HIV ve insan hakları I Kırmızı Kurdele İ

Viral sıçrama (blips) nedir

-HIV ve insan hakları-
 

HIV ilk kez görüldüğü andan itibaren insanlığın karşılaştığı en zor sorunlardan
biri olarak kaydedildi ve 80 milyona yakın insan virüsten doğrudan etkilendi.

Birleşmiş Milletler'in AIDS ile mücadele ortak programı olan UNAIDS, HIV'i durdurma hedefinde bugüne kadar görülen büyük ilerlemelerin,

insan haklarına saygılı olunan bölge ve alanlarda görüldüğünü söylüyor. HIV alanının pek çok farklı ve saygın otoritesi,

HIV olgusuna verilecek küresel ortak cevabın insan hakları temelli yaklaşımlara

dayalı olması gerektiği konusunda hem fikir.
.
Türkiye'nin *en çok başvurulan ve güvenilir #hivbilgisi sağlayıcısı #kirmizikurdeleistanbul olarak bu görüş ve yaklaşımı biz de paylaşıyor ve
katıldığımız tüm toplantı, çalıştay, söyleşi vb. ortamlarda yani her fırsatta HIV olgusuna verilecek yerel ortak cevabın insan hakları temelli yaklaşımlara dayalı olması gerektiği konusunun altını çiziyor, Türkiye'de HIV kaynaklı damgalama ve ayrımcılığın olmadığı

bir gelecek inşa etmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Devletlerin HIV ile ilgili insan haklarını destekleme ve koruma yükümlülükleri mevcut uluslararası anlaşmalarda tanımlanmış durumda.

HIV ve AIDS ile ilgili olarak değerlendirilebilecek insan hakları, yaşam hakkı, bireyin özgürlüğü ve güvenliği hakkı, ulaşılabilir en yüksek

zihinsel ve fiziksel sağlık standardı hakkı, ayrımcılık yasağı, eşit koruma ve yasa önünde eşitlik hakkı, hareket özgürlüğü hakkı,

mahremiyet hakkı, serbestçe bilgi alma ve verme hakkı, örgütlenme hakkı, evlenme ve aile kurma hakkı, çalışma hakkı,

eğitime eşit erişim hakkı, yeterli bir yaşam standardına sahip olma hakkı sosyal güvenlik, yardım ve refah hakkı,

bilimsel ilerleme ve faydaları paylaşma hakkı, kamusal ve kültürel hayata katılma hakkı ve

işkence ve diğer zalimce, insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele

ya da cezalardan arınma hakkı gibi temel hakları ve

fazlasını kapsar.

*Karşılaştırmalı Alexa, Similarweb analizlerine göre

 

#hivhakkindahersey

#hivcokdegisti

#hivindogrusu

www.kirmizikurdele.org I Koronavirüs ve