top of page

hiv belirtileri

HIV hakkında her şey I HIVfobi

HIVfobi

Herkesin korku ve endişelerini tetikleyen bazı kelimeler var.

Bu konuda liste yapmanız istense pek çok farklı kelimeyle uzayıp giden listeler görmek mümkün olabilir,

fakat muhtemelen ortak kelimelerden biri HIV ve/ya da AIDS olacaktır.


Bu korkuları tamamen rasyonel ve anlaşılır, makul korkular olarak kabul etmek de mümkün olabilir ve
hatta önerilen sağlıklı yaklaşım da budur.

 

Peki bu korkular gündelik hayatınızı iyice etkisi altına alırsa ne olur?

Eğer HIV’den ve/ya da AIDS’ten günlük yaşantınızı olumsuz etkileyecek, aklınızdan çıkaramayacak
kadar korkuyorsanız, 
durumun adını doğru koymanın vakti gelmiş olabilir;

HIVfobi - AIDSfobi

AIDS fobisi, HIV ile enfekte olmuş olmaya dair yüksek korku veya aksine tüm kanıtlara, tüm negatif testlere rağmen,

zaten enfekte olmuş olduğunuz korkusu olarak tanımlanıyor. Bu, içinden çıkılması kolay bir durumdur ancak bireyin

odaklanılmış müdahale yani profesyonel yardım, uzman desteği olmadan bu korkudan tamamen kurtulması

pek de mümkün değildir.

                                                                                                   
HIVfobiyi anlamak

Fobi genellikle belirli bir şeyle ilgili akla, mantığa uygun olmayan veya takıntılı bir korku veya endişe olarak tanımlanıyor.

Kişinin yaşamını kontrol altına alabilen, kişilerarası ilişkilere olumsuz etkileri olan ve yaşam kalitesini

önemli ölçüde azaltabilen bir şeydir.

AIDSfobisi/HIVfobisi olan insanlar, dünyadaki tüm negatif testlerin endişelerini gidermeyeceğine, aslında sonucun

pozitif olduğuna ve gerçek sonucun kendilerinden saklandığına ya da test cihazlarının kendilerindeki

virüsü tarayacak kadar yeterli olamadığına inanırlar...

 

Ve şüphelerinin doğru, kendilerinin haklı olduğunu ispatlayacak kanıtlar

bulmak için internette çok fazla zaman harcayabilirler. İnanılır buldukları siteler ise

genellikle uydurulmuş ya da abartılmış hikayeler, 1980’lerden kalma bilgiler ya da

kaynak verilmemiş, kaynağı tıbben doğrulanmamış safsatalar 

sunan internet siteleridir.

Sebepler

İnsanların bu tip fobiler geliştirmelerinin tüm nedenleri net bir biçimde anlaşılabilmiş değil.

Bazı ruh sağlığı uzmanları, en güçlü sebebin fobiler geliştirme eğilimi olan

genetik olabileceğine inanıyorlar.

Bir diğer olası sebep ise geçmişteki olumsuz olayların ve deneyimler.

Örneğin sudan korkma hali (havuz, deniz), boğulan birini tanımaktan, böyle bir olaya tanık olmaktan kaynaklanabilir.

Aynı şekilde, aşırı derecede hastalanan, zayıflayan veya hastalıktan ölen başkalarını tanımak,

onları yakından görmüş olmak, bu ve benzeri görüntüler içeren videolar izlemek

HIVfobisi sebebi olabilir.

Başka bir faktör, kişinin yanlış olduğunu düşündüğü bir davranıştan ötürü kendisini suçlaması olabilir.

Çünkü çevresel, geleneksel, toplumsal kabullere aykırı olduğu düşünülen, bir başkası öğrendiğinde açıklanması zor olduğu

düşünülen bu tip ilişkiler sonucu HIV ile enfekte olunacağı düşüncesi çok yaygındır. Bu tip bir durumda HIVfobisini tetikleyen

bir diğer faktör isekişinin eğer enfekte olursa, bunun sebebini açıklamak zorunda kalacağını düşünmesidir.

Yaptığı şeyin yanlış/suç/yasaklı olduğunu düşünen birinin buna karşılık açıktan

ya da bilinçaltı bir ceza hak ettiğine inanması

güçlü bir HIVfobi sebebidir.

HIVfobisinde kültür genellikle büyük bir rol oynar.

Bir insanın yetişme biçimi, eğitimi ve sosyal deneyimlerinin, ahlaki olan ve olmayana dair

kişisel muhasebe süreçlerini etkileyerek HIVfobiye yol açması mümkündür.

 HIVfobi tedavisi

HIVfobi genellikle birlikte yürütülen psikoterapi ve ilaçlar ile tedavi edilir. Fakat elbette kişiye ve vakaya göre farklılıklar olması normaldir

ve en doğru kararı uzman verecektir.Tüm gerçekleri, sebepleri ve zararları anlamak için bir akıl sağlığı uzmanı ile

(terapist, psikolog, psikiyatrist vb.) düzenli bir terapi takip etmek önerilir ve bu korkuların kök nedenlerini

araştırmanın da en etkin yoludur. Çoğu durumda fobinin aslında HIV ile hiçbir ilgisi olmadığı görülür.

 

Tedavi süreci birebir terapi, grup terapisi veya aile danışmanlığı da içerebilir.  Anksiyete bozukluğu tanısı alan kişilerde,

çeşitli ilaçların yardımcı olduğu bilinmektedir ve bu ilaçlar sadece reçete ile

ve uzman bilgisi dahilinde kullanılmalıdır.

Başarılı bir tedavinin olanaklı olduğu diğer tüm durumlarda olduğu gibi

HIVfobi tedavisinin ilk şartı ortada bir sorun olduğunu kabul etmektir.

 

www.kirmizikurdele.org
#hivhakkindahersey
#hivindogrusu


 

HIV hakkında her şey

sayfalarımıza dönmek için tıklayın

www.kirmizikurdele.org I HIV AIDS kesin
bottom of page