top of page

Opposites Attract Study; 343 çift, 16,899 cinsel temas, SIFIR BULAŞ!

Güncelleme tarihi: 14 Eki 2018Tedavinin HIV bulaşlarını kesin olarak önlediğine yeni ve güçlü bir kanıt daha; 343 çift, 16,899 cinsel temas, SIFIR BULAŞ!

Eşcinsel çiftlerle yapılan uluslararası araştırmanın sonucuna göre vücutlarındaki HIV düzeyi BELİRLENEMEYEN HIV pozitif bireylerden negatif partnere HİÇ bulaş gerçekleşmedi!

Partnerlerden birinin HIV pozitif diğerinin HIV negatif olduğu, 343 eşcinsel sero-different* çiftin katılımıyla yapılan araştırmada, 16.899 kez kondom kullanmadan gerçekleşen cinsel temas hiçbir HIV negatif katılımcının HIV ile enfekte olmadığına dair rapor, Temmuz ayında Paris’te düzenlenen ve Kırmızı Kurdele İstanbul’un da katıldığı 9. HIV Bilimleri Konferansı’nda (IAS 2017) yapılan bir sunumla açıklandı. *Partnerlerden birinin HIV pozitif diğerinin HIV negatif olduğu çiftlere verilen bir diğer isim; sero - different


The Opposites Attract (ters kutuplar birbirini çeker) adı verilen bilimsel çalışmada partnerlerden birinin HIV ilaç tedavisi (ART) altında BELİRLENEMEYEN düzeye baskılanmış HIV pozitif olduğu eşcinsel erkek çiftler arasında HIV bulaşısı gerçekleşip gerçekleşmediği araştırıldı. Çalışmada, HIV pozitif partnerlerin viral yükleri, çalışma süresi boyunca “BELİRLENEMEYEN düzeyde” olarak kayıt altına alındı. Araştırmanın katılımcıları Avusturalya, Bangkok ve Rio de Janeiro’da yer alan kliniklerde takip edildiler.


Opposites Attract ile bulunan kanıtlar, #hivbilgisi blogumuzda da yayınladığımız PARTNER Study’de bulunan kanıtlara eklenerek, ilaç tedavisi (ART) altında tamamen baskılanmış ve BELIRLENEMEYEN viral yük düzeyine inen HIV pozitif bireylerin cinsel ilişki ile virüs BULAŞTIRMAYAN bir seviyeye eriştiklerini açıkca ortaya kondu. Sonuçlar bir araya getirildiğinde, her iki çalışmada da, eşcinsel erkek çiftlerin 40.000’den fazla (kondom kullanmaksınızın) ilişkide hiç bir yeni HIV bulaş vakası kayıtlara geçmedi.


Tüm bu sonuçlar geçtiğimiz günlerde Paris’te düzenlenen HIV Bilimleri Konferansı’nın organizatörü olan IAS (International AIDS Society – Uluslararası AIDS Topluluğu) ve UNAIDS gibi önemli kuruluşlar tarafından da imzalanan ve Kırmızı Kurdele İstanbul’un da Uluslararası partneri ve sözcüsü olduğu kampanyanın ortak bildirileri imzalanan Prevention Acces Campaign (Tedaviye Erişim Kampanyası) tarafından sürdürülen U = U Kampanyası’nın (Undetectable = Untransmittable / Belirlenemeyen = Bulaştırmayan) tüm tezlerini bilimsel verilerle kanıtlıyor.


Yukarıda bahsi geçen çalışmalar aynı zamanda, eğer söz konusu çiftten pozitif olanı düzenli olarak ilaç tedavisi kullanıyorsa, başka bir cinsel yolla bulaşan enfeksiyon (CYBE) olması durumu bile HIV bulaşısı riskini arttırmadığını ortaya koyuyor. Opposites Attract araştırmasında katılımcıların %6’sında, Partner Study’nin katılımcılarının ise %17,5’unda HIV dışındaki diğer CYBE’ler (sifilis vb.) tespit edilmişti.


Araştırma sonuçlarına göre, eğer viral yük henüz BELİRLENEMEYEN düzeyde olsa bile, cinsel ilişkideki rolün bulaşıyı etkilemediğini tespit etmiş durumda.


Kayda değer ve çalıma hakkında şüphe uyandıran bir diğer önemli veri, Opposites Attract araştırması sırasında, 3 erkek bireyin HIV ile enfekte olmasıydı. Ancak daha sonra yapılan genetik analizlerle, bulaşan virüsün, esas cinsel partnerin dışında henüz viral yükü baskılanmamış başka bireylerden bulaştığı tespit edildi. Bu veri ART kullanan ve virüsleri BELİRLENEMEYEN düzeye baskılanmış HIV pozitif bireylerin virüsü BULAŞTIRMADIĞINI aynı çalışma içinde ikinci kez kanıtlamış oldu.


Araştırma yetkililerinden Andrew Grulich’ten edindiğimiz bilgiye göre, çalışmanın Thailand’da yürütülen bölümünde, erkek katılımcıların %40’ı, çalışmaya katıldıklarında henüz HIV ilaç tedavisine (ART) başlamamışlardı, ancak çalışma şartlarına uygun olarak bu grup hemen tedavi altına alınarak, takiplerinde de kısa sürede viral yüklerinin baskılanarak BELİRLENEMEYEN düzeye indikleri gözlemlenmiştir. Tedaviye yeni başlayan bu grupta, viral baskılanma gerçekleşinceye kadar kondom ile cinsel ilişkiye girilmesi sağlanmıştır.

PARTNER Study’de ana konu HIV ile bağlantısız bazı başka bulaşılar (Sifilis vb.) tespit edilmişti. İki çalışma arasındaki bu farkın ise, Opposites Attract’a katılan HIV negatif partnerlerden %24’ünün PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis – Erken Dönem Bulaşı Önleme Tedavisi) kullanmakta olmaları düşünülmektedir.


aidsmap.com’un görüş istediği araştırmacılardan Benjamin Bavinton, Opposites Attract katılımcılarından PrEP tedavisi kullananları, bu tedaviyi tercih etmelerindeki sebebin, asıl partnerlerinden başka bir partnerle ilişkiye girdiklerinde HIV bulaşısına maruz kalmak istememeleri olduğunu belirtti.


Anthony Fauci

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Kurumu Direktörü Nobel ödüllü Dr. Anthony Fauci, geçtiğimiz günlerle düzenlediği, viral yük ve bulaşıcılık konulu basın konferansında, “Bir bilim insanı, muhtemel risklerden bahsederken ‘asla’ kelimesini asla kullanmamalı. Fakat bu kez, tedavi altında ve BELİRLENEMEYEN viral yüke sahip bir HIV pozitif bireyin, HIV bulaştırma riskinin ölçülemeyecek derecede düşük olduğunu ifade etmek o bireyin BULAŞTIRMAYAN olduğunu söylemekle eşdeğerdir. Karşılaştığımız bu duruma bilimsel açıdan bakarsak, ‘bilimsel gerçek’ dediğimiz şeylerin as bu çalışmalardaki gibi ezici kanıtlardan oluştuğunu söyleyebiliriz.”

UNAIDS’ın Direktör Yardımcısı Dr. Luiz Loures ise, “Korunma amaçlı tedavinin toplumsal etkisi düşünüldüğünde, kuruluşumuz, tedavi altında olan ve bulaşıcılığı söz konusu olmayan bireylerin toplumdaki sayısı arttıkça, mesela San Francisco, Sao Paulo ve Nairobi gibi şehirlerde, HIV’in etki alanının da daraldığı gözlemledi” dedi.


Arda Karapınar www.kirmizikurdele.org

Paris’te düzenlenen 9. HIV Bilimleri Konferansı’nın (IAS 2017) kapanış gününde Kırmızı Kurdele İstanbul olarak sözcüsü olduğumuz Uluslararası Belirlenemeyen = Bulaştırmayan kampanyası adına ana oturumda konuşma yapan tedavi aktivisti Arda Karapınar; ‘’Elimizde HIV virüsü BELİRLENEMEYEN düzeye baskılanmış HIV pozitiflerin virüsü bulaştırmadıklarına ve kimseye risk yaratmadıklarına dair yeteri kadar kanıt var. Şimdi yapılması gerekenler, HIV taşıyan herkesin hemen tedaviye başlaması için daha çok test imkanı sunmak ve HIV tedavisi gören bireylerin ilaç ve test hizmetlerine kesintisiz erişimini sağlamak.

Bu kanıtlara göre ise HIV pozitif bireyleri ayrımcılığa maruz bırakmanın akla uygun hiç bir yanı yok’' ifadelerini aktardı.


#UequalsU

B = B kampanyasının arkasında, Harvard mezunu bir avukat ve tedavi aktivisti olan Bruce Richman bulunuyor.


Kampanya hakkında konuşan Richman “2003 yılında tanı aldığımda, bu enfeksiyonu sevdiğim kişiye bulaştıracağımdan çok korkmuştum ve aynı zamanda bana ‘sen bulaşıcı bir enfeksiyon taşıyorsun’ diye hatırlatan ilaçları her gün almaktan da kaçınmıştım. En sonunda 2012 yılında tedaviye başladığımda doktorum bana eğer viral yüküm baskılanırsa artık bulaştırıcılığımın söz konusu olmayacağını söylemişti” diye belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:


“Doktorun söylediklerini ilk duyduğumda içimde oluşan sevinç duygusu, zamanla kendisini öfkeye dönüştürdü, çünkü bulduğum her internet sitesinde benim hala bulaştırıcılık konusunda yüksek bir risk taşıdığım yazıyordu. Yani aslında yenilikçi bilim, toplum tarafından bilinmesi gereken bir gerçeği yaymada o kadar da yenilikçi davranamıyordu. Doktorların artık bu sorumluluktan kaçmayarak, tüm hastalarına bunu açıklamaları lazımdı. Bu yüzden doktorlarla işbirliği yaparak U = U Ortak Bildirisini yayınladık. Böylelikle HIV’in damgalaştırıcı ve ötekileştirici etkisini yok ederek, bireylerin tedaviye başlamalarını desteklemek ve enfeksiyon yayılımını durdurmayı hedefledik. Bunun için de, bildirimizi onaylayan UNAIDS gibi kuruluşlara ve daha çok otoriteye ihtiyacımız var''. www.kirmizikurdele.org #hivhakkindahersey #hivindogrusu


Referans

Bavinton B et al. (yayınlayan Grulich A) HIV treatment prevents HIV transmission in male serodiscordant couples in Australia, Thailand and Brazil. 9th International AIDS Society Conference on HIV Science, Paris, abstract no TUAC0506LB, July 2017.コメント


bottom of page