HIV hakkında her şey I Viral sıçrama ned

Viral sıçrama (blips) nedir

-Viral sıçrama (blips) nedir-
 

Virüs yükünün belirlenemeyen seviye olarak tanımlanan 0 - 50 kopya/mL aralığını aşarak 

50 kopya/mL  üzerinde görüldüğü viral yük testi ölçümleri, viral sıçrama-blips olarak adlandırılır.
Fakat genellikle virüs yükü burada sabit kalmaz ve 50 kopya/mL altına geri çekilir. (Bkz: Şekil 1)


Viral yük sıçramaları HIV ilaç tedavisi sürdüren bireylerin ortalama olarak dörtte birinde karşılaşılabilen,

olağan bir durumdur ve tedavide bir sorun olduğu anlamına gelmez. 

Viral sıçrama blips, Kırmızı Kurdele İstanbul

Aslında pek çok viral sıçramanın farkında bile olunmaz çünkü belirli bir süredir HIV ilaç tedavisi gören ve tedavilyi aksatmayan HIV pozitif

bireylerin viral yük ölçüm testleri yılda bir ya da iki kez yapılır. Yukarıda bahsettiğimiz gibi blips 0 - 50 kopya/mL aralığının üzerinde bir

viral yük ölçümü anlamına gelse de, bu sıçrama zaman zaman 200, 500 hatta 1000 0 - 50 kopya/mL'nin üzerinde

bile olabilir. Bahsettiğimiz bu değerlerin (200, 500, 1000) hiçbiri ciddi bir soruna işaret etmez. 

Blips görüldüğünde genellikle yapılan ilk şey yeni bir viral yük(HIV-RNA) testi ile yeni bir ölçüm yapmaktır.

HIV tedavisi süresince kullanılan viral yük dahil tüm testler hakkında bilgi için aşağıdaki görsele ya da buraya tıklayabilirsiniz.


 

HIV hakkında her şey I HIV tedavi testle


Bu konuda 2008'de Hollanda'da yayınlanan ATHENA çalışmasına göre blips görülen HIV pozitif bireylerin %82'sinin virüs yükleri bir sonraki ölçümde, %12'si ise takip eden testlerde yeniden belirlenemeyen seviyeye dönmüştür. Bu bireylerin sadece %6'sında ise belirlenemeyen seviyeye dönmek beklenenden uzun sürmüş, bazıları ilaç direnci geliştirmiş ve ilaç değiştirmişlerdir.

Viral sıçrama - blips'lerin sebebi grip, nezle vb. mevsimsel hastalıklar ve/ya da aşılar olabilir. Bazı viral sıçramalar ise laboratuar hatasıdır ve

gerçekten bir sıçrama olup olmadığı yeni bir test yoluyla, kolaylıkla doğrulanabilir.

www.kirmizikurdele.org
#hivhakkindahersey
#hivindogrusu

www.kirmizikurdele.org I HIV hakkında he

www.kirmizikurdele.org'de ziyaretçi deneyimini geliştirmek için çerezler kullanılır. Sitede sunulan tüm bilgiler uluslararası düzeyde kabul görmüş, saygın HIV tedavi kılavuzlarına, deneyimli tedavi aktivistlerinin bilgi

vtecrübelerine dayanır. Bu bilgilere dayanarak eyleme geçmeden önce uzman bir hekime danışılması mutlaka tavsiye edilir.

Bu siteyi ziyaret eden herkes bu sorumluluğu kabul etmiş sayılır.