top of page

Kırmızı Kurdele İstanbul Ekibinin 14 Mart Tıp Bayramı mesajı.

Güncelleme tarihi: 14 Mar 2022

Kırmızı Kurdele İstanbul Ekibinin, her biriyle çalışma arkadaşı olmaktan gurur duyduğu hekim dostlarının yenilikçi, direnişçi ve bağımsız karakterlerinin güçlü bir yansıması olan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı. 

14 Mart büyük çoğunluk için ezbere bir mesajla geçiştirilen bir gün olarak değerlendiriliyor.

14 Mart Tıp Bayramı Kırmızı Kurdele İstanbul
Türkiye'nin #hivbilgisi kaynağı I Kırmızı Kurdele İstanbul

Oysa bugünün Tıp Bayramı olarak belirlenmesinin ve 103 yıldır Tıp Bayramı olarak kutlanılmasının çok anlamlı ve bugün yeniden hatırlanması gereken önemli sebepleri var.

Birincisi; 14 Mart’ın (1827), Türkiye’de modern tıp eğitiminin başlangıç noktası olarak kabul edilen Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adlı okulun açılış günü olması. İlk mezunlarını 1843 yılında veren mektep, dört mezununun 1848 yılında Viyana'da yapılan tıp yeterlilik sınavını geçmesi üzerine Avrupa'daki tıp fakültelerine denk sayılmaya başlanmış ve nihayet fakülte statüsü kazanmıştır. İkincisi; 14 Mart’ın ilk kez 1919 yılının işgal altındaki İstanbul’unda önemli bir direniş günü olarak tarihe geçmesi. Milli bir bağımsızlık mücadelesinin sürdürdüğü o kritik günlerde, öğrenciler devrin ünlü doktorlarının da desteğiyle işgali protesto için toplanmış ve böylece tıp bayramı, tıp mesleği mensuplarının yurt savunma hareketi olarak başlamıştır. Üçüncüsü (ve belki de en önemlisi) ise 2022 14 Mart’ının ülke genelinde fedakârca çalışan hekimlerin haksız muamelelere maruz kaldığı, haklarının yendiği, yok sayıldıkları çok üzücü bir zaman dilimine denk gelmesi. Yani 14 Mart hem bugün Türkiye’de modern tıp adına erişilen noktanın başlangıcı olması hem de modern Türkiye Cumhuriyeti’nin karakteri olan bağımsızlığına katkısı, hem de her biriyle çalışma arkadaşı olmaktan gurur duyduğumuz hekim dostlarımızın yenilikçi, direnişçi bağımsız karakterlerinin bir yansıması olması sebebiyle çok önemli. Türkiye’nin güvenilir #hivbilgisi sağlayıcısı ve kaynağı Kırmızı Kurdele İstanbul olarak, sağlıklı bir toplum oluşturabilme ve HIV ile yaşayan bireylerin o sağlıklı toplumun eşit ve sağlıklı birer parçası olabilmeleri var güçleriyle ve fedakârca çalışan, hekim dostlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor ve tekrarlıyoruz; hekimlerimizin yanındayız. Kırmızı Kurdele İstanbul Ekibi

www.kirmizikurdele.org #hivhakkindahersey


コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page