top of page
www.kirmizikurdele.org I HIV ve tedaviye

-HIV ve Tedaviye erişim-


Yayına hazırlayan: Av. Fırat Can Güngör
Yayın tarihi: 12 Kasım
 2019
 

HIV ve Hukuk  yazı dizisinin bu bölümünde sizlere tedaviye erişim ile ilgili kısa bilgiler vererek ve karşılaşılabilecek sorunlar ile ilgili çözüm yollarına değineceğiz.


 - Tanı - 
 

 Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Sosyal Güvenlik Sistemine dahil olan her birey herhangi bir devlet ya da özel hastane de ya da ücretli özel kliniklerde HIV sonuçlarına bakan test yaptırma hakkına sahiptir. İstisnai olarak anonim testler düzenlenmektedir.

Konuyla ilgili daha fazla bilgi için #onlinehivdanismanligi servisimiz aracılığıyla Kırmızı Kurdele İstanbul'a ulaşabilirsiniz.

Tanı alındıktan sonra tedavi protokolü başlar.

Bu konu hakkında daha fazla bilgi için ise Kırmızı Kurdele İstanbul ekibi tarafından hazırlanan 
HIV yeni tanı rehberimizi okuyabilirsiniz

 

 - Tedavi - 

 

Açıkça ifade etmeliyiz ki ülkemiz tedavi hizmetleri sunumu ve ilaç çeşitliliği bakımından Avrupa'nın en iyi ülkelerinden biri.

Ülkemizde HIV tedavisi ile ilgili pek sorun yaşanmamakta, sisteme kayıtlı her yurttaş tedaviye büyük oranlarda sorunsuz erişebilmekte. 
Ancak burada temel sorun farklı hastalıklar ve ya tetkikler için sağlık kuruluşuna yapılan başvurularda meydana gelmektedir.

 

 - Tedaviye erişimin tamamen engellenmesi - 
 

HIV tanınız nedeniyle başkaca hiçbir tedavinizin aksamasına izin vermemelisiniz.

Bu tür durumlar açıkça Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 17. Ve 56. maddelerine aykırıdır. Ayrıca Anayasa hiçbir yurttaşın hiçbir kurumda ayrımcılığa maruz kalmaması için ayrımcılık yasağı emreder. Bu doğrultuda, HIV nedeniyle başka bir tedaviye erişiminizin engellenmesi
kabul edilemez. Böyle bir durumda derhal hastanenin hasta hakları masasına ve ilgili yargı mercilerine başvurmanızı öneririz.

 

Bazen bazı sağlık kuruluşlarında başka hastalara uygulanan tedavilerin HIV hastalarına uygulanmadığına, yeterli ekipman olmadığına dair bahaneler duyabilirsiniz. Bu durumda da yine diğer hastalara uygulanan tedavinin aynısını en hızlı şekilde isteme hakkına sahipsiniz.
Eğer bu tedaviye erişiminiz engelleniyorsa, bu hususları açıklayan yazılı bir belge talep etmelisiniz. Dilerseniz, tedaviye o kurumda
erişmek için başvurularınızı da yaparak, ayrıca mağduriyetiniz nedeniyle maddi-manevi tazminat davası açabilirsiniz.

 

 - Tedaviye erişimin kısmen engellenmesi, zorlaştırılması - 
 

Yine HIV tanınız nedeniyle, farklı bir sebeple başvurduğunuz sağlık kuruluşunda size özel angarya uygulamalar
veya uygulanması gerekenden farklı bir prosedür uygulanmaya çalışılabilir. Ancak, bu durum yine
Anayasanın ilgili maddelerine ve temel sağlık haklarını düzenleyen mevzuatlara aykırıdır.

HIV nedeniyle, şahsınızın tedaviye erişimde sürecin uzaması ve ya zorlaştırılması gibi angaryalara katlanma zorunluluğu yoktur.
Devlet sağlık hizmetlerini en steril ve en teknolojik şekillerde sunmaya görevlidir. Bu nedenle kullanılacak cihazlar,

tetkik tıbbi malzemeleri
ve ya diğer tüm ünitelerin zamanında hazır edilmesi ve ya sterilizasyonunun sorumluluğu da devlette olup; tarafınıza bu konuda bir yük yüklenemez. Sizin beklentiniz, en ucuz, en hızlı ve makul şekillerde sağlık hizmetine erişmek olmalıdır. Bu konuda bir taviz vermeniz gerekmemektedir.

 

Yine tüm bu zorlamalar nedeniyle maruz kalınan mağduriyetleriniz gidermek adına hasta hakları masasına ve adli ve idari yargı mercilerine başvuru hakkınız saklıdır.

 

  • Sosyal Güvence Hakkı            :

     

Tedaviye erişim için bir diğer husus ise sosyal güvencenin varlığıdır. Mevcut faal bir sigortası olan her yurttaş yine tedaviden faydalanabilecektir. Bağ-Kurlu olup primlerini 2 aydan fazla süre ile yatırmayan kişiler için ise sosyal güvence hakkından faydalanılamayacağına dair hüküm HIV tedavisi için geçerli değildir. Bu durumlarda dahi sağlık hizmeti almak isteme hakkına sahipsiniz.

 

Sosyal güvenceniz yok ise, Genel Sağlık Sigortası sistemine cüzi bir aylık prim ödeyerek katılmanız mümkündür. Bu sayede de yine HIV tedavinize sorunsuz bir şekilde ulaşmanız sağlanacaktır.

 

                Sonuç olarak      : Devletin ve haliyle ilgili Bakanlığın her yurttaşına ve ülkesinde yaşayan her hangi bir sebepten kayıtlı bireye en ucuz, en hızlı ve en teknolojik sağlık hizmetini hiçbir ayrımcılığa maruz bırakmadan sunması uluslararası ve anayasal kuraldır. Bu konuda her hangi bir sapma kabul edilemez, birey olarak yine sizlere, sağlık hakkınızın engellenmesine izin vermemenizi ve aksi bir durumda dernek ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.
 

Sevgiyle kalın.
 

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere…

  • Siyah Facebook Simge
  • Siyah YouTube Simgesi
  • Gri Heyecan Simge
  • Siyah Instagram Simge
  • Siyah LinkedIn Simge

www.kirmizikurdele.org

#hivhakkindahersey
#hivindogrusu

www.kirmizikurdele.org I HIV hakkında he
bottom of page