top of page


Sıkça sorulan sorular
Tedavi - Soru 11

 

HIV pozitifler için beklenen yaşam süresi nedir? Ne kadar uzun yaşanabilir? HIV, ilaç tedavisi alınıyor olunsa bile ölümcül olabilir mi? 

En kısa ve net cevap; modern HIV ilaç tedavisi (ART) alan bir HIV pozitifin yaşam süresi beklentisi, HIV taşımayan bir birey ile (eğer olumsuz etkileyebilecek başka bir sağlık sorunu ya da yaşam tarzı yoksa) aynıdır. HIV tanısı ne kadar erken konulur ve HIV ilaç tedavisi (ART) başlanırsa, o ana kadar oluşmuş herhangi bir hasarın onarımı da o oranda kolaylaşır.

 

HIV ilaç tedavisinin uygulanması ve yönetimi pek çok kişi için kolaydır. Bu ilaç tedavisi,  kişiye olağan bir yaşam beklentisi ve yaşam kalitesi sunar.
 

Bununla birlikte; ne kadar süre yaşayacağınız ve yaşam kaliteniz sigara, alkol, egzersiz vb. gibi değiştirebileceğiniz şeylere bağlı olarak da değişebilir.

HIV tedavisi ilaçları hekimin tavsiye ve reçete ettiği şekliyle doz atlamadan, ara vermeden, günlük saatlere sadık kalınarak alındığında HIV kaynaklı sağlık problemleri yaşama ihtimali düşüktür. Bu elbette hiç hastalanamayacağı anlamına gelmez. Bu riskleri tamamen azaltacak davranış değişiklikleri (örneğin, zihinsel ve fiziksel olarak aktif kalmak, dengeli bir beslenme düzeni sürdürmek, iyi dinlenmek, sigara tüketmemek vb.) HIV pozitiflere mutlaka önerilir.

Mevcut HIV ilaç tedavisinin çok kısa sürede eriştiği nokta, modern tıbbın en tarihi başarılarından biridir.

Bilimsel ilerlemelerdeki çeşitlilik ve uzmanlık sadece geniş bir ilaç seçeneği oluşturmakla kalmayarak, diğer birçok tıp alanına da katkıda bulunmuştur. Ayrıca, yeni HIV olgularının başarıyla önlenmesinde kullanılan PrEP/TÖP vb. tüm yaklaşımlarının temelinde HIV çalışmalarından elde edilen bilgilerin olması, devam eden HIV kesin tedavisi çalışmaları için de umut kaynağıdır. 


İlgili bağlantılar;


www.kirmizikurdele.org/b-b

www.kirmizikurdele.org/hiv-ilac-tedavisi

www.kirmizikurdele.org/viral-baski

www.kirmizikurdele.org/prep
 


#hivbilgisi yazısı: HIV’in kesin tedavisi hakkında güncel 4 soru, 4 cevap

#hivbilgisi yazısı: ‘Londra Hastası’ HIV kesin tedavisi yolunda iliklerimize kadar umutlanmaya değer mi?www.kirmizikurdele.org

#hivhakkindahersey

#hivcokdegisti

bottom of page