top of page

Ne yıldı ama!www.kirmizikurdele.org I HIV hakkında her şey

Türkiye’de ilklerle dolu uzun bir yılı bitirmek üzereyiz.

Hızlıca bir göz atarsak;

Üst düzey HIV bilimi konferanslarında Türkiye’yi temsilen konuşmalar ve sunumlar yaparak, uluslararası seviyede yüksek bilinirlik ve saygınlığa eriştiğimiz,

#redribbonweek, #redribbonparty, #redribbongala gibi hepsi Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen marka etkinlikler düzenlediğimiz,

#hivhakkindahersey temasıyla düzenli olarak sürdürdüğümüz, bilimsel temelli kolay anlaşılır yayınlar ve broşürlerle, toplumun genel #hivbilgisi seviyesinin yükselmesine önemli katkı sağladığımız,

katıldığımız yayın, eğitim, sunum, söyleşilerle spesifik meslek grupları ve tüm bireylerin ayrımcılık içermeyen yeni ve pozitif bir bakış açısı kazanması için çalıştığımız,

yine Türkiye’de ilk kez uygulanan akıllı bir modelle sürdürdüğümüz www.ücretsizhivtesti.com kampanyasıyla kısa sürede 600’den fazla bireye ücretsiz ve anonim HIV testi olanağı sağladığımız,