top of page

hiv belirtileri

HIV fobi

 - HIVfobi/AIDSfobi -

Herkesin korku ve endişelerini tetikleyen bazı kelimeler var.

Bu konuda liste yapmanız istense pek çok farklı kelimeyle uzayıp giden listeler görmek mümkün olabilir, fakat muhtemelen ortak kelimelerden biri HIV ve/ya da AIDS olacaktır.


Bu korkuları tamamen rasyonel ve anlaşılır, makul korkular olarak kabul etmek bir hayli mümkündür ve hatta önerilen sağlıklı yaklaşım da budur.
 

Peki bu korkular gündelik hayatınızı iyice etkisi altına alırsa ne olur?

Eğer HIV’den ve/ya da AIDS’ten günlük yaşantınızı olumsuz etkileyecek, aklınızdan çıkaramayacak kadar korkuyorsanız, 
durumun adını doğru koymanın vakti gelmiş olabilir;

HIVfobi/AIDSfobi

HIV/AIDS fobisi, HIV pozitif olmuş olmaya dair yüksek korku ve/veya aksine tüm kanıtlara, tüm negatif sonuçlu testlere rağmen,  sonuçlara inanmama, aslında HIV pozitif olduğuna inanma durumu olarak tanımlanıyor. Bu, içinden çıkılması çok da zor bir durumdur ancak bireyin odaklanılmış müdahale yani profesyonel yardım, uzman desteği olmadan bu korkudan tamamen kurtulması

pek de mümkün değildir.

                                                                                                   
- HIVfobiyi anlamak -

 

Fobi genellikle belirli bir şeyle ilgili akla, mantığa uygun olmayan veya takıntılı bir korku veya endişe olarak tanımlanıyor. Kişinin yaşamını kontrol altına alabilen, kişiler arası ilişkilere olumsuz etkileri olan ve yaşam kalitesini önemli ölçüde azaltabilen bir mefhumdur fobi.

AIDSfobisi/HIVfobisi olan insanlar, dünyadaki tüm negatif testlerin endişelerini gidermeyeceğine, aslında sonucun pozitif olduğuna ve gerçek sonucun kendilerinden saklandığına ya da test cihazlarının kendilerindeki virüsü tarayacak kadar yeterli olamadığına inanırlar ve şüphelerinin doğru, kendilerinin haklı olduğunu ispatlayacak kanıtlar bulmak için internette çok fazla zaman harcayabilirler. İnanılır buldukları siteler ise genellikle uydurulmuş ya da abartılmış hikayeler, 1980’lerden kalma bilgiler ya da kaynak verilmemiş, kaynağı tıbben doğrulanmamış safsatalar sunan internet siteleridir.

- Sebepler -

İnsanların bu tip fobiler geliştirmelerinin tüm nedenleri net bir biçimde anlaşılabilmiş değil.
Bazı ruh sağlığı uzmanları, en güçlü sebebin fobiler geliştirme eğilimi olan genetik olabileceğine inanıyorlar. Bir diğer olası sebep ise geçmişteki olumsuz olaylar ve deneyimler.

Örneğin sudan korkma hali (havuz, deniz), boğulan birini tanımaktan, böyle bir olaya tanık olmaktan kaynaklanabilir. Aynı şekilde, aşırı derecede hastalanan, zayıflayan veya hastalıktan ölen başkalarını tanımak, onları yakından görmüş olmak, bu ve benzeri görüntüler içeren videolar izlemek HIVfobisi sebebi olabilir.

Başka bir faktör, kişinin yanlış olduğunu düşündüğü bir davranıştan ötürü kendisini suçlaması olabilir.

Çünkü çevresel, geleneksel, toplumsal kabullere aykırı olduğu düşünülen, bir başkası öğrendiğinde açıklanması zor olan bu tip ilişkiler sonucu HIV pozitif olunacağı düşüncesi çok yaygındır. Bu tip bir durumlarda HIVfobisini tetikleyen diğer faktörler ise kişinin eğer HIV pozitif olursa, bunun sebebini açıklamak zorunda kalacağı ve açıklayamacağı ya da açıklarsa pek çok şeyini kaybedeceğini düşünmesidir.

Yaptığı şeyin yanlış/suç/yasaklı olduğunu düşünen birinin buna karşılık açık 
ya da bilinçaltından gelen bir inançla bir ceza hak ettiğine inanması

güçlü bir HIVfobi sebebidir. HIVfobisinde genellikle kültür de büyük bir rol oynar. Bir insanın yetişme biçimi, eğitimi ve sosyal deneyimlerinin, ahlaki olan ve olmayana dair kişisel muhasebe süreçlerini etkileyerek HIVfobiye yol açması mümkündür.

-  HIVfobi tedavisi -

HIVfobi genellikle birlikte yürütülen psikoterapi ve ilaçlar ile tedavi edilir. Fakat elbette kişiye ve vakaya göre farklılıklar olması normaldir

ve en doğru kararı uzman verecektir.Tüm gerçekleri, sebepleri ve zararları anlamak için bir akıl sağlığı uzmanı ile (terapist, psikolog, psikiyatrist vb.) düzenli bir terapi takip etmek önerilir ve bu korkuların kök nedenlerini araştırmanın da en etkin yoludur. Çoğu durumda fobinin aslında HIV ile hiçbir ilgisi olmadığı görülür.

 

Tedavi süreci birebir terapi, grup terapisi veya aile danışmanlığı da içerebilir.  Anksiyete bozukluğu tanısı alan kişilerde, çeşitli ilaçların yardımcı olduğu bilinmektedir ve bu ilaçlar sadece reçete ile ve uzman bilgisi dahilinde kullanılmalıdır.

Başarılı bir tedavinin olanaklı olduğu diğer tüm durumlarda olduğu gibi
HIVfobi tedavisinin de ilk şart ortada bir sorun olduğunu kabul etmektir.

 

www.kirmizikurdele.org
herkes için #hivbilgisi
#hivhakkindahersey
#hivindogrusu


 

HIV hakkında her şey

sayfalarımıza dönmek için tıklayın

Her zaman sormak istediğiniz on soru
bottom of page