top of page

HIV Tanı ve Tedavisinde Algılanan Stigmatizasyon (Damgalama) Çalışması

Çalışmalarıyla Kırmızı Kurdele İstanbul’a değerli katkılar yapan gönüllümüz *Öğretim Görevlisi Klinik Psikolog Eda Yardımcı, HIV ile yaşayan kişilerin sağlık çalışanlarının tutumlarından algıladıkları damgalamaya yönelik etkenleri anlamak adına yürüttüğü doktora tezi çalışması için katkınızı istiyor.

(* Demiroğlu Bilim Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü)

www.kirmizikurdele.org #hivbilgisi kaynağı #hivhakkindahersey

 

Yayına hazırlayan: Kağan Çavuşoğlu, Tedavi aktivisti

Yayın tarihi: Ocak 18, 2023

 


Ülkemizde giderek artan HIV tanısı sayısı beraberinde de birçok sosyal sorunu gündeme getiriyor. Bu sorunlardan biri de, sağlık çalışanlarının HIV enfeksiyonuna karşı yaklaşımları olarak öne çıkıyor.

Bir Kırmızı Kurdele İstanbul gönüllüsü olan Öğretim Görevlisi Klinik Psikolog Eda Yardımcı tarafından, doktora tezi araştırması kapsamında yürütülen bu çalışmanın amacı, HIV ile yaşayan kişilerin sağlık çalışanlarının tutumlarından algıladıkları stigmatizasyonun *psikopatolojik semptomları üzerindeki etkisini saptamak.

*Akıl ve ruh sağlığını konu alan bilim.Bu amaç doğrultusunda öncelikle "HIV Tanı ve Tedavisinde Algılanan Stigmatizasyon Ölçeği" geliştirilecek ve hem araştırma sonuçları hem de ölçek kamuoyu ve alanda çalışma yapmak isteyenlerle paylaşılacak.Yaklaşık 20 dk süren çalışmaya katılmanız, ilgili konu başlığında literatürde ilk defa geliştirilecek olan bu ölçeğe büyük bir katkı sağlayacağınız anlamına geliyor.

Araştırmaya kapsamında paylaşacağınız tüm bilgiler ve anonim kişisel bilgilerinizin gizliliğine saygı gösterilecek, araştırma sonuçlarının bilimsel amaçlarla kullanımı sırasında da özenle korunacak.Sonuçlarını #hivbilgisi kaynağı www.kirmizikurdele.org'de de yayınlamayı planladığımız araştırmaya katılımınızı rica ediyoruz.Araştırma anketine görsele ve buraya tıklayarak ya da www.phd-survey.com adresini ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.www.kirmizikurdele.org

#hivbilgisi kaynağı


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page