top of page
Önleme Yöntemi olarak HIV Tedavisi", Treatmant as Prevention - TasP

-Önleme yöntemi olarak  HIV Tedavisi, TasP (Treatment as Prevention) nedir?-

Tedavi seçeneklerinin epeyce çoğaldığı günümüzde HIV tedavisine bağlı kalınması ve tedavi başarısı seviyesinin artması,
yalnızca HIV pozitif bireylerin sağlığı için önemli değil.

 

Bu tedavi virüsü baskılamada çok etkili olduğu için HIV yayılımının durdurulması/yavaşlatılması bakımından da HIV ilaçlarının yararını kanıtlar. Bugüne kadar belirlenemeyen düzeyde viral yükü olan bir bireyden negatif bireye HIV bulaşma/aktarma vakası hiç görülmedi. Hatta belirlenemeyen düzeyde viral yükü olan bir bireyden HIV bulaşma riskinin sıfır olduğu 2016 yılında bilimsel olarak da kanıtlandı. İşte bu nedenle HIV tedavisinde kullanılan ilaçlar (ART) yeni HIV vakalarının önlenmesinde en etkili yöntemlerden biridir. Bu stratejiye "Önleme Yöntemi olarak HIV Tedavisi", Treatmant as Prevention - TasP adı verilmiştir.

 

#hivbilgisi blogumuzdaki en sık okunanlar yazılardan birine konu olan  The PARTNER çalışması belirlenemeyen düzeyde viral yükü bulunan bir bireyden kaynaklı hiçbir bulaşının olmadığını raporladı.

 

Biri pozitif diğeri negatif olan (sero different) çiftleri de kapsayan bir başka çalışma olan HPTN 052 ise, viral yükün belirlenemeyen düzeyde olduğu durumlarda ART’nin bulaş engelleyici etkisinin yıllar boyunca sürebildiğini göstermiştir.

 

Tüm bu bulgular özellikle biri pozitif diğeri negatif (sero different) çiftlerin HIV’e ilişkin kaygılarını gidermekte oldukça etkili. Ancak diğer CYBE'lere (cinsel yolla bulaşabilen enfeksiyon) ve  planlanmamış gebeliğe karşı korunmak bakımlarından sürekli kondom kullanımının vurgulanması hala her zamanki kadar önemli. TasP ve PrEP gibi diğer önleme yöntemlerinin yalnızca HIV üzerinde etkili olduğunu akıllardan çıkarmamak gerekir.
 

-HIV tedavisinde yeni bir konsept-

TasP HIV tedavisine yaklaşımı temelden değiştiren bir konsept. Ancak TasP’dan bahsederken ART’nin toplumsal ve bireysel yararları arasındaki farkı anlamak da oldukça önemli. ART’ye başlamakla ilgili nihai karar daima kişisel olmalı. Henüz çok yakında zamanda HIV tanısı almış bir bireyi, bütün bulgular hazır olmadığını gösterdiği halde sırf toplumsal kaygılar açısından tedaviye başlamaya zorlamak düşünülemez. Zaten HIV pozitif bireyin psikolojik ve çevresel açılardan hazır hale gelmeden ART’ye başlaması, olası tedavi uyumsuzluğu ihtimallerini oldukça yükseltir. Biraz geç başlamış fakat başarılı bir tedavi, hemen başlanmış fakat kesintiye uğramış bir tedaviye göre elbette daha iyidir.

 

Bu yüzden HIV takibi yapan tüm doktorlarının, ART’nin bulaş riskini nasıl ve ne hızda azalttığından bahsederek, ikna edici bilimsel kanıtlar sunmaları nihai kararın hızı ve eminliği bakımından önemlidir. ART kullanmak HIV pozitif bireyin kendi sağlığına sayısız fayda sağlamanın yanında, dolaşımdaki HIV’i de yavaşlattığından, HIV epidemisinin yönetilmesine de ek katkı sunar.


Bilinçli hiçbir HIV pozitif diğerlerini risk altına sokmayacaktır. Bu, prezervatif kullanımı da dahil olmak üzere korunma yöntemlerini seçmeleri, onlara bağlı kalmaları ve kendilerini diğer CYBE’lerden korumaları gerektiğinin farkında olmalarıyla ilgilidir.

 

Çalışmalar yeni HIV olgularının çoğunun kaynağının henüz HIV tanısı almamış, virüs taşıdığının farkında olmayan bireyler olduğunu gösteriyor. Bu risk erken enfeksiyon dönemin veya yüksek viral yüke sahip olunduğu zamanlarla ilgilidir. Daha fazla insanın kolaylıkla erişebileceği test imkanları sunma ve korunma bilincini arttıracak mesajları çoğaltmak bu yüzden önemli. Çünkü tanı almış ve HIV ilaç tedavisi ART’ye başlamış bireylerin bulaştırıcılık oranları günden güne  gün azalır. Bununla birlikte, ART kullanan birçok HIV pozitif doğru ve güncel #hivbilgisi‘ni çeşitli yollarla topluma da aktarırlar. Pek çoğu toplumun onlara bulaştırıcı, riskli, tehlikeli gibi yaftalar yapıştırmasından ötürü sadece cinsel hayatları değil, sosyal hayatları da sekteye uğrayan bu bireyler için ART, çeşitli toplumsal sebepler yüzünde yitirilmiş/yıpranmış olması muhtemel olan  kendine güvenin yeniden inşası bakımından da yararlı bir araçtır.

www.kirmizikurdele.org
herkes için #hivbilgisi kaynağı
#hivhakkindahersey

#hivindogrusu

 

bottom of page