HIV ilaç tedavisi kilo mu aldırıyor?

Yayına hazırlayan: Kağan Çavuşoğlu Yayın tarihi: 30 Nisan 2020

*International AIDS Society (Uluslararası AIDS Topluluğu) resmi akademik dergisinde, geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir araştırma sonucuna göre, integraz ve proteaz inhibitörleri grubundan yeni nesil ilaçları kullanan HIV ile yaşayan bireylerde, NNRTI grubundan ilaçlar kullanan bireylere oranla, normalden daha hızlı kilo artışı ve vücut-kitle endeksinde düzensizlik gözlemlendi. -----

(*Uluslararası AIDS Topluluğu, Dünya genelinde 10 binden fazla üyesi ile küresel HIV yanıtının her seviyesinde çalışan bir HIV uzmanları topluluğudur. Kırmızı Kurdele İstanbul ekibinin iki üyesi; üyelerinin uzmanlığı, bilimsel otoritesi ve üyelerin birlikte hareket etme gücü ile küresel düzeyde kolektif çaba misyonu ile çalışan ve sadece alanında saygınlığı ve verimliliği ispatlanmış bireylerin üyeliğe kabul edildiği topluluğun aktif üyesidir.) ----- Çalışma aynı zamanda, antiretroviral tedavi alan bireylerde obeziteye yatkınlığın yaygın bir şekilde görüldüğü ve metabolik ve kardiyovasküler hastalıklar konusunda da risk grubunda bulunduklarını doğruladı.


Kilo artışı, antiretroviral tedavi alan HIV ile yaşayan bireylerde sıklıkla karşılaşılan bir durum ve özellikle başlarda düşük CD4 ve farklı yan enfeksiyon ve hastalıklar nedeniyle düşük kiloda tedaviye başlayan bireylerde vücudun normale dönmesinin bir göstergesi sayılıyor.


Ancak özellikle uzun soluklu tedavi sürecinde kilo alma belirtileri, uzun dönem etkileri içerisinde dikkat edilmesi gereken bir konu haline geliyor. Bu çalışmanın araştırıcıları da buna odaklanmış ve farklı HIV ilaç tedavisi grupları ile kilo almak arasındaki ilişkiyi araştırmışlar.


Araştırma, 2007 - 2016 yılları arasında, Amerika ve Kanada’daki kliniklere HIV tedavisi için başvuran ve tedaviye başlayacak 22.972 yetişkin bireyin katılımıyla gerçekleştirilmiş. Kuzey Amerika AIDS Kohort Araştırma Grubu tarafından sürdürülen çalışmanın %87 erkek, %13’ü kadın; %49’u NNRTI grubu HIV tedavisi ilaçları, %31’i proteaz inhibitörü grubu HIV tedavisi ilaçları ve %20’si de integraz grubu HIV tedavisi ilaçlarını kullanmışlar.Araştırmaya göre, tedaviye başlanmasından yaklaşık 3 yıl sonra, integraz inhibitörleri grubundan HIV tedavisi ilaçları kullanan ve normal vücut kitle endeksiyle tedaviye başlayan bireylerin %32’sinde, proteaz inhibitörü grubundan HIV tedavisi kullanan ve normal vücut kitle endeksiyle tedaviye başlayan bireylerin %29’unda ve NNRTI grubu HIV tedavisi kullananlara ve normal vücut kitle endeksiyle tedaviye başlayan bireylerin %25’inde anormal fazla kilo artışı tespit edilmiş. Fazla kilodan obezite tanısına geçiş yapan bireylerin orası ise integraz grubunda %28, proteaz grubunda %26 ve NNRTI grubunda %22 olarak gözlemlenmiş.

Tedavi başladıktan 5 yıl sonra, integraz ve proteaz inhibitörleri grubu HIV tedavisi ilaçları kullanan bireylerde ortalama kilo artışı yaklaşık 6 kilo iken, NNRTI grubu HIV tedavisi ilaçları kullanan bireylerde ise bu oran ortalam 3,5 kilo seviyelerinde kaldığı, araştırmanın önemli sonuçlarından biri.


Araştırmayı yürüten doktorlar, kısıtlı sayıda örneklem grubu üzerinden yürütülen araştırma sonuçlarının, hastalarda gelişebilecek olası kilo artışının arkasındaki sebepleri anlama ve HIV tedavisi sürecindeki karşımıza çıkabilecek kardiyo-metabolik risklerin anlaşılması açısından önemli olduğunu belirtiyorlar.


Integraz ve proteaz inhibitörleri grubuna dahil olan HIV tedavisi ilaçlarının, NNRTI grubu HIV tedavisi ilaçlarına nazaran daha az yan etkiye sahip olduğu bilinmektedir.


Yazıya konu olan çalışmanın orijinal versiyonuna şuradan ulaşabilirsiniz.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/jia2.25484


*Integraz Grubu HIV Tedavisi İlaçları (Etken Madde İsimleri): Bictegravir, Dolutegravir, Elvitegravir, Raltegravir.


*Proteaz Grubu HIV Tedavisi İlaçları (Etken Madde İsimleri): Atazanavir, Darunavir, Fosamprenavir, Saquinavir, Tipranavir, Norvir.


*NNRTI Grubu HIV Tedavisi İlaçları (Etken Madde İsimleri): Efavirenz, Nevirapine, Delavirdine, Doravirine, Etravirine, Rilpivirine.


www.kirmizikurdele.org #kanittemelliaktivizm