top of page

Belirlenemeyen eşittir Bulaştırmayan, B eşittir B ortak bildirisi tartışılmaya devam ediyor.

Güncelleme tarihi: 7 Kas 2022Anthony Fauci

(English below) 2016 yılı sonunda Prevention Access Campaign tarafından duyurulan ‘’*Belirlenemeyen = Bulaştırmayan’’ ortak bildirisinin etkileri sürüyor.

*Undetectable = Untransmittable, U=U ya da #UequalsU Kırmızı Kurdele İstanbul'un öncü imzacılarından ve uluslararası sözcülerinden biri olduğu kampanya bildirisini yazının sonunda bulabilirsiniz.


Kampanyaya Kırmızı Kurdele İstanbul Derneği adına görüş bildiren Uluslararası tedavi aktivisti Arda Karapınar; ‘’Kırmızı Kurdele İstanbul olarak, cinsellik hakkında konuşmanın dahi yüksek düzeyde tabu sayıldığı bir toplumda HIV aktivizmi yapıyoruz. Bu yüzden virüsü baskılanmış HIV pozitif bireylerin de normal bir cinsel yaşam sürdürebileceğine ilişkin tüm bilimsel kanıtlar bizim için çok önemli. Çünkü HIV pozitif bireylerin aldığı açık ya da üstü örtük tüm mesajlar, onların ötekiler için tehlikeli olduğu yönünde. Oysa özellikle son iki yılda gelen araştırma sonuçları, başarılı bir tedavinin bulaş riskini, yok düzeyine indirdiğine ilişkin güçlü kanıtlar sunuyorlar. Uluslararası güncel HIV bilgisinden hareketle yerel düzeyde aktivizm yapan bir sivil toplum kuruluşu olarak bu bilgileri paylaşıyor ve ekliyoruz; korunma eyleminin, tüm diğer olasılıklar göz önünde bulundurularak sürdürülmesi hala önemli! Fakat bir diğer önemli şey ise, korunma eyleminin iki taraflı bir karar gerektirdiği ve tüm sorumluluğun HIV pozitif bireye yüklenmesinin, HIV’e ilişkin bir başka önyargı olduğunun kabul edilmesidir. Bu yüzden, HIV pozitif bireyleri kendileri ve bedenleriyle barışık ve kendilerine daha güvenli hale getirecek bilimsel kanıtları mutlulukla karşılıyor, birlikte hareket çağrısı yapan tüm uluslararası bildirileri cesaretle imzalıyoruz.’’ diyerek bu bildiri ve bilimsel kanıtlara dayanan tüm aktivizm girişimleri hakkındaki genel yaklaşımımızı da özetledi. NAM’ın üst düzey yöneticilerinden olan Matthew Hodson ise, “Bilimsel kanıtlar çok net! Kanındaki virüs seviyesi belirlenemeyen (undetectable) düzeyde olan biri, partneri için enfeksiyon riski oluşturmuyor.

Eğer kondom kullanımı cinsel ilişkiyi HIV açısından daha güvenli hale getiriyorsa, o halde, viral yükü belirlenemeyen düzeyde olan bir birey ile cinsel ilişkiye girmek de güvenlidir. Bu anlayış şu anda, HIV’den korunmak ve hatta onunla yaşamaya dair ifade edilebilecek tüm düşünce biçimlerinin değişmesi anlamına geliyor. HIV tedavisinin bu koruyucu etkisi, tedaviye erişimin daha da artmasının ve dünya çapında HIV ile yaşayan her bir birey için gelişmiş tedavi kullanımı ve uyum sağlanmasının ne kadar önemli olduğunun altını çizmekte” dedi.


HIV ile yaşayan bireylerin ve seks partnerlerinin temel endişelerinden birisi bulaşı riskidir. #hivbilgisi blogumuzda da yayınladığımız PARTNER Araştırması, etkin bir tedavi ve tedaviye uyumla birlikte, HIV bulaş riskinin düşüklüğünü açık bir şekilde ortaya koymuştu.

Sözlerine “Partnerinden HIV ‘kapacak’ olma korkusunun tek fonksiyonu HIV ayrımcılığını körüklemektir. Bu yüzden de ‘Belirlenemeyen = Bulaştırmayan’ mesajı duyulması ve anlaşılması gereken önemli bir mesajdır” diyen Hodson, “KONDOM KULLANIMI, cinsel yolla bulaşan tüm enfeksiyonlardan KORUNMA KONUSUNDA HALA ÖNEMLI BIR ROL OYNUYOR fakat sadece HIV bakımından düşünüldüğünde, eğer viral yük tespit edilemez düzeyde ise HIV bulaşısının önlenmesi bakımından kullanılmasına gerek olmadığı söylenebilir” şeklinde devam eden Hodson, “Virüs ile yaşayanların bir çoğu sadece cinsel değil aynı zamanda toplumsal ret ile de yüz yüze kalıyorlar. Hatta bazı ülkelerde, bulaş riskinin düşüklüğüne bakılmaksızın, HIV durumunu gizleyip cinsel ilişkiye girmek suç kabul edliyor. Bulaş riski ve yolları konusundaki cehalet, bireyleri örneğin dövme yaptırmak ve hatta sağlık hizmetlerine erişimden bile mahrum bırakabiliyor. Cinsel yolla bulaşan başka hiçbir enfeksiyon, toplumda bu tarz bir korkuya neden olmadı. Oysa HIV ile yaşayan insanlar her yerde ve her ulustan, her ırk ve dinden, genç, yaşlı, gay, biseksüel ya da heteroseksüel olabilirler... Viral yük seviyesi tespit edilemez düzeyde olduğunda da bulaştırıcılığımız kalmıyor. Bu ise, HIV pozitif bireylerden korkmanın tamamen gereksiz ve saçma olduğu anlamına geliyor.”


Türkiye’de yaratacağı refleks ve tartışmaları şimdiden öngörebildiğimiz bu ortak bildiriyi yayınlarken, bugüne kadar internet sitemiz ve #hivbilgisi blogumuzda yayınladığımız tüm içerik ve makalelerin güncel ve bilimsel açıdan doğrulanabilir olması konusunda gösterdiğimiz titizliğin, yayınlarımızı takip eden danışan, doktor ve aktivistler tarafından daima takdirle karşılanmış olmasından cesaret aldık. Çünkü, bireylerin kendi yaşam ve sağlıklarının kontrolünü ele almalarını, içinde bulundukları durumu daha iyi anlamalarını ve HIV ilaç tedavilerine tamamen bağlı kalarak daha uzun ve sağlıklı bir hayata sahip olmalarını sağlamayı hedefleyen bir kurum olarak bilimsel çalışmalar ve kanıtlar en güçlü araçlarımız.

‘Belirlenemeyen = Bulaştırmayan' ortak bildirisi içeriği; Antiretroviral Tedavi- ART (HIV ilaçları) kullanan ve viral yükü belirnemeyen düzeyde (undetectable) olan bireylerin HIV’i cinsel ilişki yolu ile bulaştırmaları önemsiz derecede risk seviyesine sahiptir. Kullanılan ilaç rejimine bağlı olarak bireylerdeki viral yük seviyesinin belirlenemeyen düzeye inmesi, ilaç kullanımına başladıktan sonra altı ayı bulabilir. Devamlılığı olan ve geçerli bir HIV baskılaması, uygun tedavi planının seçilmesi ve bu tedaviye mükemmel bir uyum ile sağlanabilir. HIV’in vücutta baskılanması, hem bireysel hem de toplum sağlığı açısından takip edilmesi gereken bir durumdur.


Belirlenemeyen HIV yükü sadece HIV bulaşını engeller. Kondom kullanımı ise HIV bulaşını önlemekle kalmayıp, diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları ve gebeliği de önler. HIV’den korunma yönetiminin seçimi, cinsel yaşam, koşullar ve ilişki şekilleri göz önüne alınarak kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Örneğin, farklı partnerlerle cinsel ilişkiye giren ya da genel olarak tek eşli olamayan kişilerin, birçok cinsel yolla bulaşan enfeksiyondan kendilerini korumaları için kondom kullanmaları önerilir.

NAM Aidsmap'ın konuyla ilgili basın bültenine bu linkten, kampanyanın web sitesine www.preventionaccess.com adresinden ulaşabilirsiniz.

English;

As Kırmızı Kurdele İstanbul (Red Ribbon Istanbul ), we do activism on HIV in a society which even talking about sexuality is a high level taboo. This is why we give utmost importance to those scientific evidences that show HIV positive individuals with undetectable viral load are actually able to have a normal sexual life. Because all the explicit or implicit messages HIV positive individuals face refer they are dangerous for the others. But the results of the studies published in last two years tell us that , when viral load is undetectable with maintained medication, then it doesn't pose infection risk. As a civil society organization doing activism on the field with reliable HIV information gathered from international sources, we share such updates and also add that prevention is still important considering other possible STIs. But we strongly advocate that prevention is the responsibility of both sides and it is not fair to put this responsibility only on HIV positive individuals, cause this is another type of prejudice and discrimination.

This is why we welcome such scientific evidence gladly which will provide safer zones for HIV individuals and bring sself-relianceto them, and would like to put our signature bravely under such international statements that call to move together. Arda Karapinar

Chairperson On behalf of Red Ribbon Istanbul Association


Comments


bottom of page