top of page

Kırmızı Kurdele İstanbul Kimdir

-BİZ KİMİZ?-
 

*Kırmızı Kurdele İstanbul

bilgiye erişim hakkı ve tedaviye erişim hakkı temelinde,

başta anahtar hedef kitleler olmak üzere, 

 

toplumun tüm kesimleri için kolay anlaşılır bir dilde ve uygulanabilir, kanıt temelli Türkçe HIV bilgisi
üretmeyi ve yaygınlaştırmayı amaçlayan bir HIV bilgisi sağlayıcısı ve

bilimsel kanıt temelli aktivizm odaklı bir sivil toplum kuruluşudur.

Kırmızı Kurdele İstanbul'un tamamı gönüllülerden oluşan ve
dernek çalışmaları
karşılığında
maddi kazanç elde etmeyen ekibi;

kolay anlaşılır ve doğruluğu bilimsel verilerle kanıtlanmış bilginin
HIV yayılımına karşı en etkili araç
olduğu inancıyla #hivbilgisi üretir,

STK yönetimi, hukuk, sağlık, eğlence, planlama, dijital medya, politika gibi  farklı disiplinlerde deneyim kazanmış
kurucularının  ve üyelerinin birikimleriyle, bilimsel HIV bilgisini toplumun tüm kesimlerinin erişimine sunma
hedefiyle ve #kanittemelliaktivizm prensibi ile çalışır,

bilginin en etkili korunma yöntemi olduğu bilinciyle, bilgiye ihtiyacı olan birey ile bilgi arasındaki
zorlaştırıcı tüm faktörleri ortadan kaldırarak, bilinçli, sağduyulu ve sağlıklı bir toplum

ve gelecek hedefine yüksek düzeyde katkı sunmayı,

ve Dünya'nın her yerinde her seviyedeki saygın kongre, konferans, platform, çalışma grubu vb. temsiliyetiyle,
Türkiye'yi uluslararası HIV çalışmaları gündeminin önemli ve saygın bir parçası seviyesine getirmeyi amaçlar.
 

 

*Resmi adı: Kırmızı Kurdele İstanbul Derneği

Resmi kuruluş tarihi: Nisan 2016
Kütük no: 34-223-065
Merkezi: İstanbul

 
 

 

HIV belirtileri
Kırmızı Kurdele İstanbul
HIV testleri
HIV testleri
HIV tedavisi
bottom of page