top of page

HIV pozitif bireylere yönelik tedavi hizmeti beklentileri anketi


Türkiye'de yaşayan HIV pozitif bireylerin daha kaliteli ve nitelikli tedavi hizmetlerine erişebilmeleri için bilimsel temelli çalışmalar yapmayı da hedefleyen KIrmızı Kurdele İstanbul'dan yeni ve önemli bir çalışma;

HIV pozitif bireylere yönelik tedavi hizmeti beklentileri anketi


Hiç bir şekilde kimliğinize ilişkin ad soyad vb. bilgi istenmeyecek olan bu kısa anketten elde edilecek veriler, Türkiye'de yaşayan tüm HIV pozitif bireylerin daha kaliteli ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesini amaçlıyor.

Bu kısa anketten elde edilecek veriler uzman hekimlerin süpervizörlüğünde, Kırmızı Kurdele İstanbul Derneği tarafından bir rapor haline getirilerek, Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Müdürlüğü, sağlık hizmet sunucuları, sivil toplum kuruluşları ve diğer tüm paydaşlarla paylaşılacak ve HIV pozitif bireylerin tanı/tedavi aşamalarında yaşadıkları sorunların giderilmesine yönelik çalışmalarda kullanılacak.

Ankete katılım için ad soyad vb. gerçek kimlik bilgilerinizi sormyoruz. Ayrıca, kimliğinizle ilgili başka hiçbir bilgi istenmeyecek veya kaydedilmeyecek.

Türkiye'de yaşayan HIV pozitif bireylerin daha kaliteli ve nitelikli tedavi hizmetlerine erişebilmeleri için uzman hekimlerle birlikte sürdürülen bu kısa ankete hemen katılın;

ÖNEMSEdiğiniz için teşekkür ederiz! Kırmızı Kurdele İstanbul ekibi

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page