top of page


Sıkça sorulan sorular
İlaç temini ve sosyal yaşam - Soru 8

PEP, PreP veya HIV tedavisi için ilaca ihtiyaç duyuyorum.
Şu ya da bu STK bana ilaç verebilir mi?

Bu yolla ilaç temin edebilir miyim?

Hayır. 
STK'lar ilaç temini ya da tedavi için yetkili değillerdir.

İlgili yasalar ve yönetmelikler gereğince, Türkiye Cumhuriyeti’nde herhangi bir hastalık için ilaç reçeteleme yetkisi

sadece tıp doktorlarında, ilaç bulundurma ve reçeteye/talimatlara uygun olarak satma yetkisi ise eczanalerdedir.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, belirtiğimiz bu kişi ve yerler dışında herhangi bir kurum, kuruluş, dernek, vakıf (STK)

bireylere ücretli ya da ücretsiz ilaç temin etme konusunda -özel izne tabi değillerse- yetkili değildir. 
 

Dolayısıyla eğer PEP, PrEP veya HIV ilacı temin etmek istiyorsanız,  öncelikle bir enfeksiyon uzmanına danışmalı,

ilaç ihtiyacınızı doğrulatmalı ve reçetenizle birlikte bir eczaneye başvurmalısınız.
 


www.kirmizikurdele.org

#hivhakkindahersey

#hivindogrusu

Sıkça sorulan sorular

sayfasına dönmek için tıklayın

Kırmızı_Kurdele_İstanbul_HIV_Bulasmaz_Se
bottom of page