top of page

HIV ve aşı takvimi. HIV pozitif bireylere önerilen aşılar hangileri?

HIV ile yaşayan bireylerin hangi aşıları yaptırması öneriliyor? Neden?

Aşı yaptırmanın mantığı, bireyleri bulaşıcı bir hastalıktan korumaktır. HIV pozitif bireylerin enfeksiyonlara HIV negatif bireylere göre daha hassas oldukları göz önüne alınınca, aşılamanın önemli bir korunma yöntemi olduğu söylenebilir.

HIV pozitif bireylere önerilen aşılar

(KKİ tarafından hazırlanan aşı listesini gözden geçiren ve onaylayan: Prof. Dr. Deniz Gökengin / EGEHAUM) Aşağıda HIV ile yaşayan yetişkin bireylerin yaptırmasında yarar görülen koruyucu/önleyici aşıların listesi yer alıyor. Kırmızı Kurdele İstanbul'un deneyimli ve gönüllü tedavi aktivistlerinin uluslararası güncel kılavuzları tarayarak hazırladığı listeyi gözden geçiren ve onaylayan Prof. Dr. Deniz Gökengin'e bu kısa ama başvuru kaynağı olacağına inandığımız #hivbilgisi yazımıza katkısı ve tüm çalışmalarımıza desteği için gönülden teşekkür ederiz. Bu aşıların bir kısmı, genel olarak HIV ile yaşayan bireylere, ilgili sürelerde yapılması uygun görülen ve enfeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından yapılması önerilen genel aşılardır. Diğer bir kısmı ise, enfeksiyon açısından risk teşkil eden bölgelere yapacağınız seyahatler öncesinden yapılmasının uygun görüldüğü aşılardır.

Tabloda verilen aşı bilgileri, HIV ile yaşayan bireylerin tedavi süreçlerinde akıllarında tutmaları içindir ve mutlaka kendilerini takip eden hekimlerinin tıbbi geri bildirimleri ve onayları sonrasında uygulanmalıdır.

Aşı Listesi Onaylayan: Prof. Dr. Deniz Gökengin / EGEHAUMComments


Commenting has been turned off.
bottom of page