Sigara içenlerde tedavi başarısı oranı düşük.


 

Yayına hazırlayan: Arda Karapınar, Tedavi aktivisti Yayın tarihi: Haziran 19, 2021

 

Drug and Alcohol Dependence isimli dergide yayınlanan bir araştırma sonucuna göre sigara içen HIV pozitif bireylerin B seviyeye (belirlenemeyen) ulaşma oranları içmeyenlere göre %91 daha düşük. Yani sigara B seviyeye ulaşmayı zorlaştırıyor.

HIV ve sigara
HIV ve sigara

California San Francisco Üniversitesi'nden Derek Satre ve meslektaşları, HIV ilaç tedavileri California'daki bir merkez tarafından takip edimekte olan 8.958 HIV ile yaşayan bireyin tıbbi kayıtlarını gözden geçirdi ve ne sıklıkla sigara içtiklerine dair verileri karşılaştırdı. Ardından, katılımcıların HIV tedavisine uyumları, ilaç sadakatleri ve viral baskı yani B seviye deneyimlerini de gözden geçirdi. Katılımcıların %54’ü beyaz, %18'i Latin ve %15'i siyah, ortalama yaş 48’di ve sadece %9’u kadındı.*B seviye (Belirlenemeyen = Bulaştırmayan) Belirlenemeyen viral yük düzeyindeki HIV taşıyıcısı bireylerin (kondom kullanmasalar dahi) cinsel ilişki yoluyla HIV bulaştırmayacağının ve bulaştırma riskinin SIFIR olduğunun bilimsel ve çok güçlü kanıtlarla ispatlandığı anlamına geliyor. Detaylı bilgi için burayı tıklayarak ilgili sayfayı ziyaret edin.

Katılımcıların %54'ü beyaz, %18'i latin, %15'i siyah ve ortalama yaş 48.

Çalışmanın en ilginç çıktılarından birisi katılımcıları sigara içenler ve içmeyenler olarak iki gruba ayırdıktan sonra belirdi. Sigara içenlerin düzenli HIV ilaç tedavisi ile bağlantılı olma oranı içmeyenlere göre %60, -tedaviye başlamışlarsa- tedaviye uyum oranı %30, B seviyeye ulaşma (viral baskı) oranı %91 daha düşük olarak ölçüldü. Araştırma ekibinden Derek Satre "sigara içmenin zayıf viral kontrolle ilişkisine dair bulgularımız, HIV ile yaşayan insanlar arasında sigara içme alışkanlığını daha ciddi bir biçimde ele almak konusunda ek aciliyet sağlıyor’’ diyor. Kırmızı Kurdele İstanbul’un değerlendirmesi Bugüne kadar yaptığımız #hivbilgisi yayınlarında ve diğer paylaşımlarımızda sigara kullanımının HIV ilaç tedavisine ve genel sağlığa olumsuz etkilerini vurgulamıştık. Yukarıda alıntıladığımız çalışma, sigara kullanımının HIV ile yaşayan bireyler için oldukça önemli olan B seviyeye erişmek ve o seviyeyi korumak konusunda ne kadar belirleyici olduğunu bir kez daha gösteriyor. #kanittemelliaktivizm yaklaşımı ile Türkiye’nin güvenilir #hivbilgisi kaynağı ve sağlayıcısı #kirmizikurdeleistanbul, HIV ile yaşayan bireyleri hem genel sağlık, hem de tedavi uyumu ve başarısı açısından sigarayı bırakmak konusunda cesaretlendirmekte. Bu bağlamda, sigarayı bırakmak konusunu öncelikle HIV tedavinizi takip eden doktorunuzla ve akabinde onun yönlendireceği uzman bölümle birlikte değerlendirmenizi bir kez daha tavsiye ediyoruz. HIV, sigara ve alkol konusunda daha fazla bilgi alabileceğiniz #hivbilgisi yazımızı okumak için buraya tıklayabilirsiniz. Çalışma hakkında daha fazla bilgi ve veri için buraya tıklayabilirsiniz www.kirmizikurdele.org #hivhakkindahersey