top of page

Medula sisteminde yapılan değişiklik ile ilgili yeni bir güncelleme

Güncelleme tarihi: 14 Mar 2022


 

Yayına hazırlayan: Kırmızı Kurdele İstanbul Gönüllüsü A. Yayın tarihi: 5 Ekim, 2021 Güncelleme: 9 Mart, 2022

 

Hatırlayacağınız gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü'nün 16 Ağustos 2021 tarihinde yayınladığı 2021/29 sayılı yeni bir genelge ile MEDULA (Medikal Ulak) Sisteminde bir dizi değişiklik yapılmıştı.


Takip eden günlerde ise Kırmızı Kurdele İstanbul'dan ve alanda çalışan tüm özne derneklerinden/inisiyatiflerden, kişisel verilerin korunması hakkına ve özel hayatın gizliliğine saygı hakkına doğrudan aykırı olan bu düzenleme ile ilgili açıklamalar okudunuz.


Kırmızı Kurdele İstanbul ekibi adına, Türkiye HIV sivil toplumu olarak yakın ortak çalışma ve koordinasyon ile takip ettiğimiz sürece ilişkin yeni bir güncelleme paylaşmak istiyoruz.

5 Ekim 2021 tarihi itibariyle, başta Halk Sağlığı Kurumu olmak üzere yaptığımız görüşmeler sonucu, konuyu HIV alanında saygın ve etkin hekimlerden oluşan HIV Danışma Kurulu'nun dikkatine sunduk ve kurul önümüzdeki günlerde yapacağı toplantı ile ilgili tüm bakanlık ve kurumlara görüş sunarak, uygulamadan vazgeçilmesini talep edecek. 9 Mart 2022 tarihli güncelleme: Yukarıda bahsettiğimiz tarih sonrası toplanan kurulda konu görüşülmüş ve ilgili noktalara uygulamanın yaratacağı sıkıntılarla ilgili uzman görüşü aktarılmıştır. Buna ek olarak işleme ilişkin yürütmenin durdurulması ile ilgili olarak bir dava açılmış durumdadır ve dava devam etmektedir. Aslında konu sadece HIV alanını değil, mahremiyetin önemli olduğu tüm benzer alanları ilgilendirmektir ve farklı alanlarda çalışan STK'ların konuyla ilgili açılmış davaları var. Ancak sizlerin de bildiği gibi bu benzer davalara ilişkin hukuki süreçler arzu edilenden uzun sürebilmektedir. Konu sadece Kırmızı Kurdele İstanbul'un değil HIV konusunda çalışan tüm STK'ların sıcak takip ettiği bir konudur. Ancak Türkiye'de HIV konusunun ele alınma biçimi ve danışanlarımızın çoğunun -haklı olarak- görünmez kalmayı tercih etmesi dolayısıyla kamuoyu baskısı yaratma gücümüzün maalesef sınırlı olduğu gerçeğini de hatırlatmak isteriz. Tüm kısıtlı imkanlarımızla konuyu sıcak takibe devam ettiğimizi hatırlatır, elimizden gelen her şeyi yaptığımızdan şüphe duymamanızı isteriz.

En kısa zamanda bu önemli sorunla ilgili müjdeli bir haber vermeyi umuyoruz.

Gelişmeler ve güncellemeler için lütfen takipte kalın. Konuyla ilgili diğer duyurularımız, sosyal medya paylaşımlarımız; 1 , 2 www.kirmizikurdele.orgComments


Commenting has been turned off.
bottom of page