutulmamalıdır ki; kişi HIV tanı/tarama testlerinde hala pozitif çıkmaya devam eder.

Bir diğer önemli husus ise kişinin ilaç tedavisini kendi kendine kesmesinin asla önerilmediğidir.

Herkes için #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı www.kirmizikurdele.org, HIV tedavisi araştırmalarından gelen tüm verilere sağduyulu ve temkinli yaklaşmanın, erken ve gereksiz heyecanlara kapılmaktan daha doğru ve gerekli olduğunun altını özellikle çizer ve aksi hekim tarafından söylenmediyse ilaç tedavi kesintisini asla önermez.

Lütfen konuyu daha iyi anlamak için "Fonksiyonel HIV tedavisi ne demek?" başlıklı

"Sıkça Sorulan HIV Soruları" cevabını da okuyunuz.

www.kirmizikurdele.org

herkes için #hivblgisi 

#hivhakkindahersey

CRISPR 2024 Mart
bottom of page