top of page


Sıkça sorulan sorular
Bulaş yolları - Soru 9

 

HIV-2 nedir? HIV-1 ile HIV-2 arasındaki fark nedir?

 

HIV-1 ile HIV-2 arasındaki fark nedir? sorusuna verilecek en kısa cevap aradaki farkın genetik farklar olduğu. HIV'e ilişkin genel tartışmalarda "HIV" derken aslında HIV-1'den bahsediyor oluruz. Çünkü HIV-1 (yani HIV) dünyanın her yerinde görülür ve dünya genelindeki olguların %95'i HIV1'-dir. Dolayısıyla, HIV tartışmalarının çoğu HIV-1 hakkındadır.
 

Buna karşılık HIV-2 daha sınırlı bir alanda görülüyor. Dünya genelindeki olguların sadece %5'i HIV-2'dir. Batı Afrika'da keşfedilen bu virüse günümüzde ABD, Hindistan, Portekiz, Fransa, Belçika, İspanya, Brezilya, Doğu Asya'nın bazı bölgeleri, Karayipler ve Afrika'nın bazı bölgelerinde nadiren rastlanmaktadır. 
 

Anlamayı kolaylaştırıcı bir ek bilgi olarak; araştırmacılar HIV-2'nin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki HIV olgularının %1'inden daha azını oluşturduğunu tahmin ediyorlar. Türkiye'de HIV-2 oranı ile ilgili kesin bir veri yok ancak, gözlemsel olarak ABD'deki orandan da düşük olduğu ifade edilebilir.

 

HIV-2 tedavisinin yönetimi ve izlenmesi HIV-1 ile aynıdır. Doktor ihtiyaca göre farklı ilaç kombinasyonları reçete etse de, yine de kişinin ilerlemesini aynı şekilde izler. Bu, viral yüklerini kontrol etmeyi ve diğer klinik gelişmeleri düzenli olarak takibi kapsar. Doktorlar ayrıca bağışıklık sisteminin ne kadar sağlıklı olduğunu belirlemenin bir yolu olan CD4 hücre sayılarını da rutin olarak kontrol edeceklerdir

HIV'in burada bahsedilen her iki türü de yönetilebilir sağlık koşullarıdır. HIV tedavisi ilaçlarını düzenli ve tam uyumla kullanan HIV pozitifler uzun ve sağlıklı bir yaşam sürebilirler. HIV-2'nin bulaşması HIV-1'e göre çok daha zordur. Bir araştırma bu oranı beş kat olarak bildirmiştir. Yani HIV-2'nin bulaşması HIV-1'e göre beş kat daha zordur. Yine aynı araştırma HIV-2'nin anneden bebeğe bulaş olasılıklarını 20-30 kat daha zor olarak bildirmiştir.

 

Tanı koyulmaz ve/ya da tanı konulmuş olmasına rağmen gereği yapılmaz yani HIV tedavisi ilaçları kullanılmazsa hem HIV-1'in hem de HIV-2'nin kişinin bağışıklık sistemini zayıflatarak diğer enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı daha savunmasız bırakabildiği bilinmektedir. HIV-2' HIV-1'e kıyasla daha zor bulaşabildiği gibi daha yavaş gelişme eğilimindedir. Ayrıca HIV-2 HIV-1'den daha düşük bir ölüm oranına sahiptir.
 

Bununla birlikte, kişi HIV ilaçlarını reçete edildiği biçimiyle ve tam uyumla kullanıyor ve belirlenemeyen viral yük seviyesini koruyorsa, hem yaşam beklentisi HIV negatif kişilerle aynıdır hem de cinsel yolla HIV riski kondomsuz ilişkilerde bile sıfırdır. Bu bilgi Dünya Sağlık Örgütü tarafından da onaylanmış ve duyurulmuştur.
 

İlaçların reçete edildiği şekilde alınması ve belirlenemeyen viral yük seviyesinin korunması, anneden bebeğe HIV aktarımı riskini de neredeyse sıfır düzeyine düşürür. Doğum öncesinde, sırasında ve sonrasında, kılavuzların önerdiği basit tedbirler alınarak HIV pozitif anneden HIV negatif bebeklerin dünyaya gelmesi son derece mümkündür ve günümüzde bunun sayısız örneği vardır.

 


İlgili bağlantılar:

 

- Belirlenemeyen = Bulaştırmayan (B = B) nedir?
www.kirmizikurdele.org/hiv-bulas-yollari

- www.kirmizikurdele.org/hiv-ve-hamilelik

Cinsel ilişkiden ne kadar süre sonra HIV testi yaptırmalıyım?
Kimlik bilgilerinizi vermeden ve ücretsiz HIV testi yaptırabileceğiniz merkezler

- www.ucretsizhivtesti.com


www.kirmizikurdele.org
herkes için #
hivbilgisi

#hivhakkindahersey

Sıkça sorulan sorular

sayfamıza dönmek için tıklayın

Cenevreli Hasta
bottom of page