top of page
Pozitif Akademi ı www.kirmizikurdele.org

-Pozitif Akademi-

 

Pozitif Akademi Türkiye’de HIV konusunda daha aktif bir biçimde ve daha donanımlı bir seviyede çalışma sürdürmek isteyen bireyleri ve sivil toplumun HIV cevabının daha olgun bir hale getirilmesi fikrini desteklemek amacıyla Kırmızı Kurdele İstanbul tarafından, Avrupa’nın en geniş HIV aktivizmi ağı

European AIDS Treatment Group ile işbirliği içinde geliştirilmiş modüler bir eğitim programıdır.

Kasım 2018, Nisan 2019 tarihleri arasında İstanbul, İzmir ve Antalya’da gerçekleşecek toplam 3 modülün 3 (haftasonu) tamamına, düzenli katılım için seçilecek aktivistler, programa yurtiçi ve yurtdışından katılacak eğitmenlerle çalışarak, HIV bilgisi ve savunuculuk kapasitelerinin gelişimi için destekleneceklerdir.

HIV ile yaşayan bireyler, sağlık hizmeti sağlayıcıları, sivil toplum temsilcileri ve HIV tedavisine, bakım ve korunmasına evrensel erişimi savunan alanda çalışan diğer profesyoneller için tasarlanan Pozitif Akademi katılımcılarından programın ele aldığı konularda bilgi ve kapasitelerini arttırmak ve alandaki sorunların çözümüne katkı sunmak için istekli olmaları beklenmektedir. Programa katılacak tüm adayların ulaşım ve konaklama giderleri

Kırmızı Kurdele İstanbul tarafından karşılanacaktır.


Kuruluş amaçlarından biri de uluslararası güncel HIV bilgisi ve güncel aktivizm çalışmalarının Türkiye’ye aktarılması ve Türkiye HIV topluluğunun uluslararası HIV gündeminin aktif bir parçası haline gelmesinin desteklenmesi olan Kırmızı Kurdele İstanbul’un, programın bir benzerini beş yıldır Avrupa genelinde uygulayan EATG ile birlikte geliştirdiği programın amaçları şöyle özetlenebilir;

 

*Ulusal ve uluslararası düzeyde HIV/AIDS ve eşzamanlı enfeksiyonların tedavisi ve önlenmesinde, evrensel ve kesintisiz erişimi savunmak için araştırmacılarla, politika yapıcılarla ve sektörle güvenli bir şekilde iletişim kurmak için edinilen becerileri uygulamak üzere eğitimli aktivistleri harekete geçirmek,

*Türkiye ve Türkçe konuşulan diğer ülkeler çapında yerel, bölgesel ve ulusal HIV topluluğu temelli kuruluşların kapasitelerini, tedavi ve savunuculuk stratejilerini desteklemek ve geliştirmek,

*HIV ile yaşayanların, yakınlarının, risk altındaki grupların tedavi okuryazarlığını ve savunuculuk kapasitelerini arttırarak, Türkiye’deki HIV tedavisine, bakımına, desteğine ve korunmasına olan bağlılığı teşvik etmek,

*HIV ile yaşayan insanların maruz bırakıldıkları damgalama, ötekileştirme ve ayrımcılığı azaltılmasına katkı sunmak.

Program kapsamında çalışılacak konu başlıklarından bazıları ise şöyle;

 

*Dünya'da ve Türkiye'de HIV'in ve HIV aktivizminin gelişim süreçleri,

*Prevelans, Patoloji, HIV, HCV ve TB’nin bulaşı yolları

*HIV, HCV ve TB tedavisi

*HIV, HCV ve TB tanı ve T-testleri

*İlaç tedavisindeki gelişmeler ve ilaç grupları

*Hasta hakları ve Doktor-Hasta ilişkisinin kapsadığı alanlar

*Hak savunuculuğu ve bireysel haklar
 

-Başvuru-

Kasım 2018, Nisan 2019 tarihleri arasında İstanbul, İzmir ve Antalya’da gerçekleşecek toplam 3 modüle düzenli katılım sağlayacak adayların 

https://tr.surveymonkey.com/r/X6XJNCS

adresindeki başvuru formunun doldurularak, programa katılma isteğini kısaca özetleyen motivasyon mektubu ve özgeçmişlerinin 26 Ekim 2018 00.00 tarihine kadar academy@kirmizikurdele.org adresine göndermeleri gerekmektedir.

Motivasyon mektubunun

1-Pozitif Akademi Eğitim Programı'na neden katılmak istiyorsunuz? Eğitimden beklentileriniz nedir?
2- Sizce Türkiye’de HIV’e ilişkin en önemli sorun nedir ve çözüm öneriniz nedir?
3-Eğitimden öğrendiğiniz bilgileri nerede ve ne şekilde kullanmayı öngörüyorsunuz?


sorularına kısa cevaplar içermesi yeterli olacaktır.


Tüm katılımcıların ulaşım ve konaklama giderlerinin Kırmızı Kurdele İstanbul tarafından karşılanacağı programın başvuru sonuçları ve İstanbul'da gerçekleşecek ilk modülün ajandası Kasım ayı başında duyurulacaktır.

www.kirmizikurdele.org

#hivhakkindahersey

#hivindogrusu

bottom of page