top of page


Sıkça sorulan sorular
HIV testleri - Soru 7

 

HIV'de pencere dönemi nedir ve kaç gündür?

Pencere dönemi, HIV'e maruz kalma ile HIV testinin pozitif olarak sonuçlanabileceği 

nokta arasında geçmesi gereken en kısa süreyi tanımlayan terimdir.

Bu süre 4. nesil antijen/antikor testleri için ortalama 4 haftadır.


Bu testler, en son cinsel ilişkinin üzerinden ortalama 4 haftalık süre geçmesinden sonra

en az %95 oranında doğru sonuç vermektedir. 


Diğer %5 için bu süre, bağışıklık sisteminin geç tepki göstermesi olasılığı göz önünde bulundurularak teoride

45 gün olarak ifade edilebilir. 

(Bu süre ç
eşitli tiplerdeki HIV testlerine ve bulunduğunuz yerin sağlık hizmeti sunumu imkanlarına göre
90 güne kadar uzayabilir. 
Bu cevap yazılırken ülkemizin önde gelen saygın HIV uzmanlarınca hazırlanan 

HIV/AIDS Tanı İzlem ve Tedavi El Kitabı referans alınmıştır.)

Farklı nesil (Örn:3 nesil) HIV testlerinde farklı pencere dönemleri belirtilmesi de doğaldır,
ancak günümüzde genellikle 4. nesit testler yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 

Pencere dönemi hakkında farklı süreler söylenmesinin sebepleri bunlardır.

Eğer gerçekten HIV enfeksiyonuna maruz kalınmışsa, pencere dönemi süresi zarfında çoktan antikor üremesi gerçekleşmiş

olacak ve kanda tespit edilebilir bir antikor seviyesi söz konusu olacaktır. Yani HIV mutlaka teşhis edilebilir. HIV'in tespiti için

tek ve kesin yol HIV testleridir.

 

Kırmızı Kurdele İstanbul herkesin yılda en az bir, mümküse iki kez HIV testi yaptırmasını önermektedir.
 


İlgili bağlantılar:
www.kirmizikurdele.org/hiv-test-tipleri

www.kirmizikurdele.org/hiv-testleri
HIV testinden ... günde aldığım sonuç ne kadar güvenilir? Sonuç pozitife döner mi?


www.kirmizikurdele.org

#hivhakkindahersey

#hivindogrusu

Sıkça sorulan sorular

sayfamıza dönmek için tıklayın

HIV riskleri
bottom of page