top of page

HIV ile yaşayan erkeklerde prostat kanseri riski %24 daha düşük!

Güncelleme tarihi: 28 Eki 2020


 

Türkiye'nin en çok başvurulan, güvenilir #hivbilgisi kaynağı #kirmizikurdeleistanbul, kesinlikle şaşırtıcı ve detaylı incelemeye değer bir #hivbilgisi haberi paylaşıyor;

Pekin Ulusal Kanser Araştırmaları Merkezinde, Dr. Dianqin Sun önderliğindeki bir araştırma ekibinin yaptığı bir analize göre, HIV ile yaşayan erkeklerin prostat kanseri oranı, genel popülasyona göre %24 daha düşük!

 

Yayına hazırlayan: Arda Karapınar Yayın tarihi: Ekim 27, 2020

 

Yaklaşık 600.000 HIV pozitif erkeği içeren 27 ayrı çalışmanın sonuçlarının analiziyle elde edilen veri, HIV ile yaşayan erkeklerdeki prostat kanseri *insidansının %24 daha düşük olduğunu gösterdi.

*İnsidans; Belirli bir nüfusta, belirli bir zaman dilimi içerisinde, belirli bir hastalık veya hastalıklara ilişkin yeni olgularının sayısı. Aynı araştırmacılar, elde edilen verinin güvenilirliğini sınamak için ikinci bir duyarlılık analizi yaptığında bu bulgu değişmedi. Yani HIV ile yaşayan erkeklerin prostat kanseri riski dörtte bir oranda düşük!


Araştırma ekibinin önderi Dr. Sun; ''Ortalama oran 0.76 idi ve bu oran bir dizi duyarlılık analizinde de sabit kaldı. Bu da gösteriyor ki, HIV ile yaşayan erkeklerde prostat kanseri riski genel popülasyona kıyasla yaklaşık dörtte bir oranda düşük'' diyor.


Ancak, incelemede yer alan çalışmalar arasında önemli farklılıklar olduğu için HIV ile yaşayan erkeklerin prostat kanseri riskinin azalmasının nedenleri hakkında belirsizlik devam ediyor. Yani oran sabit ve güvenilir ancak bu avantajı sağlayan etkenler hakkında henüz yeterli bilgiye sahip değiliz. Bu nedenle, bulguların dikkatle incelenmesi ve bu konuda daha fazla araştırmanın teşvik edilmesi gerekiyor.


(Bilhassa HIV ilaç tedavisi görmeyen) HIV ile yaşayan bireyler için çeşitli kanserler de dahil olmak üzere yaş almaya dair hastalıklar, üzerinde önemle durulması gereken konular. Bunlara ilişkin risklerin ortadan kaldırılması ve/veya en düşük seviyeye indirilmesi hem düzenli HIV ilaç tedavisine hem de olası diğer hastalıklara dair düzenli taramalar ve erken teşhise bağlı.


Bunlar arasında lenfomalar, kaposi sarkomu, karaciğer kanseri, rahim ağzı kanseri ve anal kanser bulunur. Akciğer kanseri insidansı da artar. Dolayısıyla kronik HIV tedavisinin sadece düzenli ilaç almaktan ibaret olmadığını, rutin doktor kontrollerinin, doğru beslenme, kişisel farkındalık gibi etkenlerin de önemli olduğunu tekrar vurgulamakta yarar var.


Peki HIV'in, yapısı gereği bazı kanserlerdeki riski arttırması söz konusuyken, durum prostat kanserinde neden farklı? Araştırmacılar, düzenli HIV tedavisine bağlı olarak daha sık ve düzenli tarama testleri, testosteron üretiminin azalması ve bazı HIV tedavisi ilaçlarının prostat kanseri gelişimi ile ilişkin mekanizmalar üzerindeki etkisi gibi bir dizi nedeni tartışmaya devam ediyorlar. #kanittemelliaktivizm yaklaşımıyla 2016 yılından bu yana sürdürdüğümüz güncel HIV bilimi araştırmaları takibi ve kolay anlaşılır #hivbilgisi yayınlarımızın devamı olarak, bu konuyu da takibe devam ve bilimsel gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. www.kirmizikurdele.org/sosyal #hivhakkindahersey

Kırmızı Kurdele İstanbul I Kanıt temelli aktivizm
Kırmızı Kurdele İstanbul I Kanıt temelli aktivizm

Referans; Sun D et al. Risk of prostrate cancer in men with HIV/AIDS: a systematic review and meta-analysis. Prostrate Cancer and Prostatic Diseases, published online ahead of print, 14 August 2020. doi.org/10.1038/s41391-020-00268-2 Yararlanılan yayın

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page