top of page


Sıkça sorulan sorular
Tedavi - Soru 11

 

HIV pozitif bir birey için doğal yaşam beklentisi nedir? Ne kadar uzun yaşanabilir?
İlaç tedavisi görüyor olunsa da HIV ölümcül olabilir mi? 

En kısa ve net cevap; modern HIV ilaç tedavisi (ART) gören bir HIV pozitif bireyin yaşam süresi beklentisi,

HIV taşımayan bir birey ile aynıdır.  HIV tanısı ne kadar erken konulur ve HIV ilaç tedavisi (ART) başlanırsa,

o ana kadar oluşmuş herhangi bir hasarın onarımı da oranda kolaylaşır.

 

HIV ilaç tedavisinin uygulanması ve yönetimi pek çok kişi için kolaydır. 

Bu ilaç tedavisi birey olağan bir yaşam beklentisi
ve yüksek yaşam kalitesi sunar.
;

Bununla birlikte; ne kadar süre yaşayacağınız ve yaşam kaliteniz sigara, alkol, egzersiz vb. gibi
değiştirebileceğiniz şeylere bağlı olarak da değişebilir.

İlaçlar reçete edildiği şekliyle doz atlamadan, ara vermeden, günlük saatlere sadık kalınarak alındığında HIV kaynaklı sağlık problemleri

yaşama riski çok düşüktür. Bu elbette, hiç hastalanmayacağınız anlamına gelmez. Bu riskleri tamamen azaltacak davranış değişiklikleri
(örneğin, zihinsel ve fiziksel olarak aktif kalmak, dengeli bir beslenme düzeni sürdürmek, iyi dinlenmek,
sigara tüketmemek vb.) HIV pozitif bireylere mutlaka önerilir.

Mevcut HIV ilaç tedavisinin eriştiği nokta, modern tıbbın tarihi başarılarından biridir.

Bilimsel ilerlemelerdeki çeşitlilik ve uzmanlık sadece geniş bir ilaç seçeneği oluşturmakla kalmayarak, diğer birçok tıp alanına da
katkıda bulunmuştur. Ayrıca, yeni HIV bulaşlarının başarıyla önlenmesinde kullanılan PrEP vb. tüm yaklaşımlarının temelinde
HIV ilaçları çalışmalarından elde edilen bilgilerin olması, kesin tedavi çalışmaları için de umut kaynağıdır. 

www.kirmizikurdele.org I HIV hakkında he
bottom of page