top of page


Sıkça sorulan sorular
Sosyal yaşam - Soru 12

HIV AIDS'in kökenine ait bilgiler. HIV nereden geldi?


 

HIV'in insanlara maymunlarda bulunan Simian Immunodeficiency Virus'ün (SIV) farklı türlerinin geçişi yoluyla ortaya çıktığı tespit edilmiş durumdadır. Özellikle HIV-1'in, Orta Afrika'da yaşayan şempanzelerden insanlara geçtiğine dair ikna edici bulgular vardır. Bu geçiş, muhtemelen avcılık ve et tüketimi sırasında şempanze kanının doğrudan ve sık tekrarlarla yoğun teması yoluyla gerçekleşmiş ve sonrasında virüs kendisini insan organizmasına adapte ederek SIV'den HIV'e dönüşmüştür. Bu yaklaşımı kanıtlayan bir başka bulgu da HIV'in (geriye dönük yapılan kan analizlerinde) ilk kez 1959 yılında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Kinşasa şehrinde alınan bir kan örneğinde görülmesi ve çok kapsamlı moleküler analizlerin, virüsün 1940'ların sonları ile 1950'lerin başlarında insan popülasyonu arasına karıştığını göstermesidir.

HIV-2 ise Batı Afrika'da bulunan Mangabey cinsi maymunlarından insanlara geçmiştir. HIV-1'in aksine, HIV-2 daha az yaygın olup, özellikle Batı Afrika ile sınırlı kalmıştır. HIV'in insana geçişi ve yayılması, büyük ölçüde 20. yüzyılın ortalarındaki sosyo-ekonomik değişimlerden ve tıbbi uygulamalardan etkilenmiştir. Enfekte şempanzelerle temas, tıbbi enjeksiyonların yaygınlaşması ve cinsel yolla aktarım, virüsün insan popülasyonunda zamana yayılan bir biçimde ve kendi doğal hızında yaygınlaşmasında etkili olmuştur. 

HIV'in geniş insan popülasyonlarına nasıl yayıldığı ve neden 1980'lere kadar büyük salgınlar yapmadığı konusunda da çeşitli teoriler bulunmaktadır. Bu kapsamda, virüsün başlangıçta çok dar bir alanda yayıldığına ve bu nedenle erken dönemlerde fark edilmediğine ilişkin yaklaşımları doğrulayan araştırmalar vardır. 1970'lerin sonları ve 1980'lerin başlarında HIV'in sosyo-ekonomik değişimlere bağlı olarak daha geniş bir alanda görülmesinde ve daha bulaşıcı hale gelmesinde kırsal alanların kentleşmesi, doğal alanlarla kent sınırlarının yakınlaşması ve iç içe geçmesi ile değişen toplumsal dinamikler etkili olmuştur. Tüm bu temel ve eşlikçi diğer faktörler, 1980'lerin başında ABD'de yaşansa da etkileri tüm dünyada görülen büyük AIDS krizinin altında yatan sebepler olarak, HIV'in kaynağına ilişkin tartışmalarda sıkça duyulan ve hiçbir ciddi kanıt sunulamayan HIV'in laboratuvarda yaratıldığı tezlerini bilimsel olarak çürütmüştür.

herkes için #hivbilgisi kaynağı;
www.kirmizikurdele.org

#hivhakkindahersey

Sıkça sorulan HIV soruları

sayfamıza dönmek için tıklayın

Damgalama
bottom of page